Львів
C
» » Як у фізиці позначається прискорення різних видів? Приклад завдання на прискорення

Як у фізиці позначається прискорення різних видів? Приклад завдання на прискорення

Коли вивчають у фізиці механічний рух тіл в просторі, то завжди враховують виникає при цьому прискорення. Розглянемо у статті, що таке прискорення, і як позначається у фізиці воно, а також вирішимо нескладну задачу на обчислення цієї величини.

Що таке прискорення, і які його види бувають?

Як у фізиці позначається прискорення різних видів? Приклад завдання на прискорення
Під прискоренням розуміють величину, сенс якої полягає у швидкості зміни швидкості тіла. Математично це визначення записують наступним чином: a = dv/dt. Якщо відома функція від часу швидкості, тоді досить знайти її першу похідну, щоб розрахувати в даний момент часу прискорення. У фізиці буквою прискорення є мала латинська a. Однак, так позначають так зване лінійне прискорення, яке вимірюється в одиницях м/с 2 . Крім нього існує ще кутове прискорення. Воно показує зміну швидкості кутовий і виражається в одиницях радий/з 2 . Позначається цей вид прискорення грецької малої буквою ? (альфа). Іноді для його позначення користуються буквою ? (епсилон).


Якщо тіло рухається по кривій траєкторії, то повне прискорення розкладається на дві складові: тангенціальне (визначає зміну швидкості за величиною) і нормальне (що визначає зміну швидкості за напрямком). Ці види прискорення також позначаються літерами a, але з використанням відповідних індексів: a t і a n . Нормальне часто називають доцентровим, а тангенціальна - дотичним. Нарешті, існує ще один вид прискорення, яке виникає при вільному падінні тіл в полі гравітації планети. Воно позначається літерою g.
Як у фізиці позначається прискорення різних видів? Приклад завдання на прискорення

Завдання з фізики на прискорення

Відомо, що тіло рухається по прямій лінії. Його швидкість від часу визначається за таким законом: v = 2*t 2 -t+4. Необхідно обчислити прискорення, яке буде мати тіло, в момент часу t=25 секунди. Слідуючи визначенню величини a, отримуємо: a = dv/dt = 4*t - 1. Тобто від часу величина a залежить лінійно. Цікаво відзначити, що в початковий момент (t=0) прискорення було від'ємним, тобто спрямованим проти вектора швидкості. Відповідь на задачу отримаємо, підставивши t=25 секунди це рівність: a = 9 м/с 2 .