Львів
C
» » Мета виховної роботи. План виховної роботи на рік. Заступник директора з виховної роботи

Мета виховної роботи. План виховної роботи на рік. Заступник директора з виховної роботи

Виховні технології допомагають класним керівникам вирішувати питання, пов'язані з формуванням планів роботи на навчальний рік. Складно собі уявити діяльність сучасної російської школи без позаурочних заходів.
Мета виховної роботи. План виховної роботи на рік. Заступник директора з виховної роботи

Функції

Виховання в школі пов'язане з активною діяльністю класних керівників. Педагогічне планування, здійснюване в процесі такої діяльності, володіє певними функціями:
 • направляюча, яка пов'язана з виділенням сфери діяльності при плануванні;
 • предмет, цілі, зміст діяльності, види і напрямки;
 • прогнозирующая, що складається в створенні плану роботи, прогнозу результатів;
 • організаторська, яка дає можливість педагогам завдяки раціональним та обґрунтованим дій отримувати в ході планування відповіді на певні питання;
 • репродуктивна передбачає відновлення об'єму і змісту проведеної роботи через якийсь часовий проміжок.
 • Що це таке

  Організація виховної роботи пов'язана з плануванням. Під ним прийнято розуміти спільну діяльність класного керівника, батьків, школярів, спрямовану на виявлення цілей, змісту виховного процесу в класному колективі.


  План виховної роботи класу - це модель розвитку і вдосконалення відносин між членами класного колективу.
  Мета виховної роботи. План виховної роботи на рік. Заступник директора з виховної роботи

  Принципи планування роботи

  Для того щоб реалізувати плани, необхідні певні виховні технології. Серед тих принципів, які потрібні для успішної виховної роботи, зазначимо:
 • конкретність;
 • системність;
 • діалог;
 • безперервність;
 • науковість;
 • індивідуальність.
 • Ці принципи виховної діяльності спрямовані на аналіз всіх її складових компонентів, зв'язок між педагогами, учнями, батьками.


  Системність виховної діяльності передбачає облік індивідуальних і колективних інтересів, потреб, ціннісних орієнтацій всіх учасників виховної діяльності. Основна мета виховної роботи - це розвиток гармонійної особистості, здатної адаптуватися у сучасному суспільстві.
  Мета виховної роботи. План виховної роботи на рік. Заступник директора з виховної роботи

  Організація діяльності

  Заступник директора з виховної роботи стежить за тим, щоб класні керівники не тільки складали і здавали йому плани роботи зі школярами та батьками, але і працювали за складеними ними планів. Конкретність виховної діяльності в школі передбачає зазначення у плануванні основних класних і загальношкільних заходів. Крім самого переліку конкурсів, фестивалів, обов'язково у план виховної роботи на рік зазначають строки їх проведення. Залежно від особливостей колективу, класний керівник підбирає у своїй роботі певні методи і форми діяльності, що дають змогу отримувати бажаний результат. Оптимальність вибору методик, прийомів діяльності вихователя базується на трьох важливих обставин його діяльності:
 • необхідність пошуку оптимального варіанту участі учнів і їх батьків до виховної діяльності класу, школи;
 • підсумком такої роботи мають стати уявлення про структуру життєдіяльності класного колективу;
 • класний керівник зобов'язаний обирати оптимальну форму, структуру плану своєї діяльності, щоб він був зручний у використанні.
 • Мета виховної роботи. План виховної роботи на рік. Заступник директора з виховної роботи

