Львів
C
» » Сверхфразовое єдність: поняття, види, особливості побудови фраз і приклади

Сверхфразовое єдність: поняття, види, особливості побудови фраз і приклади

Сучасні лінгвістичні дослідження величезну увагу приділяють такому цікавому питанню як сверхфразовое єдність, оскільки з ним пов'язана велика кількість проблем. Єдиний термін для такої синтаксичної одиниці поки ще не існує в науці, це називають або "зв'язковим текстом", або "комплексом пропозицій" - досить багато різноманітних трактувань. Однак вивчення даного феномену є актуальною задачею сьогодення. Саме дослідженням сверхфразового єдності віддавав багато часу чудовий лінгвіст і літературознавець Виноградов ще в сорокових роках минулого століття.
Сверхфразовое єдність: поняття, види, особливості побудови фраз і приклади

Визначення

Існує досить багато варіацій щодо точного визначення цього терміна. Однак кожен варіант відображає основну суть: це складне синтаксичне ціле, тобто - окрема мовна одиниця, що складається з об'єднаних за змістом кількох пропозицій. Іноді дослідники спрощують завдання, зрівнюючи в правах сверхфразовое єдність і звичайний абзац. Звідки ж взялося у визначенні слово "сверхфразовое"? Це обумовлено тим, що єдність не закінчується межами однієї фрази, пропозиції. І, тут мають рацію дослідники, дуже часто, майже завжди, є збіг меж абзацу.

Абзац ж практично завжди характеризується тематичною єдністю, оскільки перехід до нового письмова мова завжди позначає відступом - з нового рядка. Однак поняття сверхфразового єдності дещо ширше, ніж звичайний абзац. Можна знайти скільки завгодно випадків, коли можна помітити продовження сказаного, просто всередині головної теми з'являються теми дрібніші - побічні. Вони так само важливі за змістом, і обов'язково вимагають відокремлення за допомогою виділення графікою.

Організація

Складне синтаксичне ціле (або сверхфразовое єдність) і в тексті будується на базі однорідного висловлювання, тобто реалізованого пропозиції, наповненого лексично і виражає абсолютно конкретну целеустановку. У тексті зазвичай ми стикаємося навіть не з пропозиціями до їх термінологічному значенні, а з мовленнєвими одиницями, з висловлюваннями, конкретизирующими сенс. Якщо об'єднано дві або більше висловлювань структурно й тематично, виходить сверхфразовое єдність. Приклади далеко шукати не доведеться. Годиться, в принципі, будь-який текст. Тут необхідно ще трохи розширити знання термінології. Що таке тема, цей исходник, перший пункт висловлювання? Це та його частина, яка найбільш близька читачеві або слухачеві (одержувачу даного висловлювання). Але є ще один термін - рема. У перекладі - ядро. Це все те приховане, невідоме, нове, що чекає одержувача висловлювання у процесі ознайомлення з сверхфразовым єдністю, види якого досить численні. Воно організовується саме за допомогою тема-рематической послідовності, де як би покроково рема тематизируется.

Межі

Існують два параметри для визначення меж сверхфразового єдності. Наприклад, в обсязі загальної теми, заданої у творі, і в обсязі микротемы набагато більш дрібної зокрема. У переході від однієї микротемы до іншого і буде виявлена та сама межа. Кошти сверхфразового єдності можуть бути використані самі різні, але воно в будь-якому випадку залишається монотематічним, лише при об'єднанні одного єдності з іншим можна спостерігати переходи - в тому числі і від микротематики до макротеме.
Сверхфразовое єдність: поняття, види, особливості побудови фраз і приклади
У 1998 році вийшла чудова книга Золотової, Онипенко і Сидорової, присвячена цим питанням визначення меж складного синтаксичного цілого. Це "Комунікативна граматика російської мови". Раніше ці дослідження отримали початок у "Нарисах функціонального синтаксису" і ще деяких роботах Р. А. Золотової. Крім того, в 1996-му вийшла книга Гаспарова "Мову. Пам'ять. Образ.", де так само широко розглядається поняття сверхфразового єдності.
Сверхфразовое єдність: поняття, види, особливості побудови фраз і приклади

