Львів
C
» » Трансформизм - це вчення про перетворення біологічних організмів. Філософія і природознавство трансформизма

Трансформизм - це вчення про перетворення біологічних організмів. Філософія і природознавство трансформизма

У розвитку біології існувало безліч перешкод, частина з яких витікала з-за бажання підтасовувати факти під божественне походження життя. Подібні погляди вилилися в класичний середньовічний трансформизм. Це вчення, опинившись сильним гальмом для розвитку науки, являє собою філософське напрям вивчення походження життя. І спочатку його трактування була іншою, близькою до антинауковою. Проте в сучасності трансформизм ототожнюється з еволюційною теорією і филогенезом.


Трансформизм - це вчення про перетворення біологічних організмів. Філософія і природознавство трансформизма

Трансформизм в історії

Трансформизм — це вчення, яке зазнало безліч змін, хоча майже завжди носила філософський характер, так як розвивалося в контексті безлічі релігійних течій. Перший етап трансформизма — класичний, який має мало спільного з наукою. Це елементарні уявлення про перетворення організмів, нехтуючи їх мінливістю. Строго кажучи, спостерігати мінливість у людини не було можливості, бо як відстежити появу нових ознак у організмів було просто неможливо через нестачу часу для спостереження. Дрібні організми і зовсім в класичному періоді трансформизма були невідомі, через що існувала теорія самозародження життя. Наприклад, що у брудній купі білизни самостійно зароджуються воші або пацюки. У такому вигляді в Середньовіччі і передався трансформизм. Це дозволило перейти у другий період навчання, який славиться своєю релігійністю і антинаучностью.
Трансформизм - це вчення про перетворення біологічних організмів. Філософія і природознавство трансформизма

Умоглядний період трансформизма

Вчення про монадах, розвивалося в середньовічному періоді трансформизма, зазнало деяка зміна в умоглядному періоді. Зокрема, приймалися деякі доводи натуралістів, які описували тоді всього лише життєві цикли організмів. Особливий інтерес тоді представляв так званий онтогенетичний трансформизм. Це вчення про розвиток організму від народження до смерті.


В сучасності ця трактування змінилася і охоплює період часу від зачаття організму до загибелі. Умоглядний період трансформизма, як і попередні, славиться своїм філософським характером, тоді як наукових фактів у ньому небагато. Заслугою вчених цього періоду є опис життєвих циклів організмів, що дозволило визначити мінливість в онтогенезі. Це ж поставило питання про можливості зміни в поведінці і морфології багатьох інших організмів.

Розвиток еволюційного вчення

Наступний етап у розвитку трансформизма — це еволюційний. Він максимально наближений до науки й розвивалася завдяки таким персонам, як Дарвін і Ламарк. Згідно з їх уявленнями, трансформизмом називається постійний процес мінливості, який викликаний факторами зовнішнього середовища, в першу чергу — природним добором. У цьому зв'язку термін знайшов своє нове визначення, яке вилилося в еволюційну теорію. Вона свідчить, що всі організми так чи інакше походять від елементарних форм життя, а останні постійно змінювалися і за великий період часу розвинулися до нинішніх форм життя. Втім, таке вчення, як класичний трансформизм, це заперечило, бо вченим було непросто доводити свої теорії. З цього часу почався період використання незаперечних фактів, пошуком яких зайнялися багато вчених.
Типовим прикладом є форма дзьоба у галапагоських в'юрків, що було вивчено Дарвіном. Він вказував, що трансформизм в біології — це явище перетворення одного організму в інший під дією зовнішніх факторів. У випадку з вьюрками цим стимулом став різний тип корму у місцевих птахів.

Трансформизм і еволюційна теорія

В сучасності відмінності трансформизма від еволюційної теорії складно відстежити, так як суть першого поняття сильно спотворилася і деякими консервативними вченими практично наблизилося до терміну еволюції. Однак трансформизмом називається швидше філософське вчення, яке має на увазі перетворення одного аспекту або ознаки в інший, але не пояснює причин. На відміну від нього, еволюційна теорія показує, що організми в умовах спільного проживання в конкурентному середовищі змінюються під дією природного відбору.
Трансформизм - це вчення про перетворення біологічних організмів. Філософія і природознавство трансформизма
У середовищі, що постійно змінюються умови, а це змушує організми пристосовуватися. Це не означає, що пристосування — це трансформація. Пристосування — це придбання нових властивостей, а трансформація — це наступне за еволюцією зміна поведінкових або харчових звичках організму. Тому еволюція — це процес напрацювання фізіологічних особливостей та поведінкових реакцій, на підставі яких організм трансформується. Сам термін трансформації в сучасних умовах слід переглянути в даному контексті. У зв'язку з цим необхідно використовувати і іншу трактування. Згідно з її положеннями, трансформизм — це система наукових уявлень про безперервному зміну організмів та їх походження від елементарної органічної молекули.