  Значимість виховання в школі

  Основна мета виховної роботи в школі - це формування умов для саморозвитку і самовдосконалення кожного школяра. Діалог між дітьми, батьками, вчителями, дає можливість класному керівнику вибудовувати довірчі відносини, своєчасно виявляти певні проблеми, шукати способи їх усунення. Заступник директора з виховної роботи є основним союзником і помічником будь-якого класного керівника, саме в його завдання входить координація діяльності шкільних колективів з освітніми організаціями, творчими установами. Федеральні стандарти другого покоління пред'являють певні вимоги до організації виховної діяльності в сучасних навчальних закладах. Для завдань, поставлених ФГОС, класний керівник повинен звертати увагу на думку кожної дитини, враховувати побажання батьків, законних представників школярів (опікунів), вибір спектру шляхів та варіантів планування життя й діяльності класного колективу.
  Мета виховної роботи. План виховної роботи на рік. Заступник директора з виховної роботи

  Практичні поради

  В даний час екологічне виховання у школі є одним з пріоритетних напрямів діяльності класного керівника. Саме під час позакласних походів, спільних свят і заходів здійснюється прилучення підростаючого покоління до природи, формуються навички дбайливого ставлення до неї. Сучасне екологічне виховання у школі не обмежується лише розмовами про правила поведінки в лісі, воно являє собою комплексне планування, в якому враховуються різні аспекти діяльності: формування навичок здорового способу життя, особистої гігієни, психологічного комфорту.
  Мета виховної роботи. План виховної роботи на рік. Заступник директора з виховної роботи

  Робота з обдарованими дітьми

  Мета виховної роботи класного керівника - в тому, щоб діти, ввірені йому, могли розвиватися, проявляти свої природні здібності і таланти. Безумовно, саме від того, наскільки відповідально ставиться педагог до своїх функціональних обов'язків, безпосередньо залежить кінцевий результат всієї виховної діяльності.
  Всі спроби класного керівника, пов'язані із створенням єдиної програми виховної діяльності в класному колективі, спрямовані саме на виявлення та розвиток творчих здібностей підростаючого покоління. Хлопці, які володіють неординарними здібностями, набагато важче адаптуються в звичайному житті, їм важко встановлювати взаємини з однокласниками. Саме педагог повинен продумати такі заходи в класі, які б найбільшою мірою сприяли подолання таких бар'єрів, допомогла створювати всередині класу позитивний настрій. Основна мета виховної роботи полягає саме в ранньому виявленні обдарованості, створення оптимальних умов для подальшого розвитку неординарних школярів. Якщо вчителю вдасться знайти підхід до таких школярам, обдарованість дитини буде для нього не тяжким тягарем, а радістю і прагненням до нових перемог і творчих здобутків.
  Мета виховної роботи. План виховної роботи на рік. Заступник директора з виховної роботи

  Напрямки діяльності класного керівника

  Прилучення до російської народної культури – один з варіантів організації позаурочної діяльності. Планування та проведення спільних свят, в ході яких школярі будуть знайомитися з традиціями своїх предків, слід передбачити обов'язково. Будинок творчості, який є практично в кожному російському місті, є надійним помічником і союзником в роботі класного керівника. Психологи зараховують обдарованих дітей до «групи ризику», так як саме серед них високий відсоток суїциду. Для того щоб уникнути подібних ситуацій, планування виховної програми в школі здійснюється вчителями, психологами у спільній діяльності, щоб врахувати вікові особливості школярів. Після реформування вітчизняної освіти, введення федеральних освітніх стандартів другого покоління, класних керівників з'явилася реальна можливість самостійно планувати свою діяльність у класному колективі. Диференціація та індивідуалізація позакласної діяльності дає можливість виключати усереднення дітей, існуюче під час класичної радянської школи. Особливості роботи педагога:
 • створення оптимальних умов для розвитку дітей в різних напрямках;
 • відстеження досягнень вихованців;
 • зацікавленість класного керівника в унікальності, неповторності дитини;
 • володіння інформацією про взаємовідносини в сім'ї, матеріальному становищі.
 • Виховання є тим процесом, який покликаний керувати розвитком особистості. Класний керівник намагається залучати до виховання батьків, психологів, інших фахівців. По праву виховання можна вважати мистецтвом. Це дотик до внутрішнього світу дитини, стимулювання її саморозвитку, самовдосконалення. Психологи переконані в тому, що педагог, який займається виховною діяльністю, є творцем людських душ. Віддаючи своє тепло, час, сили хлопцям, він назавжди стає для них близькою і рідною людиною. Багатьом дітям набагато простіше розповісти про свої проблеми вчителю, ніж відкритися батькам. Будинок творчості, в якому функціонують різні гуртки і творчі студії, допомагає дитині розкрити свій творчий потенціал. І все-таки, незважаючи на те, що в даний час школярі отримують масу можливостей для самореалізації та самовдосконалення, школа є тим місцем, де діти проводять максимальна кількість свого часу. Якщо в класному колективі немає комфортного мікроклімату, ні про яке самовдосконаленні і саморозвитку не йде й мови. Серед тих принципів виховання, якими керується у своїй роботі сучасний класний керівник, виділимо:
 • природосообразность;
 • єдність педагогічного і виховного процесу;
 • гуманізм;
 • взаємне творчість педагога і вихованців.
 • Приклад

