Львів
C
» » Психологічні особливості сучасної сім'ї

Психологічні особливості сучасної сім'ї

Сім'я є першою в житті людини соціальною групою або спільністю. Саме завдяки їй відбувається його прилучення до цінностей культури, освоюються перші соціальні ролі, набувається досвід поведінки в суспільстві. Саме в сім'ї робляться перші кроки, переживаються перші радості і розчарування. З цієї соціальної групи людина виходить у великий світ, і завжди може повернутися до неї назад, якщо в цьому світі йому за якихось причин стає незатишно.

Що таке сім'я?

Під сім'єю розуміють соціальну спільність людей, засновану на шлюбі або кровній спорідненості. Це невелика група людей, пов'язаних між собою взаємною допомогою, спільним побутом, а також правовою і моральною відповідальністю.


Психологічні особливості сучасної сім'ї
Під сім'єю розуміють також осіб, які проживають разом, ведуть спільне господарство і мають відносини спорідненості або ж опікунства. Але в той же час дана комірка - зовсім не простий набір індивідуумів. У цьому складному соціальному утворенні кожен з його членів є не тільки частиною групи, але і неповторною особистістю. Не такий вже і простий є та сама родина. І не випадково її проблеми є темою дослідження соціологів і філософів, правознавців і демографів, економістів та істориків, медиків і педагогів.

Еталон сім'ї

На думку соціальних психологів, настільки важлива осередок суспільства виступає основним регулятором відносин, що складаються між людьми. Ті моральні та етичні норми, яких дотримується та чи інша етнічна група, задають певні еталони чоловіка і дружини, батька і матері по відношенню до своїм дітям, а дочки й сина по відношенню до батьків.


З точки зору соціальних психологів, сім'я - це соціальна група, яка відповідає цінностям сучасного суспільства. При цьому вона об'єднується в процесі сукупних відносин, які проявляються в любові, інтимності і прихильності.

Основні функції сім'ї

Провідну роль у цій соціальної клітинки суспільства відіграють подружжя. З часом вони стають батьками. У зв'язку з цим особливості сучасної сім'ї полягають у тому, що її функції соціологи умовно ділять на дві групи. Перша з них включає подружні обов'язки, а друга – батьківські. Що вони являють собою? У групі подружніх функцій знаходяться духовні (культурні) категорії відносин, а також господарсько-побутові. Особливості сучасної сім'ї укладені і в тому, що обоє беруть найактивнішу участь в організації життєдіяльності своєї малої спільності. У цьому полягає управлінська функція. Крім цього соціологами виділено ще цілий ряд видів участі подружжя в житті створеної ними родини. Воно полягає у функції щодо здійснення первинного соціального контролю, емоційної, сексуально-еротичної і т. д. Спеціалістами виділено та інші особливості сучасної сім'ї - її функції представницького характеру. Вони полягають в тому, що обоє представляють свою спільність в установах, організаціях, інших сім'ях і т. д. В групу батьківських функцій входять функції продовження роду і виховання своїх дітей, опіки і утримання неповнолітніх, а також недієздатних або непрацездатних членів сім'ї.

Життя в нових умовах

На сьогоднішній день наша країна знаходиться під впливом кризи. Падіння економічного рівня торкнулося не тільки найважливіші системи, які дозволяють нормально функціонувати суспільства.
Психологічні особливості сучасної сім'ї
Криза безпосередньо відбилася і на російських сім'ях, які виступають одним з найважливіших соціальних факторів при визначенні життєстійкості держави, суспільства і нації. І цій проблемі приділяється велика увага, адже від того, якими будуть психологічні особливості сім'ї в сучасному суспільстві залежить, насамперед, характеристика того покоління, яке буде жити і працювати в 21 столітті.

