Львів
C
» » План-конспект позакласного заходу: теми і розробка

План-конспект позакласного заходу: теми і розробка

Сьогодні дитина проводить у школі значну частину часу, але не все воно присвячене тільки уроків. Педагоги і батьки прагнуть створити таке середовище, в якій діти зможуть розвиватися і відкривати свої здібності. І чим цікавіше, привабливіше і пізнавальними буде ця середовище, тим простіше школяр зможе накопичувати нові знання. Величезним потенціалом в цьому відношенні мають різні види позакласних занять.

Позакласна діяльність та ФГОС

Згідно з новими освітніми стандартами звичне поняття «позакласна діяльність» не тільки отримало нову назву «позаурочна», але й значною мірою змінило своє утримання. Тепер це обов'язкова складова освітньо процесу, завдання якої – різнобічний розвиток учня, виявлення його здібностей і задатків. До цієї роботи залучаються всі школярі, самостійно обираючи тематику, виходячи з своїх інтересів. Стандартами визначено кілька основних напрямків:


 • духовно-моральне,
 • пізнавальне (інтелектуальне),
 • загальнокультурне,
 • спортивне,
 • соціальне.
 • План-конспект позакласного заходу: теми і розробка
  Форми проведення занять за цими напрямками настільки різноманітні, що план-конспект позакласного заходу часто нагадує повноцінний сценарій. Традиційними стали наступні варіанти: тематичні класні години, проекти, екскурсії, засідання дослідних товариств і тематичних гуртків, суспільно-значущі акції, форуми, круглі столи, театральні постановки та багато інших.

  Особливості позакласних занять

  Специфіка позакласної діяльності полягає в тому, що їй не властива жорстка регламентація. В основі лежить принцип зацікавленості учня, що передбачає індивідуальний підхід до організації занять. Особливості позаурочних практик:


 • добровільність участі (можлива зміна уподобань, перехід в інші групи);
 • зміст будується на основі вивчення інтересів і потреб дітей та думки батьків;
 • можливість об'єднання учнів з різним рівнем підготовки та колом інтересів;
 • психологічно комфортна атмосфера на заняттях, демократичний стиль взаємодії дітей і педагогів;
 • практико-орієнтованість завдань і творчий підхід;
 • максимальне використання можливостей освітнього простору всередині і поза школи;
 • відсутність обов'язкового домашнього завдання.
 • При підготовці плану-конспекту відкритого позакласного заходу педагогу також слід враховувати, чи буде воно тематичним (в рамках однієї проблематики) або інтегрованим.
  План-конспект позакласного заходу: теми і розробка
  Позакласні заняття можуть проводитися як в стінах школи (навчальні кабінети, ігрові кімнати, музей, бібліотека, спортивний зал), так і за її межами (екскурсії, відвідування виставок, театрів і т. д.). Особлива увага приділяється організації простору, де проходить заняття. Тут не повинно бути зайвих предметів, що відволікають увагу, меблі розташовуються таким чином, щоб діти могли вільно спілкуватися з педагогом і один з одним.

  План-конспект проведення позакласного заходу

  Сценарій позаурочних подій створюється педагогом з урахуванням розвиваючих і виховних завдань. Основні етапи підготовки та проведення відображаються в плані-конспекті уроку позакласного заходу. Приблизна структура конспекту виглядає наступним чином:
 • тема заходу;
 • вік учнів;
 • інші учасники (педагоги, батьки, фахівці);
 • необхідні матеріали та обладнання;
 • цільові установки;
 • основні завдання;
 • форми і місце проведення;
 • прийоми і технології, які передбачається використовувати;
 • принципи оформлення місця проведення;
 • список використаної літератури.
 • Завдання поділяються на освітні, розвиваючі та виховні, формулюються чітко у відповідності з етапами заходи. Якщо в конспект більшою мірою відноситься до звітній формі документації, то план проведення допомагає педагогові не упустити нічого важливого. Це можуть бути основні тези або повноцінний сценарій. При проведенні позакласного заходу зазвичай виділяють кілька етапів. Організаційний момент, мотивація і занурення у проблему, основна (рішення поставлених завдань) і заключний (підбиття підсумків) частини.

