» » Діяльність як спосіб існування людей. Мотивація і стимулювання діяльності

Діяльність як спосіб існування людей. Мотивація і стимулювання діяльності

Людство відрізняє здатність діяти в своїх інтересах, створюючи масштабні, всеосяжні блага. Це робить наше життя комфортним. Діяльність як спосіб існування людей визначає добробут кожної окремої людини і суспільства в цілому. Така поведінка дозволяє змінювати світ навколо нас. Що собою являє цей процес, а також що сприяє діяльності людини, необхідно розглянути докладніше.

Загальне поняття

Людська діяльність – це форма взаємодії з світом, який нас оточує. Цей процес дає людям можливість пізнавати світ, а на основі отриманих ззовні даних вони будують свої поведінкові моделі. Сукупність цих особливостей виливається в здатність людства змінювати світ.


Діяльність як спосіб існування людей. Мотивація і стимулювання діяльності
Завдяки діяльності ми можемо задовольняти свої потреби в матеріальних благах (їжа, житло, одяг тощо), а також розвиватися духовно. Цей процес має на увазі, наприклад, заняття мистецтвом, наукою і т. д. Також діяльність людини може бути спрямована на саморозвиток, удосконалення своєї особистості. Зміцнення сили волі, розвиток певних якостей характеру або здібностей приносить плоди в майбутньому.

Відмінні риси

Діяльність – це можливість поліпшити навколишні умови, перетворити світ так, щоб нам було комфортно існувати у відповідних умовах. В інтересах людей з кожним роком створюються нові блага, яких ніколи не було в природі.
Діяльність як спосіб існування людей. Мотивація і стимулювання діяльності
Людську діяльність відрізняють громадський і перетворюючий характер, а також продуктивність і свідомість. Це нас відрізняє від поведінки інших живих істот в межах, установлених природою. Ми свідомо ставимо наші цілі, що дозволяє передбачити кінцевий результат. Наша поведінка призводить до отримання продуктів, благ. Для цього людина застосовує різні знаряддя. Перетворюючий характер праці людини дозволяє змінювати самого себе, а також навколишню реальність. Громадський характер діяльності проявляється в здатності вступати в контакти і співробітництво виробляти спільні для всіх блага.


Потреби людини

Створюючи необхідні умови для існування, людина задовольняє свої потреби. Люди переживають і усвідомлюють свою потребу в певних умовах, створюваних для підтримки життєдіяльності, а також особистісного розвитку. Потреби найчастіше об'єднують у 3 групи. Це природна, соціальна і ідеальна потреба людини у створенні конкретних умов свого існування. Природні потреби дано нам природою. Ми народжуємося з ними, тому вони біологічні (або фізіологічні). Сюди відносять всі потреби, необхідні для життя, відтворення: їжа, житло, вода, сон і т. д. До соціальних відносять потреби, пов'язані з трудовою діяльністю, соціальною активністю і спілкуванням. Людям потрібні досягнення, визнання з боку оточуючих.
Діяльність як спосіб існування людей. Мотивація і стимулювання діяльності
Вищої щаблем є культурні потреби. Це дозволяє людині розвивати свої духовні здібності, таланти, а також пізнавати навколишній світ.

Взаємозв'язок потреб

Вивчаючи діяльність як спосіб існування людей, слід приділити увагу взаємодії потреб. Всі три категорії, розглянуті вище, взаємопов'язані. Наприклад, при задоволенні своїх потреб в їжі людина проявляє турботу про різноманітність страв, естетиці столу, красі і чистоті столових приладів, про приємному товаристві і т. д.
Особливістю людської натури є вкрай рідкісне стан повного задоволення своїх потреб. Якщо якась потреба задоволена, спливає інша, захоплюючи його увагу і змушує направляти зусилля в певну область.
Діяльність як спосіб існування людей. Мотивація і стимулювання діяльності
Також потреби мають свою ієрархію. Поки не задоволені природні потреби, людина не звертає уваги на свої соціальні і культурні потреби. Щоб розвиватися духовно, необхідно мати якийсь мінімум задоволених потреб в їжі, спілкуванні і т. д.

