Львів
C
» » Актуалізація знань - це що таке?

Актуалізація знань - це що таке?

Актуалізація знань є важливим етапом будь-якого уроку. Цей процес заслуговує окремого розгляду, оскільки саме від нього залежить кінцевий результат навчання.

Визначення

Актуалізація знань учнів це процес, який передбачає навмисні і довільні психічні дії, спрямовані на вилучення з пам'яті школярів досвіду і навичок, виявлення вміння користуватися ними. Наприклад, можна здійснити перевірку практичних умінь старшокласників, проводячи для цього на уроках хімії невеликі експерименти. Етап актуалізації знань припускає витяг з короткочасної або довготривалої пам'яті почуттів, бажань, думок. В залежності від специфіки навчальної дисципліни, така перевірка може бути неповною, важкої, легкої, виборчої.
Актуалізація знань - це що таке?

Етапи уроку

Актуалізація знань і умінь є частиною сучасного уроку в рамках Федеральних державних стандартів другого покоління. Основною дидактичною задачею, яку переслідує педагог, плануючи заняття, є систематизація наявних у школярів знань, навичок, умінь, що стосуються тематики уроку.


Актуалізація знань – етап уроку, який необхідний для того, щоб педагог міг переходити до пояснення нового матеріалу.

Зміст етапу

Як досягти бажаного результату? Етап актуалізації знань спрямований на організацію дій учнів, пов'язаних з темою заняття. Педагог, проводячи різноманітні опитування, виявляє рівень навченості. Для цього він використовує усний і фронтальний опитування, роботу з підручником, тематичні диктанти. Тривалість такого опитування становить 5-7 хвилин, а кількість завдань передбачається в діапазоні 5-10 штук. Далі, на основі отриманої інформації розробляє вчитель освітню траєкторію для своїх вихованців, при пересуванні по якій вони зможуть придбати нові навички та вміння. Актуалізація знань дозволяє вчителю виявляти основні прогалини в знаннях, знаходити варіанти їх заповнення до того, як буде вивчатися новий матеріал.
Актуалізація знань - це що таке?

Основні дії

Етапи уроку, актуалізація знань зокрема, передбачають наступні дії:
 • постановка перед школярами завдання, впоратися з якими можна лише при наявності знань з даної теми;
 • розповідь (бесіда) вчителя про практичної і теоретичної значущості матеріалу, який планується для розгляду;
 • історична довідка по розглянутому питанню.
 • Для чого потрібна актуалізація знань? Мета її - у створенні проблемної ситуації, при пошуку способу вирішення якої школярі плавно переходять до розгляду нової теми.


  ФГОС передбачає підведення школярів до самостійного формулювання теми, визначення мети заняття. Цьому повною мірою сприяє попередня актуалізація знань, яка є складовою частиною уроків проблемно-розвиваючого виду. Після того, як буде виявлено основне завдання, можна переходити до складання плану майбутньої діяльності. Вчитель є координатором роботи, але основне навантаження лягає на самих школярів. Деякі педагоги переконані в тому, що актуалізація знань - це опитування. Психологи відзначають, що це різні поняття. Актуалізація передбачає зосередження дитячого уваги, усвідомлення школярем важливість майбутньої роботи, спонукання до активної діяльності.
  Актуалізація знань - це що таке?

  Варіанти проведення

  Як можна досягти бажаного результату? Існують різні способи актуалізації знань:
 • провести термінологічний контрольний диктант;
 • використовувати короткий фронтальний, письмовий, усний, а також індивідуальний опитування за темою, метою якого стане активізація розумової діяльності школярів;
 • застосувати опорні конспекти Шаталова;
 • провести повторне роз'яснення матеріалу.
 • Моменти, перераховані вище, становлять єдину методичну структуру. Які основні завдання етапу актуалізації знань? Передбачається узагальнення фактів, встановлення зв'язку старих знань з новими даними. У процесі такої діяльності формулюється проблемна ситуація, застосовуються прийоми і засоби, які дозволяють підготувати хлопців до самостійної діяльності. На другому етапі відбувається формування нових термінів і алгоритму дій. Перед поясненням нового матеріалу можна виявити внутрішні та міждисциплінарні зв'язки. Саме в цьому полягає мета актуалізації знань на уроці. Для її досягнення використовують наступні прийоми: аналіз, постановку питань, вичленення, висунення гіпотез. У міру робіт відбувається розвиток багатьох складових компонентів навчальної роботи: планування, алгоритм дій, варіанти аналізу. Мета етапу актуалізації знань на уроці в кожної навчальної дисципліни встановлюється індивідуально, але її загальне призначення має схожість. Заняття такого типу має реальні можливості для виховання і розвитку підростаючого покоління з урахуванням ФГОС. Зазначимо, що вчитель не реалізує повною мірою освітню задачу, оскільки він не гарантує формування міцних і глибоких знань, але створює чудові передумови для наступних ланок навчального процесу.
  Актуалізація знань - це що таке?

