» » Що таке валовий дохід, і як її порахувати?

Що таке валовий дохід, і як її порахувати?

Ключовою метою абсолютно будь-якої структури комерційного типу є знаходження свого місця на ринку, отримання довіри і визнання споживача. Дані фактори служать для максимізації прибутку, яка безпосередньо залежить від валового доходу. А що таке валовий дохід? Як її порахувати? Який механізм його формування? У цій статті докладно описано це, а також джерела валового доходу, принципи його розподілу та планування і, звичайно ж, зв'язок з такою категорією, як прибуток.

Поняття валового доходу

Що таке валовий дохід, і як її порахувати?
Що таке валовий дохід? Під цим терміном слід розуміти сукупний дохід тієї або іншої структури від будь-яких видів підприємницької діяльності та відповідних операцій до сплати з нього податків, які входять безпосередньо в ціну продукту. До таким податковим платежів слід віднести ПДВ, акцизний збір, митні збори і мита. Таким чином, обсяг валового доходу підприємств виробничого типу обчислюється на основі валового доходу від реалізації продукту.


Валовий дохід будь-якої структури служить її фінансовою базою, яка в свою чергу організовує рішення вельми цікавих завдань. Так, велика частина названого доходу тієї чи іншої організації служить джерелом відшкодування абсолютно всіх його витрат у поточному часу, пов'язаних безпосередньо зі здійсненням підприємницької діяльності. Рішенням даної задачі забезпечується, в першу чергу, самоокупність по відношенню до поточної господарської діяльності структури.

Які ще завдання?

Визначивши, що таке валовий дохід, необхідно дізнатися його функції. Крім наведеного вище пункту, до завдань, що розв'язуються з його допомогою, необхідно віднести наступні:
 • Чимала частка валового доходу структури є джерелом, що дозволяє грамотно організувати виплату податкових платежів. Таким чином забезпечується формування коштів бюджетів як державного, так і місцевого рівнів. Саме завдяки цьому в повній мірі виконуються фінансові зобов'язання структури перед державою.
 • Як з'ясувалося, названий дохід фірми характеризується двома основними показниками: рівнем і сумою. А крім того, валовий дохід і прибуток підприємства діляться на деякі частини. Так, частка валового доходу структури служить джерелом створення прибутку. Саме за рахунок цього формуються фонди розвитку у сфері виробництва, стимулювання працівників матеріально, виплат на соціальні потреби, резервний фонд і так далі. Виконання цієї функції повною мірою організує самофінансування розвитку структури в майбутньому.
 • Розрахунок показника

  Що таке валовий дохід, і як її порахувати?

  Що таке валовий дохід, і як його розрахувати? Як ми вже з'ясували, валовий дохід – не що інше, як сума грошових коштів, яку отримує підприємець за результатами продажу свого продукту. Вона безпосередньо залежить від кількісних характеристик реалізованих товарів або послуг, а також від ціни на них. Як же розрахувати даний показник? Процес створення валового доходу по одному виду продукту представляється наступною формулою:


  ВД = ціна реалізації продукту * кількість продукту . Важливо зауважити, що ступінь доходів від продажу продукту можна виразити за допомогою коефіцієнта прибутковості: (Дрп.ф) = валовий дохід від продажу продукту /об'єм реалізації продукту у поточному періоді . Часто додатково розраховують ще один показник, який називається чистим прибутком. Через нього можна отримати і валовий дохід: валовий прибуток = чистий прибуток + сумарне кількість податків, штрафів і пені.

  Процес формування валового доходу

  Що таке валовий дохід, і як її порахувати?
  Доцільним буде розглянути весь алгоритм формування розглянутого у статті показника:
 • Структура, яка виробляє той чи інший продукт, впроваджує його на ринок товарів і послуг.
 • Даний продукт поступово починає користуватися все більшим і більшим попитом споживача. Таким чином, фірма міцно закріплюється на ринку.
 • Споживачі купують товар або ж користуються тією чи іншою послугою.
 • Структура одержує грошові виплати.
 • Аналіз

  В останньому пункті йдеться про кошти, що надходять в казну компанії допомогою здійснення 1-3 операцій. Саме вони і складають валовий дохід фірми. Але слід зауважити, що гроші, які надходять в руки структури за рахунок реалізованої продукції, становлять лише частину цього доходу, бо формується він, як ми вже говорили, завдяки всім можливим надходженням.
  Серед них можуть бути надходження від страхування, кошти, що надаються як допомога компанії від фізичних або юридичних осіб, банківські відсотки, цінності, прийняті структурою на зберігання відповідно до укладеної раніше угоди, грошові кошти, що надійшли в результаті операцій з цінними паперами (акціями, облігаціями) і так далі. Детальніше це питання ми розглянемо в наступній главі.

  Склад валового доходу

  Що таке валовий дохід, і як її порахувати?

  Таким чином, у число складових валового доходу входять наступні позиції:
 • Грошові кошти, які отримані в результаті судових розглядів (у разі виграшу).
 • Пені і штрафи, які структурі виплачує певний юридична особа (рідше – фізична).
 • Цінності, що прийняті підприємством на зберігання згідно з укладеною угодою.
 • Частка грошових коштів з резерву страхування компанії (як правило, вони повертаються або використовуються не за прямим призначенням).
 • Допомога компанії у фінансовому еквіваленті.
 • Грошові кошти, які отримані в результаті різного роду взаємодій. Яскравим прикладом тому можуть служити дивіденди або відсотки за борговими зобов'язаннями.
 • Грошові кошти, що надійшли від продажу цінних паперів.
 • Банківські відсотки.
 • Надходження від страхування.
 • Фактори, що впливають на суму ВД

  Що таке валовий дохід, і як її порахувати?

  Ніхто не сперечатиметься з тим, що валовий дохід країни та окремих структур в першу чергу формується на основі довіри споживача. Чим вище рівень довіри, тим більшу кількість продукту людина придбає. Однак відомі й інші не менш важливі фактори, що визначають величину валового доходу. Серед них:
 • Виробничий фактор. Під ним розуміють важливість безпосередньо якості продукції та його ціни. Крім того, на підсумковий результат рівносильну вплив надають виробничі потужності структури і кількість створеного, як наслідок, продукту.
 • Фактор збуту. Він передбачає забезпечення швидкої відвантаження товару, практичну підготовку відповідної документації, чітке дотримання умов, прописаних у контракті, а також грамотну організацію логістичних операцій по відношенню до збуту. Все це в повній мірі забезпечує досягнення максимальних показників щодо суми валового доходу.
 • Інші фактори

  Що таке валовий дохід, і як її порахувати?

  Необхідно зазначити, що існують також фактори, на які вплинути виробник не в змозі. До них доцільно віднести наступні:
 • Дотримання умов угоди з боку покупця (або ж їх недотримання).
 • Можливість своєчасно оплатити покупку з боку клієнта.
 • Погодні умови.
 • Відсутність деяких недоліків щодо транспортного забезпечення (або ж їх наявність).
 • Затримки в процесі завантаження або вивантаження товару.
 • На закінчення слід зазначити, що сума валового доходу, головним чином, залежить від ціни і кількості тієї чи іншої продукції, яка була реалізована. Також на цю суму непогано впливають на умови торгівлі, характерні риси продукту (як правило, якісні), а також можливості продавця і довіру покупця.