» » Що таке перипетії в античної та сучасної драматургії?

Що таке перипетії в античної та сучасної драматургії?

Як часто ми чуємо вираз «перипетії долі» і йому подібні! Воно зустрічається і в усному мовленні, і в книгах. Але лише небагато знають, що таке перипетії і звідки взялося це слово. Заповнимо і ми пробіл в освіті.
Що таке перипетії в античної та сучасної драматургії?

Походження слова

Звернемося до коріння цього слова. Що таке перипетії в давньогрецькій мові? У перекладі це слово означає «несподіваний, раптовий поворот». У літературознавстві дане поняття знайоме з самого зародження цієї науки. У трактаті «Поетика» Аристотель писав, що це несподівана зміна дії на протилежну. Саме так у давнину ускладнювали фабула трагедії і робили її цікавішою для розпещеної публіки.


Що таке перипетії в античної та сучасної драматургії?

Перипетії в античної драматургії

Щоб зрозуміти, що таке перипетії, звернемося до прикладів з давньогрецької літератури. Класичні вживання цього прийому знайдемо в трагедії Софокла «Цар Едіп». Пастух приходить до царя, щоб відкрити йому таємницю походження. Він прагне розвіяти страх правителя, але добивається протилежного ефекту. Деякі дослідники бачать схожість перипетій і трагічної іронії.

Трагічна іронія як аналог перипетій

Розмірковуючи над питанням, що таке перипетії, літературознавці проводили аналогії з трагічною іронією. Теоретичне ж осмислення цього прийому відбулося тільки в Новий час. По-іншому її називали «іронією долі». Герой такого твору був впевнений у правильності власних вчинків, але саме вони наближали його загибель. Хрестоматійний приклад «іронії долі» ми вже розглянули – це трагедія «Цар Едіпа». У Новий час хороший приклад – п'єса Ф. Шиллера «Валленштейн». Дія трагедії відбувається в часи Тридцятилітньої війни. Головний герой – великий полководець Валленштейн. У заключній частині астрологи передрікають воєначальникові успішний підсумок його починань, але їм не судилося збутися. Головний герой гине. А передбачення звіздарів, як ми бачимо, не збуваються.


Що таке перипетії в античної та сучасної драматургії?

Основні риси перипетії

Визначаючи значення слова «перипетія», Аристотель говорив про такі його риси: це точка вищої напруги, після якої дія обертається на катастрофу. Подібні прийоми говорять про швидкої розв'язки історії. В комедіях ніхто не виключає наявність цього елемента. Вона може позначати несподіваний поворот в дії.

Перипетії в сучасній драматургії

Міркувати про сучасної драматургії складно. В епоху постмодернізму в літературі традиційне уявлення про сюжет стирається. Іноді (як це буває в театрі абсурду) його просто важко якось осмислити і описати непідготовленому глядачеві. Деякі твори побудовані на прийомі анти-перипетії. Як відомо, у античної драматургії це поняття було ще й філософською категорією, усвідомленням єдиного космічного порядку. Сучасні люди такий порядок заперечують.
Що таке перипетії в античної та сучасної драматургії?
У деяких драмах перипетії при всьому наближення тексту до нарративу існують. Вони позначають владу долі. Але тут не підходить класичне розуміння цього виразу в дусі епохи Відродження. Тут швидше йдеться про нереалізованих ситуаціях, які озвучує сам автор-герой або про застосування різних форм імпровізації на сцені.