Львів
C
» » Корпоративна держава: визначення, суть

Корпоративна держава: визначення, суть

Щодо генезису корпоративного держави у суспільстві сформувався досить стійкий стереотип. І, як правило, освіта даної моделі соціального устрою міцно пов'язують з часом фашистсько-диктаторських режимів. Такі країни, як Іспанія, Італія і Німеччина, прийнято вважати історичною колискою цього феномена, хоча це не зовсім вірно. Корпоративна держава має непросту історію як в суспільно-політичному погляді, так і в знаменної практиці людства.

Визначення терміна

Ще від початку часів через різного виду діяльності і рівня життя люди постійно ділилися на професійні та станові групи. Розбираючи це явище, Платон висунув гіпотезу, що якщо правління країною довірити цим групам, то прийняті рішення будуть обумовлені вже не інтересами окремих особистостей, але потребами всіх станів, внаслідок чого вичерпаються всякі розбіжності між приватним і загальним. У своїй відомій праці "Держава" філософ втілив задум корпоративності, спроектувавши на її принципі модель суспільного устрою. Згідно більшості словників, термін "Корпоративна держава" використовується для визначення однієї з форм авторитарного державного режиму, за якої виконавчі органи влади формуються з головних представників професійних корпорацій, виділених урядом. Перелік таких корпорацій охоплює профспілки, різні правозахисні організації, союзи підприємців, релігійні громади та інші великі об'єднання. При цьому держава ставить досить жорсткі вимоги на відпуск ліцензій таким організаціям, тим самим контролюючи їх кількість і діяльність. Цікаво відзначити, що у "корпоративних" державах, які відзначилися в історії, у всіх без винятку учреждался режим "вождя".

Корпоративна держава: визначення, суть

Витоки корпоративізму

Одними з перших, хто заговорив про корпораціях, були німецькі мислителі XVIII століття. У своїх переконаннях вони старанно аргументували, що порядок у суспільстві має будуватися не інакше як на корпоративних основи. Для І. Р. Фіхте (1762-1814 рр) верхи такого соціального устрою бачилося держава, що бере відповідальність за розумний розподіл між громадянами зобов'язань, прав та доходів. Корпоративні ідеї набули широкого розвитку в роботах Р. Гегеля (1770-1831 рр), де він вперше почав застосовувати термін "Корпорація". На думку філософа, лише з допомогою цієї установи можливо втілити в життя групові та приватні інтереси. Трохи раніше корпоративистские погляди висвітлювали у своїх публікаціях Т. Гоббс, Дж. Локк і Ж. Ж. Руссо. Їм вдалося обґрунтувати наявність політичних інститутів і довести необхідність злагодженої координації державних і громадських інтересів.
Корпоративна держава: визначення, суть

Християнська концепція

Величезний вплив на формування корпоративної моделі держави мала Римо-католицька церква, запропонувавши її як рішення індивідуалізму і класової боротьби. У своєму виступ від 1891 року Папа Римський Лев XIII підкреслював взаємну залежність між всіма підрозділами товариства і спонукав до класового пособничеству для регулювання конфліктів.

Трохи раніше своїм внеском у формування нової концепції відзначився німецький політик, богослов і єпископ В. фон Кеттелер. Він приділив увагу вивченню соціального стану суспільних груп, особливо робітничого класу. Кеттелер запропонував станову демократію замість ліберальної, яка стане основою соціального добробуту і стабільності. В його доктрині ядро демократії є корпоративна система, здатна застерегти від класових суперечностей і проблем, при ній всі групи будуть задіяні в суспільно-політичному житті, а кожен індивід, будучи підключеним до роботи в корпорації, стане дбати про своїх соціальних і політичних правах.
Корпоративна держава: визначення, суть

Корпоративна держава: доктрина Дюгі

В кінці XIX – початку XX століття ідеї солідаризму набули значної популярності в Європі, при цьому мали свої відмінні риси в кожній державі. Французький юрист Леон Дюгі (1859-1928 рр.) розробив теорію соціальної солідарності, де базовим посилом стала думка про поділ суспільства на класи, кожен з яких несе своє призначення і функцію для забезпечення суспільної гармонії. Дюгі вважав, що корпоративна держава стане гідною зміною публічної влади держави, де співробітництво класів буде сприяти подоланню негативних соціальних проявів. Згідно теорії вводилося поняття корпорацій (синдикатів), з допомогою яких реалізовувалася б взаємозв'язок праці і капіталу.
У Росії погляди Дюгі отримали позитивний відгук серед таких видних правознавців, як М. М. Ковалевський та П. І. Новгородців. На ідеї про "класові функції" доброзичливо посилалися і деякі радянські юристи 1918-1920 років, в числі яких магістр права А. Р. Гойхбарг.
Корпоративна держава: визначення, суть

