Львів
C
» » Символи хімічних елементів та принципи їх позначення

Символи хімічних елементів та принципи їх позначення

Хімія, як і будь-яка наука, що вимагає точності. Система подання даних в цій області знань вироблялася віками, і актуальний на сьогоднішній день стандарт являє собою оптимізовану структуру, що містить всю необхідну інформацію для подальшої теоретичної роботи з кожним конкретним елементом. При записі формул і рівнянь вкрай незручно використовувати цілі назви речовин, і сьогодні для цієї мети використовуються одна або дві літери – хімічні символи елементів.

Історія

В Стародавньому світі, а також у Середні століття вчені застосовували символічні зображення для позначення різних елементів, однак ці знаки не були стандартизовані. Лише до XIII століття робляться спроби систематизації символів речовин і елементів, а з XV століття нововідкриті метали почали позначатися першими літерами своїх назв. Подібна стратегія найменування застосовується в хімії до сьогоднішнього дня.


Сучасний стан системи найменування

На сьогоднішній день відомо більше ста двадцяти хімічних елементів, частина з яких знайти в природі вкрай проблематично. Не дивно, що ще в середині XIX століття наука знала про існування лише 63 з них, і не існувало ні єдиної системи найменування, ні цілісної системи подання хімічних даних.
Символи хімічних елементів та принципи їх позначення
Останню задачу вирішив у другій половині того ж століття російський вчений Д. І. Менделєєв, спираючись на невдалі спроби попередників. Процес найменування триває й сьогодні існує кілька елементів з номерами від 119 і вище, умовно позначених у таблиці латинським скороченням свого порядкового номера. Вимова символів хімічних елементів цієї категорії здійснюється за латинським правилами читання числівників: 119 – унуненний (букв. «сто дев'ятнадцятий»), 120 – унбинилий («сто двадцятий») і так далі.


Більша ж частина елементів має власні назви, що походять від латинських, грецьких, арабських, німецьких коренів, в одних випадках відображають об'єктивні характеристики речовин, а в інших виступаючих в якості нічим не мотивованих символів.

Етимологія деяких елементів

Як було сказано вище, деякі назви і символи хімічних елементів базуються на об'єктивно спостережуваних ознак. Назва фосфору, що світиться в темряві, походить від грецького словосполучення «нести світло». При перекладі на російську мову виявляється досить багато «говорять» назв: хлор - «зеленуватий», бром – «погано пахне», рубідій – «темно-червоний», індій – «індиго». Оскільки хімічні символи елементів дано латинськими літерами, прямий зв'язок назви з речовиною для носія російської мови зазвичай залишається непоміченою. Існують і більш тонкі асоціації при найменуванні. Так, назва селену походить від грецького слова, що означає «Місяць». Сталося це тому, що в природі даний елемент є супутником телуру, назва якого в тому ж грецькому означає «Земля».
Символи хімічних елементів та принципи їх позначення
Подібним чином названий і ніобій. Згідно давньогрецької міфології, Ніоба – дочка Тантала. Хімічний елемент тантал був відкритий раніше і за своїми властивостями схожий з ніобієм – таким чином, логічний зв'язок «батько-дочка» була спроецирована на "взаємини" хімічних елементів. Більш того, свою назву тантал отримав на честь відомого міфологічного персонажа не випадково. Справа в тому, що отримання цього елемента в чистому вигляді було пов'язане з великими труднощами, завдяки чому вчені і звернулися до фразеологізму «Танталові муки». Ще один любопитий історичний факт полягає в тому, що назва платини буквально перекладається як «серебришко», тобто щось схоже, але не таке цінне, як срібло. Причина полягає в тому, що цей метал плавиться набагато важче срібла, а тому довгий час не знаходив застосування і не представляв особливої цінності.

Загальний принцип найменування елементів

При погляді на періодичну таблицю перше, що кидається в очі, – назви і символи хімічних елементів. Це завжди одна або дві латинські літери, перша з яких – заголовна. Вибір букв обумовлений латинською назвою елемента. Незважаючи на те, що корені слів відбуваються і давньогрецького і латинського, і з інших мов, по стандарту найменування до них додаються латинські закінчення. Цікаво, що більшість символів носія російської мови будуть інтуїтивно зрозумілі: алюміній, цинк, кальцій або магній школяр легко запам'ятовує з першого разу. Складніше йде справа з тими назвами, які різняться в українській і латинському варіанті. Учень може далеко не відразу запам'ятати, що кремній – це силициум, а ртуть – гидраргирум. Тим не менш запам'ятати це доведеться – графічне зображення кожного елемента орієнтоване на латинську назву речовини, яка і буде фігурувати в хімічних формулах і реакціях як Si і Hg відповідно.
Символи хімічних елементів та принципи їх позначення
Щоб запам'ятати такі назви, учням корисно виконувати вправи типу: «Установіть відповідність між символом хімічного елемента та його назвою.

