Львів
C
» » Які елементи входять в соціальну структуру суспільства, види і функції соціальних груп

Які елементи входять в соціальну структуру суспільства, види і функції соціальних груп

Які елементи входять в соціальну структуру? Як вони взаємодіють між собою? Як оцінювати результати такої взаємодії і чи можна їх вважати прогресивними? Соціологія пильно вивчає такий складний організм, як людське суспільство, оскільки зміст і спосіб його існування впливає на майбутнє нових поколінь.

Соціальна структура населення

Умовами виживання будь-якої держави є відтворення, тобто відновлення його чисельності, що падає у зв'язку з природним спадом (смертю) населення. Оновлення та поповнення також вимагають засоби, що забезпечують нормальне існування і захист людей. Соціальні групи, сім'я, трудові колективи забезпечують ці процеси відтворення. Дмитрієв А. В., російський соціолог, визначив, які елементи входять в соціальну структуру населення. Це:
 • еліта — партійна, політична;
 • робочі;
 • інтелігенція;
 • підприємці;
 • селяни.
 • Кожна з цих груп складається з ряду дрібніших визначають, наприклад, галузеву приналежність їх представників: інтелігенція включає вчителів, лікарів, працівників мистецтва та ін.
  Які елементи входять в соціальну структуру суспільства, види і функції соціальних груп
  Цей перелік деталей соціальної структури населення можна деталізувати, доповнити, якщо врахувати, що існують більш дрібні освіти: духовенство, пенсіонери, студенти, дошкільнята, школярі, чоловіки і жінки тощо


  Що таке група та її ознаки?

  Об'єднання людей, пов'язаних між собою загальними характеристиками (віковими, гендерними, етнічними) або інтересами, зобов'язаннями, діяльністю, територією тощо, називається групою. Які елементи входять в соціальну структуру групи, за якими можна визначити і вивчити рівень її розвитку? Соціологія називає безліч таких ознак. Один з них, наприклад, відносини між членами групи. Якщо вони будуються на тісній взаємодії і прагненні досягти загальної мети, то такі об'єднання досягають вищого ступеня в своєму розвитку і стають колективом однодумців.
  Які елементи входять в соціальну структуру суспільства, види і функції соціальних груп
  До групи ризику соціологи об'єднують людей, які мають конкретні ознаки труднощів (матеріального чи іншого характеру) і необхідності допомоги з боку суспільства і держави. До них належать багатодітні і неповні сім'ї, що мають дітей-інвалідів. Так звані асоціальні групи, що ведуть спосіб життя, що не відповідає суспільним і моральним нормам (алкоголіки, наркомани, злочинці) теж є групами ризику, оскільки несуть потенційну загрозу благополуччю суспільства.


  Соціальна група та її призначення

  Суспільство складається з безлічі великих і малих груп, різноманітних за видами, формою, складом, тривалості існування. Соціальна група — це стійка спільність індивідів, яка існує реально, що включає двох і більше членів, взаємодія яких будується на певних поглядах, інтересах. Їх основними, тобто базовими відмінностями є професійні, етнічні, конфесійні та інші ознаки. Протягом свого життя індивід може неодноразово переходити з однієї соціальної групи в іншу зі зміною його суспільного статусу, сімейного стану, місця проживання, переконань, уподобань та ін. Пристосування до іншої структурі соціальної групи, нових умов співіснування з її членами вимагає від людини чималих зусиль і не завжди закінчується його повною адаптацією. Соціальна група служить свого роду посередником між людиною і суспільством, пом'якшує процес його соціалізації. У цьому відношенні важко переоцінити вплив родини, яка підготовляє дитини до свідомого засвоєння норм поведінки в різних життєвих ситуаціях.
  Які елементи входять в соціальну структуру суспільства, види і функції соціальних груп
  Ця соціальна група забезпечує захист і нормальні умови життя для своїх постарілих членів.
  Професійні групи виконують так звану інструментальну функцію по відношенню до своїх членів. Участь у трудовому колективі — це спосіб (інструмент) матеріального самозабезпечення та самореалізації. Експресивна функція соціальної структури полягає в наступному. Людині властиво бажання відчувати повагу до його особистості, отримувати схвалення його дій, він хоче відчувати психологічний комфорт. Це можливо в групі, в спілкуванні з близькими за духом і поглядами на життя людьми. Група виконує таку важливу роль, як підтримка людини в критичні періоди його життя. Мета її — ослаблення несприятливих, травмуючих факторів. Вона може бути матеріальною, психологічної, духовної.

  Структура соціальної групи

  Як і будь-який об'єкт, група складається з окремих взаємопов'язаних елементів, які виконують специфічні функції і забезпечують її діяльнісного існування. Є різні підходи фахівців до визначення того, які елементи входять в соціальну структуру групи, як забезпечуються внутрішньогрупові зв'язку, які властивості цих зв'язків.
 • Функціональна Структура. Її елементи - розподіляються обов'язки всередині організованих груп (керівник — виконавець).
 • Формальна та неформальна структура характеризується наявністю встановлених і неформальних відносин між її членами.
 • Соціометрична структура визначається за результатами досліджень взаємодії мікрогруп, що виникають в результаті позитивних і негативних емоційних взаємин у будь-якому колективі.
 • Комунікативна структура показує частоту, тип, стійкість зв'язків усередині групи при обміні інформацією.
 • Рольова структура виділяє енергійних учасників команди, які беруть на себе відповідальність за результати спільної діяльності, та тих, хто надає їм підтримку.
 • Структура соціальної влади характеризується наявністю спрямованого і інтенсивного впливу на членів колективу — формального і неформального лідерства.
 • Які елементи входять в соціальну структуру суспільства, види і функції соціальних груп
  Будь-яка структура групи може змінюватися під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Знання ролей і положення її членів допомагає зацікавленим особам точніше вибирати методи взаємодії з нею.