Республіка Фіуме: перша спроба

У 1919 році портове місто Фіуме під проводом поета Габріеле д'аннунціо проголосив всьому світу про свою суверенність і зробив першу спробу встановлення корпоративного держави. Насправді це був розподіл фашистського правління з усіма його специфічними проявами: войовничими гаслами і піснями, масовими ходами в чорних сорочках, своєрідними давньоримськими привітаннями, щоденними виступами вождя. Італійський авантюрист і гульвіса серйозно взявся проводити експеримент з побудови тоталітаризму в окремо взятій місцевості. Основою нової держави виступала італійська система гільдій, успішно існувала в середні століття. Все населення Фіуме було розділено за професійною ознакою на десять корпорацій, які представляли певні класи суспільства і мали правовий статус. Для громадянина Республіки членство в одній з них, залежно від роду заняття, було обов'язковим. Цікаво, що провідну корпорацію, відповідно до конституції, представляли "надлюди", до яких відносили себе д'аннунціо і його оточення. Надалі досвід Фіуме був використаний Беніто Муссоліні в ході формування нацистської доктрини.
Корпоративна держава: визначення, суть

Фашистська модель

У класичному розумінні суттю корпоративного держави є концепція, згідно з якою всі відносини між працею і капіталом координуються державою через професійно-галузеві корпорації, а парламент представляється корпоративним радою. Цю ідею з особливою ретельністю намагалися втілити в життя країни з фашистським режимом. У 1920-х роках в Італії при диктаторському правлінні Муссоліні незалежні профспілкові організації були зміщені синдикатами, що перебувають під урядовим контролем. Синдикати збиралися в корпорації і, отримавши певні повноваження від державних органів, виробляли постанови для регулювання виробництва і трудових відносин. У 1939 році місце італійського парламенту зайняла "палата фасцій і корпорацій", що складалася з керівництва фашистської партії, міністрів і членів корпоративного ради. Ще одним яскравим прикладом корпоративної держави у фашистському форматі є Португалія при режимі Антоніу ді Салазара (1932-1968 рр). Встановивши заборону на роботу профспілкових організацій, Салазар намагався зменшити соціальну напруженість шляхом об'єднання робітників і роботодавців у контексті корпоративного механізму. У кожному виді господарської та культурної діяльності допускалася лише одна професійна асоціація низова ланка заснованого правління.

Концепція корпоративного державного устрою найповніше була реалізована в Іспанії при правлінні Франсиско Франко (1939-1975 рр).
Корпоративна держава: визначення, суть

Корпоративне соціальна держава

У наступні роки синдикалізм Л. Дюгі, а точніше його плоди, почали розглядати як форму демократії. Ключова роль в забезпеченні інтересів усіх соціальних груп суспільства при ній відводилася об'єднаним професійним організаціям, громадським спілкам і державі. Корпоративна модель соціальної держави передбачає систему зобов'язань і відповідальності корпорацій (компаній) за матеріальне благополуччя своїх працівників, де в основі лежить соціальне страхування. Що фінансуються переважно за рахунок внесків, послуги страхування можуть відрізнятися в залежності від професійної групи. Всім працівникам надаються обов'язкові соціальні гарантії, в числі яких пенсійне забезпечення, оплачувану відпустку, лікарський контроль і часткова оплата медичних послуг, додаткові пільги та інше. У даній моделі держави передбачається наявність трьох найголовніших корпоративних груп: держава, профспілки і бізнес-співтовариство. Саме між цими групами розподіляються основні владні блоки, що визначають структуру і форму політичного устрою соціальної держави. Закони та економічні гарантії дає держава, але воно не їх виконавець. Ця модель характерна для таких країн, як Німеччина, Франція, Італія, Бельгія та Австрія.
Корпоративна держава: визначення, суть

Висновок

Протягом довгого часу коректне розуміння корпоративної держави завдяки словесної еквілібристики всіх його прихильників і противників було скрутним. Суспільство демонструвало неоднозначне ставлення до цього феномену, і часом воно було негативним. Однак якщо звернутися до витоків самої концепції, в ній не передбачалося ніякого гніту і несправедливості, подолання класової ворожнечі мало досягатися шляхом правильного розподілу прав та обов'язків. Держава повинна забезпечувати своїм громадянам рівність перед буквою закону і однакові можливості, при цьому подальше нерівність буде ґрунтуватися вже не на привілеях, пов'язаних з походженням, але на індивідуальних якостях особистості і працю.