Львів
C
» » Письменники-сатирики та їх роль в суспільстві

Письменники-сатирики та їх роль в суспільстві

Сатира – це різке прояв комічного, коли сміх стає зброєю у боротьбі з різними людськими пороками. З давніх часів письменники-сатирики грали особливу роль у суспільстві, їх називали викривачами і правдорубами. Через иносказательность і двозначність своїх творів вони намагалися говорити про те, що було заборонено виносити на люди і те, що інколи каралося законом.
Письменники-сатирики та їх роль в суспільстві

Коротка історія

Жанр бере свої витоки ще в Стародавньому Римі. Саме тоді зароджується розуміння того, в чому полягає роль письменника-сатирика в суспільстві. Перші автори особливої форми літературного слова – Арістофан, Менандр, Луцилий та інші - створювали невеликі за обсягом вірші, в яких осмеивали політику того чи іншого правителя, життя знаті та інші суспільні факти.


Суспільна роль письменника-сатирика почала складатися в Середні століття, коли в Європі творили класики гумору – Джованні Боккаччо, Франсуа Рабле і Мігель де Сервантес. Перші викривачі церковної відсталості, феодального ладу і романтичних поглядів значно впливали на уми мало освіченої Європи. Змушували бачити, оцінювати і боротися з пороками століття.

Особливість жанру

Сатира свідомо спотворює реальність, особливим чином відтворює дійсність, де всі герої і події – умовні образи, що відображають вади і життя окремих людей або верств населення. Відмінна риса цього жанру – різко негативна оцінка того, що відбувається. Основна зброя сатири – гротеск і гіпербола, висміювання і викриття будується за рахунок внесення в текст неправдоподібного або сильно перебільшеного явища.


Найчастіше сатира стає дуже суб'єктивна, тому часто письменники-сатирики самі піддаються гострій критиці. Всіх їх можна назвати одним словом – просвітителі, через висміювання суспільних недоліків люди вчилися дивитися вглиб проблеми, бачити недосконалість і, як слідство, шукати нові орієнтири. В цьому і полягає суть сатири – утвердження високих моральних ідеалів, правди, любові, чесності і свободи.
Письменники-сатирики та їх роль в суспільстві

Витоки сатири в Росії

Ще в XIX столітті А. С. Пушкін вивів вірну для всього нашого народу формулу – «поет в Росії більше, ніж поет». До недавнього часу саме література формувала самосвідомість та громадянську позицію російських людей. І особлива роль тут належала письменникам-сатирикам. В Росії гострий викривальний гумор зародився ще в Середні століття, але тоді він ще блукав серед народу у вигляді казок та примовок і передавався в усній формі. Автори не називали себе, вважаючи за краще анонімність, але в народі дуже довго ходила і «Притча про бражнике», «Ходіння Богородиці по муках», «Повість про Ерше Ершовиче» та інші. Вплив цих оповідань було дуже велике, адже вони показували правду життя і дозволяли побачити людям іншу точку світогляду, відмінну від церковної. Перші професійні письменники-сатирики з'явилися в XVIII столітті. А. П. Сумароков, А. Д. Кантемір створювали твори ще за образом і стилістики давньогрецьких авторів. Істинно російська сатира почала своє сходження з байок І. А. Крилова і п'єси Д. І. Фонвізіна «Недоросль». Останній твір буквально підірвало російське суспільство, до цього моменту ніхто не намагався так гостро висміювати представників дворянства. Популярність цього жанру стає надзвичайною, з'являються десятки щотижневих журналів, на сторінках яких друкуються памфлети, байки, комедії, епіграми, які розкривають ту чи іншу сторону реальності.
Письменники-сатирики та їх роль в суспільстві