  План-конспект позакласного заходу: теми

  В нових стандарти особливий наголос робиться на необхідності формування універсальних навчальних дій учня. Цим пояснюється особливість організації позакласних заходів, які в першу чергу спрямовані на те, щоб дитина навчилася мислити, приймати рішення, діяти. Проблематика таких занять дуже широка, і тема плану-конспекту позакласного заходу багато в чому залежить від вибраного напрямку роботи та програми.
  План-конспект позакласного заходу: теми і розробка
  Так, теми заходів по соціальному та духовно-моральному напрямами позаурочної діяльності можуть бути пов'язані з створенням сімейного архіву, генеалогічного древа, волонтерською роботою, соціальними пробами, переглядом та обговоренням фільмів патріотичного змісту і т. д. Велике значення тут мають також ігрові та театралізовані форми знайомства з мистецтвом і літературою. Заняття в рамках інтелектуального напрямку зазвичай пов'язані з поглибленим вивченням шкільних дисциплін або засновані на межпредметной основі, допомагаючи дітям побачити взаємозв'язок процесів і явищ. Спортивне та оздоровчі напрямки тематично можуть бути приурочені до пам'ятним датам та святам.

  Міжпредметні позакласні заняття

  У сучасній школі міжнаочним зв'язків приділяється все більше уваги. Саме розуміння таких зв'язків створює основу для формування компетенцій, готовність застосовувати знання в конкретних ситуаціях.
  План-конспект позакласного заходу: теми і розробка
  Докладно простежити і зрозуміти міжпредметні паралелі в рамках уроку буває непросто, і тут на допомогу приходить позакласна робота. Можна виділити кілька варіантів побудови плану-конспекту позакласного заходу на межпредметной основі.
 • Проведення позаурочних занять, пов'язаних з різними дисциплінами, з урахуванням єдиних виховних завдань, наприклад, екологічних або патріотичних.
 • Інтеграція позакласних заходів з різних предметів з участю кількох педагогів. Це може бути театральна постановка, в організації якої задіяні вчителі літератури, історії, музики.
 • Застосування знань, отриманих з одного предмета, при проведенні позакласного заходу, тематично пов'язану з іншою дисципліною.
 • Позакласні заняття для молодших школярів

  При підготовці плану-конспекту позакласного заходу у початкових класах педагогу крім положень ФГОС і інтересів учнів необхідно враховувати вимоги Санпіну та психо-фізіологічні особливості дітей цього віку.

  Молодшим школярам притаманні швидка втомлюваність, несхильність до тривалим статичним навантаженням, труднощі в переключенні з одного виду роботи на інший. Тому при розробці плану-конспекту позакласного заходу слід включати більше ігрових дій, прогулянок або екскурсій, а також враховувати особливості наочно-образного мислення дітей.
  План-конспект позакласного заходу: теми і розробка
  Освітня організація самостійно вибирає тимчасові рамки і напрямки позаурочної діяльності, враховуючи інтереси дітей, побажання батьків, матеріально-технічні і кадрові можливості. Гранично допустима норма тижневого навантаження становить 10 годин. Часто такі заходи організовуються в групах продовженого дня. І якщо мова йде про поєднанні навчальних занять і розвиваючих занять, то перед самопідготовкою слід організувати рухливі ігри, прогулянки, суспільно-корисні заходи, а після неї – видовищні та емоційні події (вікторини, ігри, концерти, презентації).

  Основна школа: особливості позакласної роботи

  Якщо в ході організації позакласної роботи з молодшими школярами основним завданням є розкриття здібностей, загальна пізнавальна і творча розвиток, адаптація, то в основній школі акценти зміщуються. Формування універсальних навчальних дій залишається в списку пріоритетів, але на перший план виходить також підліткова соціалізація і самореалізація. Тому при збереженні загальної структури план-конспект позакласного заходу у 8 класі буде істотно відрізнятися від аналогічної розробки для початкової школи, навіть якщо напрямок роботи буде однаковим.
  План-конспект позакласного заходу: теми і розробка
  Особливо це стосується вибору форм роботи учнів і принципів їх взаємодії. Перевагу тут буде віддаватися групової і командної роботи. Наприклад, при розробці плану-конспекту позакласного заходу 7 класу з проблем етикету і поведінки в суспільстві в якості основного прийому доцільно використовувати принцип поділу на команди і вибору журі. Момент змагальності і необхідність працювати в групі на загальний результат успішно впливають на формування комунікативних та соціальних навичок. Для конкурсних завдань краще підбирати опису реальних ситуацій і курйозів, використовувати ігрові елементи.

