» » Соціальна структура та соціальні відносини - що це?

Соціальна структура та соціальні відносини - що це?

Починаючи з самих примітивних відносин ще під час первіснообщинного ладу, коли метою людей було виживання, і до сьогоднішнього дня людські зв'язки зазнали ряд змін. Частина з них зникли зовсім, наприклад рабство. Інші видозмінилися. Але суспільство - це складна соціальна структура. І соціальні відносини всередині нього - це взаємодія різних класів, каст і прошарків.
Соціальна структура та соціальні відносини - що це?

Соціальна структура

Це поняття пов'язане з сукупністю всіх форм відносин і взаємозв'язків, які утворюються між різними елементами суспільства: від невеликих груп і осередків до соціальних інститутів та спільностей. Вона складається з частин, які взаємодіють як єдиний багатовимірний організм, який можна розділити на 2 підгрупи:


 • Складу товариства. Це всі види компонентів, які його наповнюють: від окремих індивідуумів і до соціальних спільнот. Вони можуть являти собою як невеликі, так і великі структури, що знаходяться на різних позиціях по відношенню один до одного.
 • Соціальні інститути – це сукупна взаємозв'язок всіх організацій, що впливають або відповідальних за управління суспільством. До них належать як політичні інститути, наприклад, партії, парламенти і держава в цілому, так і економічні.
 • Соціальна структура та соціальні відносини усередині кожного виду інституту складаються з організацій і груп, які наповнюють конкретні люди, що входять в певні верстви суспільства. При цьому представники цих структур, наприклад, президент країни або члени парламенту можуть змінюватися після чергових перевиборів. Одночасно сам «скелет» президентсько-парламентського інституту залишається незмінним.


  Соціальна структура та соціальні відносини - що це?
  В ідеалі, при дійсно демократичному ладі соціальна структура, соціальні відносини, соціальні інститути рівні у своїх правах і між собою. Але, як показує життя, часто один з них дещо домінує над іншими. Наприклад, статус у директора фірми значно вище, ніж у менеджера, а у того є свої переваги перед рядовими працівниками. І так по всіх соціальних структурах.

  Елементи соціальної структури

  Соціальна структура - це так званий кістяк будь-якого суспільства, до складу якого входять різного рівня класи, касти, групи, інституції та осередки, наповнені людьми. Такий розподіл вказує на відмінності у відношеннях між людьми в них і поділ на головні і другорядні частини. Група – це відносно невелика соціальна структура і соціальні відносини в ній будуються на взаємодії людей, що створили якусь політичну, економічну, творчу або інший зв'язок один з одним. Класи – це великі об'єднання індивідуумів. Вони можуть поділятися за правом походження (вищий світ, титуловані особи), економічною ознакою (багаті, середній клас або бідні), соціальним верствам (робітники, фермери, інтелігенція, творчий бомонд). У кожного класу є свої правила поведінки, кодекс честі, психологічні збірні портрети і свої цінності.
  Соціальна структура та соціальні відносини - що це?
  Страта – це група людей, умовно об'єднаних за рівнем доходів, професіями або іншими ознаками. Наприклад, творча еліта (бомонд) об'єднує художників, музикантів, артистів і т. д., які досягли професіоналізму, успіху і визнання у своїй професії. Касти – це групи, складаються з людей, що дотримуються однакових поглядів, провідних традиційну життя і укладають шлюби всередині неї. Збереглися в деяких країнах, наприклад в Індії або релігійних громадах. Такі основні елементи структури соціальних відносин.

  Поняття соціальної спільності

  Так називаються групи людей, різні за своєю чисельністю, але об'єднані спільною трудовою діяльністю, соціальними ознаками або однаковим економічним становищем. Суспільні відносини, соціальна структура безпосередньо залежать від наповнюють частин. А ті, в свою чергу, - від індивідуумів, які входять в них. Наприклад, один і той ж людина може:
 • Представляти собою громадянина певної держави.
 • Належати до певної етнічної групи.
 • Бути жителем певної частини країни.
 • Об'єднуватися з іншими людьми по приналежності до певної професії: медиками, вчителями, політиками.
 • Входити в певну економічну прошарок (середній клас, бідняк, магнат).
 • Бути одночасно членом таких малих осередків і груп, як сім'я, робочий колектив, коло друзів та інших.
 • Всі індивідууми, що входять до спільність, створюють з неї цілісну систему, яка знаходиться в постійному розвитку і взаємодіє з іншими соціальними об'єктами.
  Соціальна структура та соціальні відносини - що це?