Сатирики XIX століття

З початком золотого століття російської літератури сатира отримує новий розвиток. Сміх стає по-справжньому грізною зброєю, спрямованим вже не тільки на вади окремих людей або класів суспільства, а на державу і імператора. Переважає жанр фейлетону, але і комедія набуває особливого звучання. П'єса Н. В. Гоголя «Ревізор» отримала величезну популярність у народу і люте обурення у влади. Письменники-сатирики XIX століття змушені були постійно перебувати під пильним наглядом керівництва країни. Імператор і його міністри почували силу сміху і те, як довіряє авторам народ, бо боялися їх, заарештовували, засилали і чинили постійні перешкоди в літературній діяльності. І як показав час, це побоювання не було необґрунтованим, сатира та інші напрямки літератури декілька десятиліть формували свідомість російських людей, показували їм реальний стан справ і закликали до боротьби за іншу життя. Чого коштувало твір Некрасова «Кому на Русі жити добре», його досі називають прямим закликом до революції.
Письменники-сатирики та їх роль в суспільстві

Салтиков-Щедрін

Величезну роль у формуванні і становленні цього жанру в нашій країні зіграв письменник-сатирик Салтиков-Щедрін. Критики називали його творчість хронологією подій Російської імперії XIX сторіччя. Всі найважливіші реформи і перетворення в державі знайшли відображення в його творах. Письменник спостерігав измельчание людей і моралі у вищих структурах влади, засилля корупції і кумівства, що не могло не викликати в розумному людині протест і обурення.
Сатира в книгах Салтиков-Щедрін набувала особливо жорстоке, карающее значення. Образи двох дурних генералів або губернатора з порожньою головою стали частиною російської культури, актуальні навіть зараз, через 200 років.

Сатира XX століття

Новий століття принесло нові, незвичайні художні та моральні ідеали. У нашій країні ламалася спочатку політична структура, потім громадська і літературна. Письменники-сатирики країни рад творили в жорстких умовах цензури та страху за своє життя. У першій половині століття ще діяли вільні гумористичні журнали, але поступово вони ставали передбачуваними в тематики і викривали переважно буржуазні ідеали життя. Цей період пов'язаний з появою сатиричних творів І. Ільфа і Є. Петрова «Дванадцять стільців» і «Золоте теля». Новий і старий світ яскраво відбилася в образах шахрая Остапа Бендера і колишнього дворянина Іполита Вороб'янінова. Якби ці романи написані трохи пізніше, вони б вже навряд чи побачили світ, настільки сильним стало тиск на вільне творчість. Яскравий приклад тому – Булгаков М., цензура переслідувала його все життя, а одне з головних його творінь - «Собаче серце» - побачило світ тільки після смерті автора.
Письменники-сатирики та їх роль в суспільстві

Новий час

Сучасна дійсність встановлює абсолютно інші закони формування гумору. В першу чергу змінився спосіб подачі інформації, папір тепер не кращий спосіб розповісти про своє бачення світу. Тепер спілкування з людьми відбувається по телевізору або безпосередньо на концертах. Та й формат самого зволення став більш ємним, конкретним і адресним. А ось роль письменника-сатирика в суспільстві залишилася колишньою – піднімати на сміх вади суспільства і проголошувати справжні ідеали. Сьогодні існує інша проблема – обсяг інформації і текстів в цьому напрям просто величезний, пишуть і виступають хто попало і не завжди на високому рівні. Тому не так просто серед цього сміття відшукати дійсно цінне спостереження, гідне називатися сатирою.

Висновки

Людство ніколи не стане ідеальним, не зникнуть вади, зло або заздрість. Це вже вибір кожної людини, яким шляхом йому йти по життю. Але формується цей вибір часто під впливом зовнішніх факторів: прикладів батьків, негативного впливу друзів, неправильного виховання і т. д. Побачити і помітити за собою негативні нахили може далеко не кожен, і в цьому випадку просто необхідно зустріти якесь «дзеркало», яке відображало б окремі риси думок і поведінки.
Письменники-сатирики та їх роль в суспільстві
В цьому і полягає роль письменника-сатирика, його творчість дозволяє побачити себе самого в спотвореному вигляді. Ніщо не хлестнет так сильно по совісті і самолюбству, як сміх, гостра критика змушує задуматися і переглянути звичні ідеали.