  Позакласні заходи як виховний ресурс старших класах

  Навчальну життя сучасного старшокласника не назвеш простий. Великі навантаження, підготовка до здачі ЄДІ, додаткові заняття, стреси. І в цьому зв'язку важливо уникнути перекосу в бік виключно навчальної роботи, адже період 16-18 років вкрай важливий для особистісного розвитку учня. Значимість позакласних занять у виховному процесі старших класах незаперечна. При цьому виховний компонент не повинен бути явно виражений, надуманий або пов'язаний з моралізаторством. Тому в плані-конспекті позакласного виховного заходу для старшокласників можуть бути описані життєві проблемні ситуації у формі кейсів, надають дітям можливість поміркувати і зробити власні висновки. Рішення обговорюваних проблем може бути організовано у формі дебатів, ділової гри, підготовки соціальної акції або проекту. Гарною підмогою в організації виховних заходів для учнів старших класів можуть стати консультації шкільного психолога або соціального педагога, проведення тренінгів, дозволяють хлопцям більше дізнатися про себе, своїх прагненнях, навчитися виражати власні емоції.

  Спортивно-оздоровчий напрям позакласної роботи

  Проблема рівня фізичної підготовки і стану здоров'я школярів сьогодні стоїть досить гостро. Недостатня активність, шкідливі звички, відсутність навичок здорового способу життя. Уроків фізкультури тут може бути недостатньо. Саме позакласна робота в цьому напрямку дозволяє розвинути інтерес до спорту, сформувати культуру збереження і зміцнення здоров'я.
  План-конспект позакласного заходу: теми і розробка
  Складання планів-конспектів позакласних заходів з фізичної культури – важливий напрямок роботи викладачів цієї дисципліни. Заходи можуть бути проведені в одній з наступних форм:
 • дні здоров'я і спорту;
 • заняття в гуртках рухливих ігор та групах загальної фізпідготовки;
 • класні та загальношкільні змагання «веселі старти»;
 • туристичні походи з елементами спортивного орієнтування на місцевості;
 • фізкультурно-спортивні свята з залученням сімей школярів;
 • заняття в спортивних секціях.
 • Розвиток мовних здібностей поза уроку

  У сучасному світі знання хоча б однієї іноземної мови стає необхідністю. І для того щоб рівень цього знання був достатнім, потрібно не тільки вивчення правил граматики, але і занурення в ситуації іншомовної комунікації. Основою позаурочної діяльності з іноземної мови стає його використання як засобу спілкування при вирішенні творчих і пізнавальних завдань. При складанні плану-конспекту позакласного заходу з англійської мови, наприклад, враховується, що в його завдання входить не тільки поглиблення знань, але розвиток комунікативних навичок, знайомство з особливостями іншої культури. Виділяють кілька найбільш ефективних напрямків позаурочної діяльності, пов'язаної з вивченням іноземних мов:
 • загальнокультурне;
 • проектно-дослідницька;
 • творче.
 • До загальнокультурними форм позакласної роботи відносять проведення екскурсій іноземною мовою, відвідування вистав іноземних авторів; відеопрезентації та відеозаписи, віртуальний туризм. В плані-конспекті позакласного заходу творчої спрямованості в якості форм роботи можуть бути вказані:
 • конкурс читців;
 • вікторина;
 • видання стінгазети іноземною мовою;
 • літературна вітальня;
 • музичний клуб;
 • конкурс відеороликів;
 • театральна постановка.
 • Проекти у сфері іноземної мови можуть носити межпредметный характер, бути практико-орієнтованими, соціальними, інформаційними, дослідницькими. Проектними продуктами стають буклети, брошури, виставки, сценарії, веб-сторінки, постери і т. д.