Інші способи найменування

Найменування деяких елементів сталися з арабської мови і були «стилізовані» під латинь. Наприклад, натрій отримав назву від кореневої основи, що означає «вируюче речовина». Арабські коріння простежуються також у назв калію і цирконію.
Символи хімічних елементів та принципи їх позначення
Свій вплив надав і німецька мова. З нього відбуваються найменування таких елементів, як марганець, кобальт, нікель, цинк, вольфрам. Логічний зв'язок при цьому не завжди очевидна: наприклад, нікель - це скорочення від слова, що означає «мідний диявол». У рідкісних випадках назви були переведені на російську мову у вигляді кальки: гидрогениум (буквально «породжує воду») перетворився на водень, а карбонеум - вуглець.

Імена і топоніми

Більше десятка елементів названі іменами різних вчених, серед яких Альберт Ейнштейн, Дмитро Менделєєв, Енріко Фермі, Альфред Нобель, Ернест Резерфорд, Нільс Бор, Марія Кюрі та інші. Деякі найменування походять від інших власних назв: назв міст, штатів, країн. Наприклад: московій, дубний, європій, тенессин. Не всі топоніми здадуться знайомими носія російської мови: навряд чи осіб без культурної підготовки дізнається в слові нихоний самоназва Японії – Ніхон (букв.: Країна висхідного сонця), а в гафнии - латинський варіант Копенгагена. Дізнатися навіть назву рідної країни в слові рутеній - не найпростіше завдання. Тим не менш Росія на латинській мові іменується Рутенией, і саме на честь неї названо 44-й хімічний елемент.
Символи хімічних елементів та принципи їх позначення
Фігурують у періодичній таблиці і назви космічних тіл: планет Урана, Нептуна, Плутона, Церери, астероїда Паллади. Крім імен персонажів давньогрецької міфології (Тантал, Ніобій), зустрічаються і скандинавські: торій, ванадій.

Періодична таблиця

У звичній нам сьогодні періодичної таблиці, що носить ім'я Дмитра Івановича Менделєєва, елементи представлені рядами і періодами. У кожній клітинці хімічний елемент позначається хімічним символом, поруч з яким представлені інші дані: його повна назва, порядковий номер, розподіл електронів по верствам, відносна атомна маса. Кожна клітинка має свій колір, який залежить від того, виділяється s-, p-, d - або f - елемент.

Принципи запису

При запису ізотопів і изобаров зліва зверху щодо символу елемента ставиться масове число – загальна кількість протонів і нейтронів у ядрі. При цьому зліва знизу ставиться атомний номер, який представляє собою кількість протонів.
Символи хімічних елементів та принципи їх позначення
Заряд іона записується праворуч зверху, і з тієї ж сторони знизу вказується число атомів. Символи хімічних елементів завжди починаються з великої літери.

Національні варіанти запису

В азіатсько-тихоокеанському регіоні існують свої варіанти написання символів хімічних елементів, засновані на місцевих способи письма. У китайській системі позначення використовуються знаки радикалів, за якими слідують ієрогліфи в їхньому фонетичному значенні. Символи металів предваряются знаком «метал» або «золото», гази – радикалом «пар», неметали – ієрогліфом «камінь». В європейських країнах також існують ситуації, коли знаки елементів при запису відрізняються від зафіксованих у міжнародних таблицях. Наприклад, у Франції азот, вольфрам і берилій мають власні назви на національній мові і позначаються відповідними символами.

На закінчення

Навчаючись у школі чи навіть вищому навчальному закладі, запам'ятовувати напам'ять зміст всієї періодичної таблиці зовсім не потрібно. У пам'яті слід тримати хімічні символи елементів, які найчастіше зустрічаються в формулах і рівняннях, а малоупотребительние час від часу дивитися в Інтернеті або підручнику.
Символи хімічних елементів та принципи їх позначення
Однак, щоб уникнути помилок і плутанини, необхідно знати, яким чином здійснюється структурування даних в таблиці, в якому саме джерелі знайти необхідні дані, чітко пам'ятати, які назви елементів різняться в українській і латинському варіанті. В іншому випадку можна випадково прийняти за Mg марганець, а N - за натрій. Щоб отримати практику на початковому етапі, виконуйте вправи. Наприклад, введіть символи хімічних елементів для випадково взятої послідовності назв з періодичної таблиці. У міру отримання досвіду все встане на свої місця і питання запам'ятовування цієї базової інформації відпаде сам собою.