Львів
C
» » Геодезія - що це за наука? Геодезія і картографія

Геодезія - що це за наука? Геодезія і картографія

На світі існує багато наук. Одна з них – геодезія. Що це за наука? Що вона вивчає? Де можна їй навчитися? Відповіді на ці та інші питання ви знайдете в цій статті.
Геодезія - що це за наука? Геодезія і картографія

Геодезія – що це?

Як і астрономія, геодезія – це одна з найдавніших наук. Проте якщо про астрономію знає кожен школяр, то про таку науку, як геодезія, більшість людей ніколи не чули. А в той же час без використання геодезичних знань розвиток сучасного суспільства неможливе. Геодезія – що це? Що собою являє ця наука? Якщо сказати коротко, то це наука про вивчення і вимірювання поверхні Землі. Геодезія – це наука про те, як проводити вимірювання на поверхні землі, які проводяться з метою вивчення форм і розмірів Землі, а також для зображення всієї планети і її частин на планах і картах. Крім того, геодезія займається методами спеціальних вимірювань, які необхідні для вирішення економічних і інженерних задач.


Галузі геодезії

Геодезія – що це? Це наука, яка динамічно розвивається. Так, у процесі розвитку науки і техніки вона розділилася на ряд дисциплін. Вища геодезія вивчає розміри і форму Землі, а також методи, за допомогою яких можна з високою точністю визначити координати точок поверхні планети і зобразити їх на площині. Вивченням розмірів і форм земної поверхні з метою її зображення на картах, профілях та плани займається розділ геодезії - топографія.
Геодезія - що це за наука? Геодезія і картографія
Геодезія і картографія вивчають процеси і методи створення й використання різноманітних карт. Фотограмметрія займається вирішенням завдань вимірювання з космічним і аэрофотоснимкам для різноманітних цілей, наприклад для обмірів споруд і будівель, для отримання планів і карт та інше. Прикладна, або інженерна, геодезія вивчає цілий комплекс геодезичних робіт, які виконуються при будівництві, вишукуваннях і експлуатації різноманітних споруд і будівель. Геометричне співвідношення між точками поверхні землі за допомогою штучних супутників Землі вивчає космічна геодезія. Зараз, у зв'язку з тим, що з'явилися нові досягнення в галузі техніки вимірювань і спостережень, до числа досліджень на Землі додалися ще й проблеми вирішення наукових завдань з вивчення розмірів і форми Місяця, а також інших планет Сонячної системи і їх полів гравітації.


Морська геодезія і картографія займаються вирішенням як наукових, так і прикладних геодезичних задач на море. Головним завданням було і залишається визначення поверхні Землі і її гравітаційного поля в морях і океанах. Морська геодезія вирішує наступний ряд завдань: будівництво гідротехнічних споруд, експлуатація і розвідка підводних ресурсів та інше. Однак найважливішим завданням такого забезпечення є картографування, яке супроводжується фотографуванням, і геодезична прив'язка.
Геодезія - що це за наука? Геодезія і картографія

Розвиток геодезії як науки

Геодезія, як і багато інші науки, виникла в глибокій старовині. Прогрес у точних і природничих науках, винахід телескопа, маятника та інших інструментів – все це сприяло її розвитку.
Проте варто відзначити, що за останні півстоліття ця наука досягла великих успіхів, ніж за весь час свого існування. Це пов'язано, наприклад, з тим, що інженерна геодезія тепер може отримати дані з штучних супутників, а також з тим, що з'явилося безліч електронних вимірювальних приладів та електронно-обчислювальних машин. Сучасний комп'ютер дозволяє провести аналіз величезного обсягу інформаційних даних, застосувати нові математичні розробки, які дали новий імпульс розвитку теоретичний геодезії, проходить паралельно з прогресом теорії інформації та математики.

Прикладна геодезія: аспекти

Геодезичні дані використовуються в різних областях, наприклад в навігації, картографії та землекористуванні. Що вони дозволяють дізнатися? Наприклад, визначити місце розташування бурових платформ на шельфі, зону затоплення після спорудження греблі, точне положення адміністративних і державних кордонів різного роду та інше. Стратегічні системи наведення і навігація в рівній мірою залежать від того, наскільки точна інформація про стан мети і адекватності фізичних моделей, які описують гравітаційне поле Землі. Вимірювання, отримані геодезистами, використовуються при вивченні тектоніки плит і сейсмології. При пошуку багатьох корисних копалин (у тому числі нафти) застосовується гравіметрична зйомка.
Геодезія - що це за наука? Геодезія і картографія

Де отримати професію геодезиста?