  Форми соціальної структури суспільства

  Існуючі нині спільності мають різноманітністю форм і типів. Наприклад, існує наступна класифікація:
 • По кількості індивідуумів: від кількох чоловік до мільйонів.
 • По тривалості існування і розвитку: від декількох годин (наприклад, який-небудь комітет) до багатьох тисячоліть.
 • За своїм основним відмінностям: територіальні, етнічні, професійні та інші.
 • Соціальна структура суспільства, соціальні відносини всередині неї безпосередньо залежать від груп, які його наповнюють: як великих, так і малих. Взаємозв'язок людей у цих групах визначається тим, що саме їх об'єднує. Наприклад, це можуть бути спільні цінності.
  Соціальна структура та соціальні відносини - що це?

  Ознаки соціальних відносин

  У своєму повсякденному житті люди постійно взаємодіють між собою, не усвідомлюючи, що навіть хвилинне спілкування впливає на розвиток суспільства в цілому. При цьому контакти можуть виникати як на побутовому або професійному рівні між окремими індивідуумами або їх групами, так і між державами або народами. В соціології немає єдиного назви цієї вищої форми соціальної поведінки осіб та їх взаємодії. Тому для неї вигадали назву «суспільні відносини». В поняття «структура соціальних відносин» входить зв'язок між класами, етнічними групами, національними об'єднаннями, груповими або партійними альянсами, відносини між людьми на будь-яких рівнях (від дружніх і сімейних до професійних, економічних або політичних зв'язків). Будь-яка сфера життя суспільства будується на тих точках дотику, які створюють в них кожні окремі індивідууми при зближенні один з одним. Соціальні відносини – це зв'язок між людьми, утворена не тільки на міжособистісних контактах, але і на єдності економічних, політичних або професійних поглядів на розвиток суспільства.
  Соціальна структура та соціальні відносини - що це?

  Поняття соціального інституту

  Соціальна структура та соціальні відносини в ній формуються на основі соціальних інститутів, які її наповнюють і забезпечують її єдність. Поговоримо про це детальніше. У ширшому розумінні соціальний інститут – це стійкий, живий і постійно розвивається організм, в якому здійснюється спільна діяльність людей. А у вузькому сенсі це та система цінностей, норм і зв'язків, яка зобов'язана задовольняти потреби як суспільства в цілому, так і його окремих груп або людей.
  Соціальна структура та соціальні відносини - що це?

  Види соціальних інститутів

  По мірі розвитку суспільства, соціальна структура та її інститути постійно змінювалися, залишаючи тільки ті зв'язки, які приносять допомогу та забезпечують його стабільність. До суспільних інститутів відносяться:
 • Сім'я, яка представляє інститут родинних зв'язків.
 • Держава – найбільша політична структура суспільства. Вона зобов'язана забезпечувати безпеку і процвітання її громадян.
 • Освіту. Відноситься до соціального інституту культури, основною метою якого є не лише освітній та виховний процес, але і перетворення особистості до повноцінного громадянина країни.
 • В основі церковного інституту лежить об'єднання людей по єдності віросповідання.
 • Інститут науки займається об'єднанням людей, що виробляють знання в будь-якій науковій сфері.
 • Інститут права – це сукупність всіх норм і відносин. Вони гарантують людям їх свободи і обов'язки.
 • Всі перелічені інститути входять до складу соціальної структури суспільства.
  Соціальна структура та соціальні відносини - що це?

  Структура соціально-економічних відносин

  Одним із видів соціальних відносин є економічні зв'язки. В основі будь-якого суспільства лежать соціально-економічні відносини, структура яких ділиться на міжнародні (торгівля, інвестиції, переміщення капіталів та інше між державами) та соціальні (майнове право, юридичні та інші). Суспільно-економічні відносини визначаються формами власності і ґрунтуються на тому, як люди виробляють, розподіляють, обмінюють чи споживають різного виду блага і послуги.