Глобальні зміни

Особливості сім'ї в сучасному суспільстві порушені у багатьох публіцистичних виданнях. У них йдеться про те, що протягом останніх десятиліть основна комірка соціуму зазнала ряд серйозних змін. Причому це стосується не тільки нашої країни, але і більшості інших держав. Якщо описати особливості сучасної сім'ї коротко, то вони стосуються таких рис: - падіння народжуваності;
- ускладнення міжособистісних відносин;
- постійного зростання розлучень, що є причиною існування неповних сімей або з нерідними батьками;
- постійне поширення позашлюбних відносин. Особливості сучасної російської родини полягають у зниженні її матеріального достатку, погіршення психічного та фізичного здоров'я батьків і дітей, а також у зростанні кількості самотніх жінок і чоловіків.

Формування нового типу родини

У колишні часи ця мала спільність людей об'єднувалася допомогою чисто формальних зовнішніх факторів. Ними слугували такі категорії, як мораль і закон, традиції і громадську думку. Особливості сучасної сім'ї полягають у тому, що її єдність, як правило, залежить тільки від особистих відносин між усіма її членами, а саме від їх взаєморозуміння та прихильності, поваги і взаємної участі, відданості, любові і симпатії. Ці почуття зміцнюють міцність малого соціуму.

Необхідність сімейних відносин

В даний час нерідко висловлюється думка про те, що соціальний осередок суспільства є пережитком минулого, і її слід було б замінити на щось інше. Однак, незважаючи на кризові ситуації і втрати, психологічні особливості сучасних сімей укладені в тому, що вони починають пристосовуватися до мінливих умов суспільства.
Психологічні особливості сучасної сім'ї
При цьому їх значення зовсім не зникає, а можна навіть сказати про те, що зростає. Саме родина є найкращою середовищем, що дозволяє виховати підростаюче покоління. Часто вона виступає своєрідним емоційним притулком, в якому можуть знайти моральне задоволення дорослі люди. Саме тому додаток зусиль у наданні допомоги сім'ям, а також у вирішенні їх соціальних, економічних та інших проблем, є доречніше розмов, засуджують цей нібито застарілий і застарілий інститут.

Актуальне завдання держави

Більшість фахівців дотримуються думки про те, що існуючі проблеми сучасної сім'ї та особливості сучасної сім'ї свідчать про наявність справжньої кризи в малій осередку суспільства. Причому подібна криза стає все виразніше і яскравіше при зростанні соціально-економічного розвитку суспільства. Особливі труднощі відчувають молоді сім'ї. Саме вони на сьогоднішній день потребують підтримки і уваги не тільки з боку держави, але і з боку соціально-психологічної практики і науки.

Виконання батьківського функції

Багато фахівці підкреслюють такі особливості сучасної сім'ї, як її слабкість і вразливість. В країні спостерігається багато розлучень. Але навіть у збережених сім'ях часом не вщухають внутрішні конфлікти і колізії. І вплив цих негативних явищ на підростаюче покоління є досить сильним. Це особливо проявляється в тих випадках, коли батьки не намагаються уберегти свою дитину від взаємних образ і сварок.
Психологічні особливості сучасної сім'ї
Особливості сім'ї сучасної Росії полягають у складності виконуваного нею виховного процесу. Він значно ускладнився у зв'язку з різкими змінами, які торкнулися всіх сфер нашого життя. За порівняно невеликий період відбулася докорінна зміна способу життя людей. Які у зв'язку з цим особливості виховання в сучасній сім'ї? Якщо в колишні часи батьки готували своїх донечок та синочків з зустріччю з великим миром, який був їм добре знайомий, то сьогодні це далеко не так. Сучасне життя диктує свої закони і висуває все нові вимоги, про яких колишнє покоління не має жодного поняття. Це призводить до того, що сьогодні підростаючому поколінню недостатньо дати тільки одні готові знання. Цілком можлива така ситуація, що через два-три десятиліття вони не представлятимуть ніякої цінності. Навряд чи отримають людини і ті вміння і щеплені навички, які були дані йому батьками. Адже, швидше за все, корінним чином зміниться все виробництво, а з ним і спосіб життя.

