Львів
C
» » Що таке авторська мова: правила вживання, пунктуація

Що таке авторська мова: правила вживання, пунктуація

Авторська мова – це втілення образу автора, який несе відповідальність за сказане. Найчастіше зустрічається у художньої промови, щоб підкреслити мова персонажа. При вживанні важливо знати правила розстановки розділових знаків.

Що таке авторська мова: термін

Що таке авторська мова: правила вживання, пунктуація
У тексті можуть бути різні форми присутності автора. Більш за все проявляється в епіграфі, заголовку, в кінці твору. Відзначають їх у передмові, в авторських зауваження, ремарки. Оповідання ведеться від будь-якої особи, незалежно від того, лірична чи епічна. Це і буде об'єктивна авторська мова, де письменник робить повідомлення від свого обличчя. Вживаються егоцентричні слова: займенника «я, ти, цей», прислівники тут, там, зараз», показники суб'єктивної модальності у вигляді висловлювань, вставних слів, які вказують на мовця. Авторська мова відрізняється зображальністю і виразністю.

Особливості і характеристики

Що таке авторська мова: правила вживання, пунктуація
У художній прозі, публіцистиці авторська мова виявляється в характеристиці героїв, в пейзажі і обстановці. Читач яскраво представляє задум письменника чи журналіста, який з допомогою своїх висловлювань пояснює свою точку зору. Найчастіше оформляється від третьої особи. При використанні образу автора-оповідача, ліричного героя оповідання походить від першої особи.

Іноді автор відходить від подій розповіді, висловлюючи при цьому особисті думки і почуття. Фрагменти називають авторськими відступами. Якщо автор висловлює власні почуття, це називається ліричним відступом. Особливостями авторської мови вважається використання слів з допомогою прямої мови персонажів, до складу якої входять дієслова думки і почуття "кажуть", "заперечують", "підтверджується", "обурюються", "дивуються".

Граматична повнота

Що таке авторська мова: правила вживання, пунктуація
Всі пропозиції, включаючи авторську мова, діляться на три основних види. У першій групі знаходяться речення, що складаються тільки з граматичної основи. У другу відносять еліптичні конструкції, в яких відсутній один з головних членів. До третьої групи відносять поширені речення з повною граматичною основою і другорядними членами. Перший вид не часто використовується в авторській промови, однак пропозиції використовують, щоб досягти емоційного напруженого оповідання.

Способи передачі авторської мови

Що таке авторська мова: правила вживання, пунктуація
Правила про знаки знаки у авторської промови важливо дотримуватися при оформленні пропозицій на листі. Слова автора можуть перебувати в різних позиціях по відношенню до прямої мови.

Знаходяться перед промовою героя. Тоді після неї необхідно поставити двокрапку і знак, який вказує на характер висловлювання. Мама подумала і сказала: «Що ж ти, боявся бути незрозумілим?» Стоїть після слів мовця. В цьому випадку спочатку ставлять знак питання, вигуки, коми, крапки, а тільки після цього тире. «Це вже готовий виріб?» - запитала Ганна директора. «Ах, як нудно з вами!» - вигукнула Марія Скачко гаряче. «Це не складно, я миттю справлюсь», - подумав юнга. Розділяти пряму мову на дві частини. Тоді перед словами автора необхідно поставити знак пунктуації в залежності від характеру першої частини прямої мови, а за ним тире. Якщо пропозиція закінчено, ставлять крапку, якщо ні – кому. «Мене звуть Миланья, - тихо сказала дівчина, - але всі називають мене Мила». Якщо слова автора включають в себе два дієслова зі значенням висловлювання, кожен з яких знаходиться в першій і другій частині, необхідно поставити двокрапку й тире. «Не мовчи, скажи що-небудь, - попросила вона і додала: - будь Ласка!» В оповіданні є слова автора й інших осіб. Введення їх у речення відбувається кількома способами: за допомогою прямої мови, непрямою мовою, діалогом, несобственно-прямою мовою.

Схематичне оформлення

Умовні позначення допомагають зрозуміти, де закінчуються авторські слова і починається пряма мова. Велика літера «А» вказує на те, що слова автора необхідно писати з великої букви. Якщо літера «а» маленька, то з малої.
Є кілька варіантів оформлення пропозицій з допомогою схеми. Їх потрібно запам'ятати. "П", – а. "П!" – а. "П?" – а. «Я теж буду допомагати малюкам», - погодився Петро. «Ну ти молодець!» - вигукнув я. «І що ти пропонуєш робити?» - запитав я, не сподіваючись на його відповідь. А: "П". А: "П!" А: "П?" Я довго думав, а потім випалив: «Сам виправляю ситуацію». Несподівано для мене, він вигукнув: «Як я радий тебе бачити!» Може це було недоречно, але я запитав: «Кому потрібна допомога?» "П, – а, – п". "П, – а. – П". «Наша розмова була короткою, - сказала Марія Петрівна, - але я думаю, що він буде виправляти ситуацію». «Ми збираємося на озеро, поки погода не зіпсувалася, - продовжувала бурмотіти Люся. – Так що поквапся, а то нас застане дощ». А: "П" – а. А: "П!" – а. А: "П?" – а. Тато відповів: «Я допоможу зробити тобі новий будиночок» - і знову продовжив розпилювати дошки. Вона скрикнула: «Не може бути!» - і швидко помчала на кухню. Бабуся довго думала, перш ніж запитала: «Скільки ж тобі пиріжків треба спекти?» - і продовжила місити тісто.
Що таке авторська мова: правила вживання, пунктуація
З допомогою промови автора ми знайомимося з темою твору або тексту. Використання її у художній літературі дозволяє зрозуміти героя, ставлення автора до нього. Так розкривається характер і особливості твору. Саме це приваблює читача.