  В якості наочного прикладу сучасної виховної програми, призначеної для середньої ланки, наведемо матеріал «Мир у нашому домі», складений російськими вчителями. Її мета полягає у виявленні, розкритті, розвитку творчої індивідуальності кожного вихованця. Педагог намагається у своїй роботі спиратися на батьків, вибудовувати свою діяльність на принципах взаємоповаги, довіри. Як очікуваного результату від даної виховної програми розглядається істотне розширення кругозору школярів, осягненні ними культурних цінностей свого народу, формування почуття гордості за свій край, шанобливого ставлення до звичаїв і традицій сім'ї, країни. Педагог намагається вибудовувати систему своєї позаурочної діяльності таким чином, щоб діти спілкувалися один з одним на основі законів краси і добра. Серед основних напрямків роботи з цією виховною програмою, зазначимо:
 • вивчення особливостей школярів;
 • згуртування і розвиток класного колективу;
 • залучення до роботу батьків, представників різних структур.
 • У функціонально-діяльній компоненті цієї виховної програми передбачається створення зв'язку між радою класу, адміністрацією, батьками, а також численними культурно-масовими організаціями, існуючими в місті (селі). В календарний план класний керівник включає не тільки конкурси, конференції, походи, туристичні зльоти, які він буде організовувати разом з членами батьківського комітету і активом класу, але і ті заходи, що будуть проводитись на базі школи, а також за її межами. Така сітка є робочим планом для педагога, користуватися яким він може протягом чверті, півріччя, навчального року. Для того щоб скласти планування виховної діяльності, спочатку класний керівник аналізує індивідуальні особливості кожної дитини, виявляє їх уподобання, інтереси. При дотриманні послідовності дій, обліку побажань не тільки школярів, але й їх батьків (законних представників), у педагога формується певна програма, яка і стане базою для розробки повноцінної виховної програми. У будь-якому освітньому закладі є методичне об'єднання класних керівників, де кожен педагог представляє колегам свою виховну програму.

  Висновок

  Саме на засіданнях методичних об'єднань класних керівників здійснюється прийняття (відхилення) конкретних виховних планів, враховуються індивідуальні особливості кожного класного колективу, запити батьків. Заступник директора з виховної роботи є куратором класних керівників, допомагає їм вирішувати питання, пов'язані зі складанням тематичних планів. Саме під керівництвом завуча йде підготовка семінарів класних керівників, на яких аналізуються підсумки роботи за минулий навчальний рік, складається перспективне планування на новий рік. У ньому вказуються не тільки конкретні заходи, терміни їх проведення, а також способи і форми участі в конкурсах, конференціях, турнірах батьків та учнів. Особлива увага приділяється в плані виховної роботи та взаємодії зі шкільним психологом, проведення численних діагностик, спрямованих на виявлення проблем у класних колективах, виявлення способів їх дозволу.