Поняття сучасної сім'ї

Всім нам добре знайомий традиційний ґендерний стереотип малої осередку суспільства. Згідно йому чоловік є годувальником і главою сім'ї, а жінка – берегинею вогнища, дружиною, матір'ю і вихователькою дітей.
Психологічні особливості сучасної сім'ї
Однак особливості сучасної сім'ї полягають у тому, що вона далека від цього ідеалу. На сьогоднішній день можна відзначити той факт, що в суспільстві існують небажані тенденції, що стосуються взаємовідносин між статями. Причому починаються вони ще в шкільні роки. Фахівці вважають, що серйозними недоліками має принцип спільного навчання. Це пояснюється істотними відмінностями психіки жінок і чоловіків. Дівчинка як особистість формується набагато раніше порівняно з особистістю хлопчика. І вже у перший клас вона йде, будучи більш зрілою. Велика розвиненість жіночої половини людства дає пріоритет у питаннях навчання і в моральному відношенні. Певну роль грає при цьому і той факт, що основний контингент вчителів – жінки. Це зближує їх з ученицями. В результаті у людини створюється жіноче оточення. Воно складається з мами, бабусі, няні, виховательки, однокласниць і вчительок. Утворюється своєрідний перекіс. Жінки чинять постійний тиск на взрослеющих чоловіків. Результатом цього стають такі негативні явища, як неповні сім'ї, неповагу до батьків, втрата родинних зв'язків з двоюрідними сестрами і братами і т. д.

Лідерство

У кожній родині існує певний розподіл функцій і ролей. Все це тісно пов'язане з таким поняттям, як лідерство. В даний час главою сім'ї вважають того з подружжя, чиє психологічний вплив було визнано в добровільному порядку. У зв'язку з цим психологи виділяють три форми сім'ї, які мають місце в сучасному суспільстві: 1. Симетрична. Це сім'я, в якій подружжя мають рівноправністю і не підпорядковуються один одному. Всі виникаючі проблеми вони вирішують узгоджено, йдучи по шляху компромісу або обміну думками.
2. Комплементарна. У такій сім'ї існує єдиновладдя. Іншими словами, один із подружжя віддає розпорядження, а інший сліпо йому підпорядковується.
3. Мегакомплементарная. В сім'ї такого типу один з подружжя домагається своєї мети завдяки маніпулюванню іншим при підкресленні своїх слабкостей, безсилля і недосвідченість.

Фактори благополуччя

При визначенні особливостей сучасної сім'ї психологи виділяють деякі сторони її благополуччя. До них відносять: - психобіологічну сумісність, що включає в себе взаємний потяг і взаємоповага, готовність подружжя до створення сім'ї, відповідальність та обов'язок, самовладання, гнучкість і т. д.;
Психологічні особливості сучасної сім'ї
- освіта, яка має бути приблизно однаковим у чоловіка і дружини, так як рівень інтелекту у партнерів не повинен мати суттєвих відмінностей;
- трудова стабільність, яка вказує на характер партнера (вважається, що людина, яка часто змінює місце своєї роботи, не здатен налагодити тривалі сімейні стосунки);
- вік, який вважається найбільш оптимальним для вступу в шлюб (він становить 20 років для жінок та 24 роки - для юнаків, при більш ранньому створення сім'ї шлюб потягне за собою тривалу адаптацію подружжя);
- тривалість періоду залицяння (при коротких знайомства неможливо дізнатися характер майбутнього партнера). При розгляді всіх перерахованих вище факторів може бути визначена психологічна сумісність або несумісність подружжя.

Майбутнє сім'ї

Які, на думку психологів, перспективи існування малої осередку суспільства? Особливості розвитку сучасної сім'ї дозволяють розглядати її майбутнє цілком позитивно. І це незважаючи на існування цілого ряду негативних явищ і тенденцій, обумовлених наявністю кризового стану.
Психологічні особливості сучасної сім'ї
Фахівці відзначають, що в суспільстві спостерігається поява деяких позитивних змін, які стануть опорою для малої соціальної групи. До таких змін можна віднести: - зростання рівноправності подружжя;
- розширення свободи вибору як для чоловіків, так і для жінок;
- утвердження рівності у взаєминах;
- збільшення можливості контактів між різними поколіннями;
- орієнтація людей на створення сім'ї.