Львів
C
» » Функціональна група в хімії - що таке означає?

Функціональна група в хімії - що таке означає?

Для того щоб правильно відповісти на питання, зазначений у заголовку статті, і добре розібратися в даному хімічному визначенні, потрібно усвідомлювати той факт, що властивості речовин залежать не тільки від списку вхідних в них елементів, але і від їх розташування. Це дасть більш чітке уявлення про те, що таке група в хімії.

Класифікація органічних сполук

Справа в тому, що функціональна група в хімії органічних сполук зіграла велику роль. Відомо, що будь-яка класифікація ґрунтується на конкретних ознаках. Таким чином, в основу сучасного розділення органічних речовин на класи лягли дві важливі ознаки:
 • будова вуглецевого скелета;
 • наявність в молекулі функціональної групи.
 • Виходить, що розглянуте поняття являє собою метод розподілу сполук на класи і що така група в хімії, має дуже велике значення.


  Функціональна група в хімії - що таке означає?

  Навіщо вона потрібна

  Прийшов час дати чітке і лаконічне визначення того, що таке група в хімії і який в ній сенс. Розберемо докладніше. Функціональна група - це атоми або групи атомів, які мають великий вплив на властивості речовини. За ним визначається належність даного з'єднання до якого-небудь класу елементів. Наведемо приклад. Нижче представлена класифікація найважливіших органічних речовин, заснована на різновидах функціональних груп:

  Функціональна група  Назва  Клас  ВІН  гидроксогруппа (гидроксильная група) • Спирти, якщо гидроксильная група пов'язана з ароматичним вуглеводнем.
 • Феноли, якщо гидроксильная група пов'язана з вуглецем бензольного кільця.
 • З=Про  оксогруппа (карбонільна група) • Альдегіди, якщо карбонільна група знаходиться біля первинного атома вуглецю.
 • Кетони, якщо карбонільна група знаходиться у вторинного атома вуглецю.
 • СООН  карбоксильна група  Карбонова кислота  NH 2  аміногрупа  Аміни

  Назва "первинний, вторинний, третинний і четвертинний" атому вуглецю дають в залежності від того, з яким числом аналогічних частинок він пов'язаний у молекулі.
  Функціональна група в хімії - що таке означає?

  Ще одна роль

  Для того щоб остаточно переконатися в тому, що функціональні групи в хімії, а саме в органіці, мають величезне значення, поговоримо про явище ізомерії. Воно означає, що речовина має однаковий, як якісний, так і кількісний склад, але може бути побудовано по-різному. Такі елементи називаються ізомерами. Існує декілька їх видів ізомерії, але ми поговоримо про тих, які пов'язані із зміною розташування функціональної групи. При цьому процесі відбувається перетворення будови вуглеводню з причини її переміщення. Для прикладу наведемо бутанол-1 (CH 2 (OH)-CH 2 -CH 2 -CH 3 ) та бутанол-2 (CH 3 -CH(OH)-CH 2 -CH 3 ). Цифра після найменування речовини показує, з яким за рахунком вуглецем пов'язана функціональна група. Різниця в будові очевидна. У статті ми розглянули, що таке група в хімії.