» » Економіка: наука і господарство (11 клас). Приклади економіки як науки і господарства

Економіка: наука і господарство (11 клас). Приклади економіки як науки і господарства

У слова «економіка» давньогрецьке походження. В ньому об'єднані відразу два різних слова: «закон» і «господарство». При буквальному перекладі поняття «економіка» слід говорити про господарство, яке ведеться в повній відповідності з нормами, правилами, законами.
Економіка: наука і господарство (11 клас). Приклади економіки як науки і господарства

Сторінки історії

У Стародавній Греції господарство малося на увазі в натуральному вигляді – це й була справжня економіка. Наука і господарство в ті часи були спрямовані тільки на розвиток особистого домоводства. Якщо проаналізувати визначення слова «економіка» в його трактуванні первісної, то воно пояснювалося як «мистецтво здійснення домашнього господарства».


Економіка: наука і господарство (11 клас). Приклади економіки як науки і господарства

Сучасне трактування економіки

Минуло більше двох століть з моменту появи слова «економіка». Наука і господарство за цей час суттєво змінилися. Зараз в дане поняття вкладають дещо інший сенс. Так що ж таке економіка? Наука і господарство в широкому розумінні. Тобто сума всіх речей, засобів, предметів духовного і матеріального світу, які застосовуються людьми для забезпечення гідних умов життя, а також повного задоволення всіх потреб. В даному контексті економіка – наука і господарство в сукупності, застосовувані людиною для покращення умов існування і створення системи життєзабезпечення. Крім того, її можна представити і як окрему господарську дисципліну, що відноситься до діяльності людей, яка з ним пов'язана. Приклади економіки як науки і господарства підтверджують значущість цієї сфери для підтримки в процесі господарювання нормальних відносин між усіма учасниками соціального життя. Тому важливість цієї дисципліни складно переоцінити – діяльність сучасної людини тісно пов'язана з нею.


Економіка: наука і господарство (11 клас). Приклади економіки як науки і господарства

Термінологія

Економіка - наука і господарство одночасно або можна розділити ці поняття? В англомовній літературі існує відразу два слова: «економікс» і «економіка». Перше передбачає теорію, а друге поняття характеризує натуральне прояв господарства. Завдяки такому поділу, вченим вдалося внести чіткість у розуміння теоретичних основ економіки. Крім предметного сприйняття її як певної господарської системи та сукупності відомостей про цю систему, деякі теоретики надають цьому поняттю ще одне значення. Згідно йому, економіка характеризується у вигляді відносин, які виникають між людьми з-за виробничих процесів, споживання товарів, обміну, розподілу продуктів.
Економіка: наука і господарство (11 клас). Приклади економіки як науки і господарства

Економіка в сучасній школі

Наука про господарюванні людей, а також встановлюються в даному процесі стосунки – все це і є економіка (наука і господарство). 11 клас вивчає такі поняття на окремому уроці. Хлопцям не тільки пропонують теоретичні основи світової та вітчизняної економіки, але й навчають їх бути ощадливими, правильно розподіляти грошові ресурси. Всі ці відомості здатна донести до слухачів така дисципліна, як «Економіка: наука і господарство». Короткий зміст курсу включає в себе відразу кілька основних розділів: особлива увага приділяється домогосподарству, формування умінь розподіляти доходи на оплату комунальних послуг, придбання грошей і одягу, навчання, відпочинок. Без володіння такими навичками випускнику школи буде складно адаптуватися в сучасному соціумі. Таким чином, курс «Економіка: наука і господарство» (11 клас) спрямований на формування у школярів адекватного сприйняття питань, пов'язаних з матеріальними ресурсами.
Економіка: наука і господарство (11 клас). Приклади економіки як науки і господарства

Державне господарство

Щоб зрозуміти суть цієї дисципліни, необхідно розглянути питання всебічно. Незважаючи на те що існує «домашня» економіка (наука і господарство), найголовніше - все-таки зрозуміти ці процеси в масштабах країни. В дане визначення включають сферу, що складається з матеріального виробництва. Наприклад, до неї можна віднести сільське господарство, промисловість, транспорт, будівництво. До державної юрисдикції зараховують і невиробничу сферу, а саме діяльність людей, завдяки якій створюються духовні блага, інформаційні ресурси. Наприклад, до такої сфери належать охорона здоров'я, мистецтво, культуру, освіту. Вся господарська діяльність у масштабах країни спрямована на створення благ, їх перерозподіл, споживання та обмін. Такий коло взаємовідносин між людьми вивчає шкільна економіка. Наука і господарство коротко розглядаються в старшій школі. Дана навчальна дисципліна викладається 1 раз в тиждень на базовому рівні та в кількості 2-3 годин при профільному навчанні. Предмет відповідає на запитання: «для кого?», «як?», «що?». Школярі отримують детальну інформацію про методи господарювання при обмежених ресурсах, організації власного домашнього господарства, раціональному витрачанні природних ресурсів.
Економіка: наука і господарство (11 клас). Приклади економіки як науки і господарства