Про категорії тексту

В якості тексту прийнято розглядати практично будь-яку логічно осмислену і правильну з точки зору граматики послідовність слів - від одного речення та більше. У Гаспарова текст протиставляється мові. Він намагається показати принципи внутрішньої організації як протилежні, і в цьому не всюди послідовний. З лінгвістичних позицій всі проблеми тексту осмислити, напевно, і неможливо.
Зразок сверхфразового єдності уявити тим більше складно, оскільки теорія російського текстообразования недостатньо розроблена. Потрібно виробити уявлення хоча б про одиниці текстообразования і виявити склад таких одиниць у системі їх взаємовідносин. Повинна бути надана для кожної одиниці як можна більш розгорнута характеристика. Лінгвісти постійно спираються у своїх дослідженнях на подібності з традиційними лінгвістичними описами, а потрібно позначити саме відмітні ознаки окремих одиниць текстообразования в їх сверхфразовом єдності. В англійській мові це зробити значно простіше, і робіт у даному напрямку досить багато. З трьох основних видів синтаксичних зв'язків - підрядної, сурядного і предактивной - можна з легкістю вибрати будь-які приклади, відкривши книгу будь-якого англійського класика. Наприклад, Діккенс. У нього підпорядкування (подчинительная зв'язок) використовується особливо часто, і встановити відношення можна шляхом перевірки (заміна всієї підрядної групи). Якщо ядро в цілому зберігається, можна побачити зміну семантичного змісту, або змінюється вся структура з порушенням семантичної інваріантності.
Сверхфразовое єдність: поняття, види, особливості побудови фраз і приклади

Семантична мережа

Семантика в мовній структурі розрізняє лексичне і граматичне значення мовних одиниць. Які у всьому взаємопов'язані. Вони об'єднуються на верхньому рівні, утворюючи семантичну мережу, осередки якої відповідають їх лексичним значенням, а зв'язки між ними відображають смислову складову. Граматичні значення визначають характер всіх цих взаємозв'язків.
Мовне повідомлення, що представляє зв'язний текст, при аналізі реалізується в динаміці відображення, і при цьому і та, і інша компоненту значень кожної мовної одиниці прояснюють і высветляют відповідні елементи цього повідомлення. Таким чином, стають явними ті чи інші зв'язки, що формують сверхфразовые єдності. Цілісна структура полягає в численних зовнішніх сигналах, які слугують сполучними ланками між пропозиціями. Ці сигнали письменник знаходить, використовуючи найрізноманітніші засоби, що забезпечують сверхфразовое єдність. Це займенники і прислівники, це форма артикля (в англійській мові), це вживання різних часів (багато письменники знають, що "змішувати" часи можна, це додає жвавості тексту), це анафоричні та катафорические зв'язку між реченнями, що забезпечують функцію текстообразования.

Аналог думки

Оскільки єдність структури вибудовується складно, простягаючись з одного речення в інше, воно набуває смислову цілісність тільки в контексті, утвореному зв'язним мовленням, і виступає частиною цілком завершеною комунікації. Вивчають сверхфразовое єдність в чотирьох іпостасях: як семантичне побудова, в плані прагматики, потім синтактики і, нарешті, функціонування даного повідомлення. У цьому сенсі структуру такої єдності цілком логічно вважати аналогом думки. Синтаксис розглядає членування тексту у його структурному аспекті відповідно поняття складного синтаксичного цілого (СВЦ). В теорії це поняття досить сильно відрізняється від поняття абзацу, про що писав у свій час Розенталь, визначаючи СВЦ як поєднання тісно взаємопов'язаних пропозицій з більш повним розвитком думки.

