Львів
C
» » Склади – це що? Види складів і правила поділу на склади

Склади – це що? Види складів і правила поділу на склади

Лінгвісти виділяють таке поняття, як склади. Вивчають мову потрібно вміти правильно визначати їх межі в словах і розрізняти їх за видами. Розглянемо основні види складів, а також правила поділу.
Склади – це що? Види складів і правила поділу на склади

Склади – що це таке?

Існують різні підходи до визначення цього поняття. З точки зору фонетики, склад – це один звук або група звуків, супроводжувана видихательним поштовхом. У слові завжди рівно стільки складів, скільки в ньому голосних. Можна сказати, що склад – це мінімальна произносительная одиниця.


Складовим (або слогообразующим звуком) є гласний. Згідний, відповідно, вважається неслоговим.

Види складів

Склади також класифікують на відкриті і закриті. Закриті склади закінчуються на приголосну, а відкриті – на голосну. У російській мові відзначена тенденція до відкритості складу. Також якщо речення починається з голосного звуку, він є очевидним, а якщо з приголосного – то прикритим. Виділяють ще склади по акустичному будовою:
 • висхідні, де від менш звучного (глухого приголосного) йде і/або сонорний приголосний, і/або голосний (па-па).
 • низхідні, де, на відміну від сонця, склад починається від гласного, а потім йдуть вже сонорні приголосні та/або глухі (розум).
 • восходяще-спадний, де виходить подоба "гірки", в якій спочатку йдуть приголосні за ступенем сонорности, потім вершина – голосний звук, і потім – "спуск вниз, починаючи з найбільш сонорних приголосних (пінг-понг).
 • рівні склади – одна голосна, тобто неприкриті і відкриті склади є рівними і складаються з одного тільки гласного (а).
 • Склади – це що? Види складів і правила поділу на склади

  Ударні і ненаголошені склади

  Ударний склад – це склад, на голосну якого падає наголос, то є голосна стоїть у сильній позиції. На ненаголошені склади наголос не падає.


  А ненаголошені склади, у свою чергу, діляться на два типу по відношенню до ударної складу: заударние і предударние. Неважко здогадатися, що предударние стоять перед ударним складом, заударние, відповідно, – після. Їх також поділяють на предударние/заударние склади різного порядку по відношенню до ударному. Перший предударний або заударний знаходиться ближче всього до ударяемому, другий по черзі стоїть за першим заударним і предударним, і так далі. Візьмемо, наприклад, слово че-ре-до-ва-ні-е, де всі склади, варто помітити, є відкритими. Ударним буде четвертий склад -ва-, першим предударним – склад -до-, другим – -ре-, третім – че-. А ось першим заударним буде -ні-, другим – -е.

  Склади – це що? Види складів і правила поділу на склади

  Як ділити слово по складах?

  Всі слова можна поділити на склади. У різних мовах розподіл може відбуватися по-різному. Але як проходить розподіл в російській мові? Які є нюанси правила? В цілому, поділ проходить за загальними принципами:
 • Скільки голосних, стільки і складів. Якщо в слові є один голосний звук, то це один склад, так як гласні є слогообразующими. Наприклад, це слова: кіт, кіт, той, струм, які складаються з одного складу.
 • Складом може бути тільки голосний звук. Наприклад, по складах слово "цей" ділиться як е-той.
 • Відкриті склади закінчуються голосними, закриті – приголосними. Приклади відкритості: мо-ло-ко, де-ле-ні-е, ко-ро-ва. Закриті склади зустрічаються, як правило, на кінці слова або на стику приголосних (ком-пот, кріт, дати). У російській мові, як уже говорилося, є тенденція до відкритості складу.
 • Якщо в слові є буква "ї", то вона відходить до попереднього складу. Наприклад, мій-ка.
 • На стику двох голосних відбувається поділ посередині, тому що двох голосних в одному складі бути не може. В такому разі виходить, що перший склад є відкритим, а другий – неприкритим (ха-ос).
 • Усі сонорні (м, н, л, р) на стику приголосних перед глухими зазвичай "прилипають" до попередніх їм звуків, утворюючи склад.
 • Склади – це що? Види складів і правила поділу на склади

  Теорії складоподілу

  Проте немає чітких рамок того, що саме є складом і де проходять її межі. Головне – наявність голосного, а ось визначення меж може відбуватися по-різному. Існує кілька основних теорії складоподілу.
 • Сонорная теорія, в основі якої лежить принцип хвилі сонорности складу. Розробив її вчений з Данії Отто Есперсен, а для російської мови продовжив ідею Р. В. Аванесов. Він виділяв чотири ступені звучності, починаючи з більш сонорних і закінчуючи несонорними. На вершині стоять голосні, потім по другій мірі йдуть сонорні, третя ступінь – дзвінкі шумні, а на четвертому місці – повністю глухі приголосні. Тобто склад – це поєднання гласного з менш сонорними звуками, аж до несонорних.
 • Експіраторна теорія (видихательная) передбачає, що склад – це один видихательний поштовх. Скільки поштовхів, стільки і складів. Однак недолік цієї теорії полягає в невизначеності межі складу на стику приголосних. У цій теорії можна використовувати свічку, щоб зрозуміти, скільки складів (повітряних поштовхів) у слові.
 • Теорія "м'язового напруги" несе в собі ідею, що в складі поєднуються рівні максимального і мінімального м'язового напруги (тобто напряжно органів мовлення). Кордоном складу будуть звуки мінімального м'язового напруги.
 • Тепер, коли ви знаєте правила поділу слів на склади, у вас не виникне проблем з перенесенням слів.