» » Що таке лексикологія: визначення, завдання, зв'язок з іншими науками

Що таке лексикологія: визначення, завдання, зв'язок з іншими науками

Сучасна філологія як наука, складається з кількох основних розділів, кожен з яких присвячений вивчення того чи іншого мовного явища або класу. Один з таких розділів присвячений такій категорії, як слова. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке лексикологія, який її предмет, і що саме вона вивчає.

Визначення

Насамперед, почнемо з визначення самого поняття і переліку основних проблем, якими займається наука.
Що таке лексикологія: визначення, завдання, зв'язок з іншими науками
Лексикологія – це розділ мовознавства, який вивчає лексику, тобто словниковий склад мови. Лексеми мають двоїсту структуру. Вони одночасно мають план змісту і план вираження. В цілому наука вивчає наступні проблеми:
 • Лексичний склад мови.
 • Співвідношення між словами і поняттями, закріпленими за ними.
 • Основні типи лексичних значень – пряме, переносне.
 • Історію виникнення слів, поповнення словникового запасу.
 • Групи слів залежно від їх стилістичного значення, частоти вживання.
 • Розділи

  У лексикології виділяють різні розділи та підрозділи.


  Що таке лексикологія: визначення, завдання, зв'язок з іншими науками
  Сюди відносяться:
 • Загальна лексикологія, яка вивчає загальні закономірності розвитку лексики, її функціонування.
 • Конкретна, що вивчає словниковий склад того чи іншого мови.
 • Історичне – вивчає історію виникнення слів, шляхи поповнення словникового запасу. Друга її назва - етимологія.
 • Сопоставительная – вивчає словниковий склад двох і більше мов, виділяючи в ньому загальні і різні особливості в структурі та семантиці.
 • Прикладна лексикологія – це наука, що вивчає питання лінгводидактики, культури мовлення, а також особливості складання словників.
 • Зв'язок з іншими дисциплінами

  Ми з'ясували, що таке лексикологія, тепер настав час поговорити про те, з якими філологічними науками вона пов'язана.


  В першу чергу вона тісно пов'язана з лексикографією, наукою про створення та функціонування словників. Об'єктом вивчення лексикографії є словники, в яких фіксуються всі дані про слова – їх семантика, граматичні особливості, сфера вживання, історія виникнення. Всі ці дані вчені-лексикографи отримують безпосередньо з допомогою лексикології. Пов'язана вона з етимологією, наукою про походження слів. У етимологічних словниках фіксується не лише значення слова, але і його походження, історія утворення та перетворення. Іноді у навчальному курсі «Лексикологія», визначення якого ми дали, етимологію не виділяють в окремий розділ.
  Що таке лексикологія: визначення, завдання, зв'язок з іншими науками
  Ономастика – наука про іменах власних. Вивчає виникнення і функціонування власних назв – імен і прізвищ, назв міст, сіл, річок, фірм, космічних об'єктів. Стилістика – вивчає функціонування тих чи інших груп слів у тому чи іншому стилі в залежності від їх значення і походження, сфери застосування. Фразеологія – наука, що вивчає фразеологізми, прислів'я та приказки, шляхи їх виникнення, значення. Досить часто в підручниках по російській мові можна побачити розділ «Лексикологія і фразеологія», хоча деякі автори підручників і навчальних курсів все ж воліють робити їх на два розділу при вивченні.

  Шкільний курс

  Ознайомлення з лексикологією, як і з будь-яким іншим розділом мовознавства, починається ще в школі. Починаючи з п'ятого класу, дітей знайомлять з азами – пояснюють, що таке лексикологія, вчать розрізняти синоніми, антоніми й омоніми, підбирати до них пари, говорять про багатозначності й однозначності слова, розглядають явище паронимии. Далі знайомлять з активним і пасивним запасом, різними шарами лексики – жаргоном, діалектизмами, просторечьями, канцеляризмами. Виробляють у учнів навички роботи зі словниками – вчать знаходити в них ті чи інші слова, правильно читати словникові статті і витягати з них необхідну інформацію.
  Що таке лексикологія: визначення, завдання, зв'язок з іншими науками
  У старших класах отримані знання повторюють, систематизують і закріплюють.

  Вивчення в університеті

  На філологічних факультетах вивчення розділу «Лексикологія» російської мови починається на другому курсі. Протягом курсу студенти розбирають основні поняття лексикології, вивчають пласти лексики за походженням, її функціональні різновиди, стилістичні можливості класів і груп слів. Особливо ретельно вивчають такі поняття, як синонімія, антонимия, багатозначність і омонімія, паронимия. В цей же час знайомлять студентів з різними словниками. Досить часто в курс включають і фразеологію, відводячи їй кілька занять. Також досить часто одночасно з лексикологією вивчають лексикографию, виділяючи її в окремий спецкурс.

  Висновки

  Ми з'ясували, що таке лексикологія, які її основні напрямки роботи та з якими філологічними науками вона найбільш тісно пов'язана. Вивчення даного розділу мовознавства починається ще в школі, а при навчанні в університеті на філологічному факультеті отримані раніше знання поглиблюються і удосконалюються.