Сверхфразовое єдність: поняття, види, особливості побудови фраз і приклади

Абзац і СВЦ

Між цими поняттями є різниця, яке багато дослідників не відзначають у своїх роботах. Наприклад, видатні вчені Лосєв, Гальперін і багато інші запевняють, що при аналізі структури пропозицій і функцій абзацу ці поняття змішуються. І дійсно, в нейтральних з точки зору стилістики текстах кордону СВЦ та абзацу цілком можуть збігатися. Але в художніх текстах цей порядок найчастіше порушується. Тут можливо абсолютно будь розвиток: може і не вміщуватися в один абзац СВЦ повністю, і кілька СВЦ можуть сусідити в одному абзаці. Письменник зазвичай переслідує свої стилістичні цілі: перший випадок - експресія виділення, другий - об'єднання подій в єдину картину. Саме тому різнорівневі одиниці - абзац та складне синтаксичне ціле - повинні вивчатися окремо, їх неможливо підігнати під одне визначення.

Як відбувається розпізнавання

Розпізнане слово - перший агент - відкладається в пам'яті до моменту розпізнавання наступного слова - другого агента. І як тільки два агента інтегруються, відбувається стрибок в якості розуміння тексту, оскільки вже можливо включити аналізатори - і синтаксичний, морфологічний, і просодический. Аналізатори вирішують найголовніше - який елемент важливіше, оскільки обидва не можуть бути рівнозначними. Один з них - фігура, а інший стане фоном.
Семантичний аналізатор вибере верхню категорію - узагальнюючу, і зробить це коректно, якщо цілісний образ буде чого-небудь протиставлений. Менш важливий елемент - це тема, тобто - фон. Те, про що йде мова. А ось найважливіший елемент - рема (тобто, фігура) - те, що саме йдеться. Саме рема вказує на категоріальні відношення. А разом вони центрируют фокус уваги з інтеграцією всіх деталей. Двох слів, звісно, замало для вибору узагальнюючої категорії, важко сформувати цілісний образ. Процес продовжується з додаванням інших розпізнаних слів, поки узагальнення не буде зроблено.
Сверхфразовое єдність: поняття, види, особливості побудови фраз і приклади

Укрупнення

Мінімальна одиниця, що утворює цілісний образ, тобто сенс, називається синтагмой. Потім можна розглядати текст укрупнено: якщо інтегрується ряд синтагм в окреме речення, а ряд пропозицій - сверхфразовое єдність, ряд таких єдностей - у субтекст, тоді ряд субтекстов складе і цілий текст. Звідси можна зробити висновок, що складне синтаксичне ціле - це синтаксис власною персоною. У той час як абзац - категорія зовсім інша, це одиниця текстової лінгвістики. А сверхфразовое єдність - це мовне явище, яке наука при всій тривалості (близько ста років) його вивчення поки не розклала по всім теоретичним поличках.

Для чого потрібен абзац

Насамперед абзац допомагає при читанні, оскільки неодмінно між абзацами виникає особлива тривала розділова пауза. Вона як би підводить підсумок всьому змістом абзацу і плавно переводить читача або слухача до наступного. Ці стилістичні текстові функції дуже важливі: так розставляються акценти, так проявляється композиція, стає зрозуміліше принцип відбору тестових одиниць і компонування матеріалу, показується ступінь узагальненості або, навпаки, дробности зображеного, ступінь повноти сказаного.
Сверхфразовое єдність: поняття, види, особливості побудови фраз і приклади

Для чого потрібно сверхфразовое єдність

СФЕ - поняття більш високого порядку. Це кілька пропозицій, які з'єднані прислівниками або спілками, лексичними або местоименными повторами, які єдині в часі, змінюється артикль з визначеного на невизначений чи ні. Головне - не засоби, які застосовуються, а отриманий результат - спільність теми. Це поняття знаходиться в компетенції літературознавства, і в компетенції синтаксису. На сполучна єдність працюють всі елементи, повторюють вони щось або заміщають, вказують на щось або узагальнюють. Враховуються всі чинники точно так само, як якщо б ми послідовно "розчленовували" пропозицію. Зв'язок існує завжди, використовує письменник граматичні синтаксичні або спеціальні засоби, або застосовує звичайне примикання за змістом.