Підрозділ економіки

Дану науку поділяють на макро-, мікро - та світову економіку, зачіпає більш глобальні процеси. Мікро - являє собою область тих господарських відносин, які пов'язані з окремими послугами і виробниками, формуванням господарства на прикладі окремих компаній і невеликих фірм. Вона передбачає наявність пересічних споживачів, землевласників, робітників, домашніх господарств (сімей), підприємств (фірм).
Економіка: наука і господарство (11 клас). Приклади економіки як науки і господарства

Призначення мікроекономіки

Мікроекономіка являється розділом економічної науки, який вивчає діяльність різних учасників господарської сфери. Саме вона допомагає споживачам розібратися в запропонованих виробниками товари і послуги, здійснити правильний вибір. Даний розділ відводить значну увагу проблемі оптимального поведінки окремих компаній на сучасному ринку з метою зниження матеріальних витрат і отримання суттєвої фінансової вигоди.

Особливість макроекономіки

Що являє собою курс «Економіка: наука і господарство»? Таблиця, в якій представлені його основні елементи, знайомить хлопців з основними термінами.
Економіка: наука і господарство (11 клас). Приклади економіки як науки і господарства
Наприклад, старшокласники дізнаються особливості макроекономіки. Вона є частиною економіки, яка охоплює процеси, що відбуваються в масштабах світового господарювання. Національне господарство розглядається у вигляді єдиного цілого. В якості матеріального фундаменту для макроекономіки виступає національне багатство, створене руками багатьох поколінь. Саме тому економіка – наука і господарство. Теорія і практика передбачають розгляд таких актуальних і важливих для кожної держави питань, як інфляція, економічні підйоми і спади, рівень безробіття, державний бюджет. Фахівці намагаються знаходити шляхи вирішення проблем, з якими стикається держава. Наприклад, яким чином скоротити безробіття, як прискорити економічне зростання, зменшити розрив між нашою країною та європейськими державами.

Проблеми сучасної економіки

Російських економістів в першу чергу турбує питання пошуку способів підвищення ефективності вітчизняної економіки, структурних перетворень у народному господарстві держави, пошуку варіантів зміни сировинного профілю Росії, збільшення виробництва високоякісних товарів та послуг. Економіка є особливим світом, сповненим власними законами і зв'язками. У ньому безліч протиріч, але саме від нього безпосередньо залежить матеріальний добробут громадян, можливість відвідувати виставки, вчити дітей, знайомитися з загальнокультурними цінностями. При правильній організації економіки дозвілля та трудова діяльність будуть організовані оптимально і раціонально. Слід зазначити, що далеко не всяку господарську діяльність можна вважати економічною. Наприклад, у Древньому світі і в Середні століття існувало примус до праці рабів і кріпаків. Хіба можна було говорити про те варіанті господарювання, як про економічний? Безумовно, ні. Тільки підприємство, засноване на незалежність і свободу виробника продукції, отриманні права самостійно «виводити» на ринок результат своєї діяльності, визначати на нього ціну, буде вважатися по-справжньому залученим в економічний процес. Тобто повинні бути присутніми аспекти, які передбачають наявність обміну і розвиненої торгівлі.

Висновок

Багато сучасні вчені-економісти говорять про «ступінчастому» розвитку господарства. На першій ступені розвивається звичайне домашнє виробництво. Другий етап характеризується формуванням економіки, в результаті чого з'являється якийсь окремий виробник, відбувається розвиток обміну і торгівлі. Третя щабель являє собою розвинену ринкову економіку. Такий підхід цілком зрозумілий і виправданий, оскільки з його допомогою можна розрізняти насильне примушення до здійснення господарської діяльності (роботу «з-під палки»), відсутність самостійності, не прояв ініціативи працівниками, чи економіку, яка існує на принципах свободи споживача і виробника, що передбачає можливість вибору. Яка роль господарської діяльності у житті сучасного суспільства? Скептики вважають, що вона має далеко не найважливішу функцію, відзначають пріоритетність духовності, культурного розвитку перед матеріальними благами і потребами. Але є і ті, хто переконаний у значущості саме економічних процесів. Свою позицію вони мотивують тим, що для вивчення пам'яток культури людині необхідно мати хорошу дах над головою, зігрітися, одягтися, поїсти. Якщо господарство розвинене на певному рівні, створюються оптимальні умови для життя людини і він зможе знайти час на інтелектуальну діяльність. Для формування держави необхідно постійне вдосконалення технологій і інструментів. Тільки в такому разі духовні цінності вийдуть на перший план, адже людині не потрібно буде витрачати час на пошук можливостей задоволення матеріальних потреб. Формування економічної культури в сучасному поколінні є важливим завданням, тому в загальноосвітніх школах передбачений курс економіки (10-11 клас).