Львів
C
» » Що вивчає економічна географія, фізична географія і регіональна економіка? Що вивчає соціально-економічна географія Росії і світу?

Що вивчає економічна географія, фізична географія і регіональна економіка? Що вивчає соціально-економічна географія Росії і світу?

Отже, що вивчає економічна географія світу і Росії? Який предмет дослідження ландшафтознавства? Що вивчає економічна географія і регіональна економіка?

Витоки науки

Коли виникла географія? Відповісти на це питання непросто. Можливо, вона народилася саме тоді, коли найдавніший людина вперше накреслив гострим камінцем на стіні печери примітивний малюнок місцевості, навколишнього місце безпосереднього мешкання.
Що вивчає економічна географія, фізична географія і регіональна економіка? Що вивчає соціально-економічна географія Росії і світу?
Перші наукові експедиції здійснювали стародавні єгиптяни приблизно 5 тисяч років тому. Їх у першу чергу цікавив басейн Червоного моря, а також центральні райони Африки. Вони ж придумали календар, щоб було зручніше стежити за розливами річок та іншими природними явищами.


Величезний стрибок на ранньому етапі розвитку географічної науки стався в античні часи. Ератосфен, Страбон, Клавдій Птолемей – всі ці вчені внесли в неї величезний внесок. У працях Аристотеля були закладені основи сучасної метеорології і океанології. До речі, саме в так званий еліністичний період історії намітилися перші ознаки поділу єдиної науки географії.

Структура сучасної географічної науки

П'ять-шість століть тому провідні країни світу з небувалим азартом вправлялися у колонізації нових земель. Відповідно, суть географії в ті часи зводилася лише до одного: ретельному вивченню знову відкритих територій і прокладання нових маршрутів для майбутніх плавань і експедицій.
Що вивчає економічна географія, фізична географія і регіональна економіка? Що вивчає соціально-економічна географія Росії і світу?
Але сьогодні все зовсім по-іншому. Сучасна географія – це наука, яка витрачає чимало часу на систематизацію знань і фактів, здобутих природознавцями і мандрівниками протягом попередніх століть. Вона намагається виявити ті закономірності, які будуть справедливі як для природних, так і для суспільно-економічних процесів і явищ.


Географію сьогодні прийнято ділити на три великі галузі. Це:
 • фізична;
 • економічна;
 • соціальна географія.
 • Останні дві галузі знань дуже часто об'єднують в одну дисципліну під назвою «соціально-економічна географія». В рамках кожної з перерахованих вище галузей існує ще цілий ряд наукових дисциплін. Наприклад, у складі фізичної географії виділяють гідрологію, кліматологію, геоморфологію, гляциологию і т. д. Соціальна і економічна географія ділиться на політичну, медичну, військову, культурну географію, урбаністику, країнознавство та інші дисципліни. Що вивчає економічна географія? Які основні цілі і завдання цієї науки? Спробуємо відповісти на ці питання далі.

  Що вивчає економічна географія?

  Дана наукова дисципліна вивчається сьогодні в старшій школі, коледжах, технікумах та університетах. В чому її суть? Що вивчає предмет? Економічна географія (або суспільна) – це комплексна наукова дисципліна, що вивчає просторову організацію економічного життя суспільства, країни, регіону, планети в цілому. Головний об'єкт його досліджень – це так звані територіально-економічні системи. Що вивчає економічна географія більш конкретно? Предметом даної науки виступає вивчення господарського різноманітності конкретної країни або регіону, пошук схожих і різних рис в економічному розвитку різних районів, виявлення важливих закономірностей у розміщенні суспільного виробництва.
  Що вивчає економічна географія, фізична географія і регіональна економіка? Що вивчає соціально-економічна географія Росії і світу?
  Сучасна економічна географія ставить перед собою масу теоретичних і практичних завдань: від пошуку конструктивних рішень проблем територіально-економічних систем до підготовки відповідних фахівців – економіко-географів. При цьому в економіко-географічних дослідженнях використовується широкий спектр наукових методів: балансовий, статистичний, «польовий», порівняльно-описовий, історичний, картографічний та багато інших.

  Що вивчає соціальна географія і регіональна економіка?

  Якщо економічна географія займається вивченням економіки, то соціальна, відповідно, досліджує соціум (населення). Демографічні показники, освіта і медицина, етнічний склад населення, локальні конфлікти і рівень розвитку культури – все це входить в широкий круг інтересів цієї наукової дисципліни.
  Що вивчає економічна географія, фізична географія і регіональна економіка? Що вивчає соціально-економічна географія Росії і світу?
  Мабуть, головним завданням соціальної географії є визначення особливостей соціалізації конкретної людини, а також оцінка темпів розвитку в цілому. При цьому наука не просто досліджує різноманітні соціальні процеси, що відбуваються в регіональних суспільних системах, але і намагається виробити алгоритм їх оптимізації. Регіональна економіка – ще одна дисципліна, яка тісно пов'язана з економічною і соціальною географією. Однак вона відноситься до системи чисто економічних наук. Регіональна економіка вивчає регіональну організацію виробництва. Її основним завданням є виявлення специфіки конкретних економічних регіонів, а також розробка дієвих програм по їх розвитку в майбутньому.

  Що вивчає соціально-економічна географія світу і Росії?

  Різниця між соціально-економічною географією світу і Росії очевидна. Якщо в першому випадку наука вивчає просторову організацію економічного життя суспільства в планетарному масштабі, то в другому вона займається вивченням територіально-економічних систем в межах однієї держави.
  Що вивчає економічна географія Росії? Дана дисципліна розкриває загальну картину розвитку господарства в державі, допомагає зрозуміти особливості розміщення основних виробництв, досліджує закономірності розвитку економіки країни в цілому і по окремих регіонах. На сьогоднішній день найважливіші центри розвитку соціально-економічної географії знаходяться в США (університет Кларка в штаті Массачусетс), Великобританії (Оксфордський університет) і Росії (МДУ їм. Ломоносова).

  Фізична географія та ландшафтознавство

  Фізична географія займається вивченням географічної оболонки нашої планети в цілому, а також дослідженням її окремих компонентів. У зв'язку з цим вона поділяється на кілька самостійних наукових дисциплін, серед яких:
 • кліматологія;
 • метеорологія;
 • геоморфологія;
 • гідрологія;
 • океанологія;
 • палеогеографія;
 • біогеографія та ін
 • Що вивчає економічна географія, фізична географія і регіональна економіка? Що вивчає соціально-економічна географія Росії і світу?
  Дещо відособлено знаходиться ландшафтознавство – наука, що вивчає генезис, структуру, функціонування і розвиток природних комплексів (ландшафтів). Назва дисципліни походить від німецького слова Landschaft, що перекладається як «пейзаж», «вид місцевості». Фундамент ландшафтознавства був закладений у роботах німецьких учених – Карла Ріттера і Олександра фон Гумбольдта. До речі, цей «пласт» географічних наук найбільш тісно пов'язаний з іншими науками природознавства – фізикою, хімією, біологією, екологією та грунтознавства.