Сьогодні в Росії існує велика кількість навчальних закладів, які дозволять отримати професію геодезиста. В області цієї науки на різних рівнях освоєння цієї досить складної спеціальності може працювати фахівець, який закінчив як середній навчальний заклад – технікуму або коледжу геодезії, - так і вища – академію, інститут чи університет. Освіта в цій сфері можна вибрати на свій смак. Майбутній фахівець може закінчити спеціалізований університет або інститут геодезії. Наприклад, МИИГАиК – це один з найстаріших і престижних спеціалізованих вузів в Росії. Або ж можна здобути середню освіту: піти вчитися в Санкт-Петербурзький або Новосибірський технікум геодезії і картографії.
Після закінчення середньо-спеціального навчального закладу за спеціальністю «геодезист» випускник може розраховувати на посаду помічника геодезиста або техніка-геодезиста. Крім того, за бажанням він може продовжити вдосконалювати свої знання в цій області, вступивши у вищий навчальний заклад.
Геодезія - що це за наука? Геодезія і картографія
Закінчення вузу дає випускникові право на самостійну роботу, а закінчення аспірантури дозволяє далі просуватися в кар'єрі в науковому і практичному напрямку.

Чим займається геодезист?

Серед різноманіття видів діяльності можна виділити такі напрями:
 • Геодезист може займатися наглядом і вимірюванням зміни земної поверхні як на локальному, так і на глобальному рівні.
 • Виконувати різні виміри ландшафту.
 • Складати топографічні плани і карти.
 • Створювати водні, лісові, земельні та інші види кадастрів.
 • Займатися визначенням і позначенням державних кордонів.
 • Готувати звіти про проведені дослідження.
 • Що здавати, щоб поступити на геодезиста?

  Школяру, який збирається в майбутньому присвятити себе геодезії, необхідно максимально добре знати деякі загальноосвітні предмети, наприклад, математику, географію, російську мову, історію, суспільствознавство, а також інформатики та інформаційно-комунікаційні технології. Як правило, саме ці дисципліни здають на вступних іспитах у середніх та вищих навчальних закладах по геодезичним спеціальностями. При вступі на спеціальність, пов'язану з геодезією, зазвичай здають якісь три з шести перерахованих вище предметів, однак які саме предмети це будуть – залежить від навчального закладу, факультету та виду спеціальності.
  Геодезія - що це за наука? Геодезія і картографія
  Приймати іспити можуть за результатами ДПА або ЄДІ або ж провести тестування для абітурієнтів з усіх предметів, окрім історії та суспільствознавства – вони приймаються усно. Деякі коледжі та технікуми взагалі не вимагають здачі вступних іспитів. Прикладом служить Новосибірський технікум геодезії і картографії, або НТГиК. У цьому навчальному закладі готують фахівців за такими спеціальностями: прикладна геодезія (геодезист-технік), картографія (технік-картограф) і аерофотогеодезія (аэрофотогеодезист-технік).

  Затребуваність професії на ринку праці

  Фахівці в області геодезії і картографії нерідко потрібні в різноманітних видах виробництва. Тому у вузівській і среднеспециальной підготовці цих фахівців спостерігається наявність різних ухилів, які в подальшому визначать практичну спрямованість роботи геодезиста. Крім того, на це накладають відбиток ще й традиції, що історично склалися в стінах навчального закладу.
  Геодезія - що це за наука? Геодезія і картографія
  Не дивно, що існуючі вузи готують студентів по-різному. У будь-якому навчальному закладі є своя специфіка підбору вже наявних напрямків по спеціальності. Однак будь вузу, технікуму або коледжу дасть фундаментальну підготовку, яка в подальшому дасть можливість змінити напрям роботи, перекваліфікуватися і перейти на суміжну спеціалізацію. Таким чином, можна зробити висновок, що геодезія сьогодні є однією з найцікавіших і розвиваються наук. Кожен фахівець зможе знайти себе в ній.