Структура

Вивчаючи, які основні види діяльності людини визначаються в ході нашого еволюційного розвитку, не можна випустити з уваги структуру цього процесу. Всі наші дії визначаються метою. Щоб її досягти, людина користується певними засобами. Це дозволяє отримати необхідний результат. Мета є усвідомленням наслідків, на досягнення яких спрямовані сили людини. Спочатку при цьому виникають уявні контури майбутнього продукту або результату. Далі людина замислюється, які засоби допоможуть йому дійти до бажаної мети.
Діяльність як спосіб існування людей. Мотивація і стимулювання діяльності
Скориставшись необхідними знаряддями, отримавши певні знання та вміння, людина отримує результат. Це можуть бути як матеріальні, так і духовні блага. Цього людина бажає усвідомлено.

Основні види діяльності

Діяльність як спосіб існування людини і суспільства має кілька основних напрямів. Їх класифікують за різними ознаками. В першу чергу процес творення може бути практичним або духовним. Це залежить від нашого ставлення до світу, який нас оточує. Коли змінюється свідомість людини, мова йде про духовної діяльності. Перетворюючи матеріальні об'єкти, існуючі в нашій реальності, люди виробляють практичні дії. Діяльність також може бути прогресивною і реакційною. Це пов'язано з ходом історії і розвитком особистості кожного члена суспільства. Також наші зусилля можуть бути творчими або руйнівними.
Діяльність як спосіб існування людей. Мотивація і стимулювання діяльності
Діяльність буває законною або забороненої, прийнятною і аморальною. На формування цих різновидів вплинули основні норми моралі, загальнокультурні цінності. За соціальною ознакою розрізняють масову, групову або індивідуальну роботу. Вона буває творчої, інноваційної, шаблонної, монотонної або винахідницької і т. д.

Мотивація

Мотивація діяльності є тією причиною, за якої людина висуває ту чи іншу мету, займається певною роботою. До творення або руйнування нас спонукає саме таке пояснення.
Мотивом є спонукання. Часом різні причини ведуть до виконання одного і того ж виду діяльності. Наприклад, група людей читає книгу. Один із них робить це тому, що у нього є потяг до нових знань. Іншого ж людина читає, щоб зайняти свій вільний час. Третій представник групи зайнятий цією діяльністю, щоб заслужити схвалення інших членів групи.
Діяльність як спосіб існування людей. Мотивація і стимулювання діяльності
Трапляється, що один і той же мотив призводить до різної діяльності. Наприклад, бажаючи заслужити визнання суспільства, людина може виявляти свої здібності у виробничої, спортивної чи соціальної сфери і т. д. Різноманіття мотивів і цілей визначає сукупну діяльність.

Усвідомлення діяльності

Діяльність як спосіб існування людей є усвідомленим процесом. Однак ступінь цього пізнання може бути різною. Мотиви формуються під впливом інтересів, потреб, а також переконання людини. Вони надають сенс дій. Весь процес роботи людини по досягненню своїх цілей складається з послідовності певних актів. Їх називають дією. Наприклад, в процесі отримання освіти ми читаємо певну літературу, слухати лекції викладачів, записуємо викладений ними матеріал, вирішуємо завдання і виконуємо вказівки вчителів. Коли поставлена мета і при цьому людина представляє її результат, а також встановлений порядок виконання дій за допомогою конкретних засобів, це називають усвідомленою діяльністю. Проте в реальності цей процес може виходити за рамки цілей і мотивів. Сильні почуття, емоції здатні впливати на дії. При цьому усвідомлення мети може бути відсутнім. Це викликає імпульсивні вчинки. Така діяльність називається малоосознанной.

Стимулювання

У процесі роботи людини в різних напрямках виникає мотивація і стимулювання діяльності. Якщо мотив виступає причиною, по якій ми здійснюємо ті або інші вчинки, то стимулювання – це винагороду. Це надає діяльності ефективність. Мотивація і стимулювання являють собою стратегію. Вони взаємно один одного доповнюють. Наприклад, підприємство може одночасно поліпшувати умови праці, при цьому підвищуючи заробітну плату. Комплексність дає хороший результат. Але стимулювання і мотивація можуть також протистояти один одному. Наприклад, зарплата збільшилася на 5%, але інфляція склала 10%. Продуктивність з цієї причини зменшилась. Механізм мотивації повинен бути адекватним процесу стимуляції. Вивчивши, що собою являє діяльність як спосіб існування людей, можна усвідомити суть цього поняття, а також вникнути в його особливості.