  Педагогічні прийоми

  Всі етапи уроку, актуалізація знань зокрема, передбачають використання різних прийомів, наприклад методики проблемного навчання. Її специфіка полягає в максимальному залученні до роботи всіх учасників освітнього процесу, наповнення заняття яскравими прикладами і фактами, використання навчально-наочних посібників, а також сучасних інформаційних технологій.
  У завдання актуалізації знань входить певний варіант самостійної роботи: продуктивної, репродуктивною, частково-пошукової. Крім того, передбачається підбір форми навчання: фронтальної, групової, індивідуальної. Педагог вибирає деякі опорні поняття для актуалізації, розробляє форми контролю. Етап актуалізації опорних знань дозволяє економити час на пояснення нового матеріалу, максимально наближати теорію до реальної практики.

  Структура уроку

  Будь-яке заняття містить кілька основних структурних елементів:
 • тему;
 • перевірку домашньої роботи;
 • контроль знань;
 • актуалізацію навичок і вмінь;
 • мотивацію до отримання нових знань;
 • узагальнення та повторення матеріалу;
 • домашнє завдання.
 • З якою метою проводиться актуалізація знань? Мета етапу мотивації самостійної діяльності школярів. Професіонали, які володіють методикою викладання, намагаються включати в заняття елементи проблемності. Безумовно, це не означає, що на кожному навчальному занятті повинні бути всі елементи. ФГОС передбачає вибір тих складових частин уроку, які є оптимальними в кожній конкретній ситуації. Коли доречна актуалізація знань? Мета її в аналізі навичок і умінь, тому подібна діяльність доречна на різних етапах навчального заняття. Гарантією високої ефективності роботи вчителя вважається не тільки його постійна праця, але і використання нетрадиційних форм уроків, продуманої позаурочної діяльності.
  Актуалізація знань - це що таке?

  Сценарій позакласного заходу

  Пропонуємо вашій увазі варіант заняття, пов'язаного з формуванням навичок успішного спілкування. Метою даного заходу є активізація навичок комунікації, колективізму, соціальної мобільності. Виховним аспектом заняття є формування почуття відповідальності, товариських відносин між членами колективу. Розвиваючий аспект полягає у розвитку розвивати комунікативних та загальноінтелектуального умінь і навичок. Хлопці отримують навички аналізу, аргументації своєї відповіді, проведення рефлексії та корекції дій. Школярі закривають очі і уявляють собі наступну ситуацію. Ви отримуєте величезну спадщину, можете здійснити будь-які бажання. Але є один нюанс – жити можна тільки на безлюдному острові. Тут цілий рік тепло, багато зелених рослин і чагарників, але немає ні друзів, ні подруг. Представили себе на такому острові? Подумайте, чи вам одному цікаво жити на острові? Ви захочете залишитися на ньому? Ті хлопці, які не готові існувати наодинці, відкривають очі. Чому вирішили повернутися, адже у вас так багато грошей? Відповіді школярів: "Немає друзів, подруг, не з ким грати, розмовляти". Безумовно, одній людині дуже погано. Наше заняття ми і присвятимо мистецтву спілкування. У тлумачному словнику Ожегова слово «спілкуватися» означає - підтримувати взаємні відносини. Вигодський вважав, що саме завдяки іншим людям людина пізнає себе. Але вміють сучасні підлітки спілкуватися? Чи є якісь складові успішного спілкування? Ми спробуємо разом знайти відповіді на ці питання. Вчитель: "Я розповім вам одну казку, в якій так багато правди".
  Актуалізація знань - це що таке?

  Казка

  "В одному маленькому місті жив білий мишеня. Він любив своїх батьків, братиків і сестричок. У мишеняти було велике і добре серце. Коли мишеня почав вчитися у школі, у нього почали з'являтися нові друзі. Він вірив усьому їх словами, вважав, що вони такі ж, як і він: добрі і чесні. Мишеня немов жив у якомусь іншому світі. Він хотів кожному дати щиру пораду. Але навколо нього почали з'являтися злі миші, які заздрили успіхам маленького мишеняти. Сірі миші нічого не знали, не вміли, не хотіли вчитися. А малюк хотів і купував нові знання. Сірі миші намагалися будь-якими способами йому нашкодити, розповідали про нього різні гидоти. Малюк часто плакав у своїй нірці. Але на щастя, поруч з ним завжди були вірні друзі. Як ні намагалися сірі миші, їм так і не вдалося змінити білого мишеняти. Він зберіг добре серце, продовжував вірити в любов і дружбу. Безумовно, це тільки казка. Мишеня з честю витримав усі випробування. Але завжди може справитися з такими проблемами людина?" Відповіді школярів : "Ні, далеко не завжди". Вчитель : "А ви захочете спілкуватися з тією людиною, яка про вас погано говорить?" Відповіді школярів : "Ні". Будь-яке різке слово, кинуте в запалі гніву, боляче ранить одного, воно відштовхне його. Але ж існують і хороші слова.

  Гра «Комплімент мишеняті»

  Завдання . Хлопці передають плюшевого мишеняти, кажучи йому компліменти. Вчитель : "Хлопці, малюкові сподобалися ваші теплі слова, а тепер спробуйте проговорити їх один одному".

  Гра «Серце»

  Повертаючись до свого сусіда, дитина передає йому іграшкову сердечко, промовляє добрі слова. Отже, першим доданком формули успіху в спілкуванні будуть добрі слова.

  Гра «Футболка для товаришів»

  Кожному школяреві пропонують аркуш паперу і кулькову ручку. Треба зробити уявну напис на футболці, розповівши іншим людям про себе. На зворотному боці аркуша хлопці пишуть ті якості, які б їм хотілося приховати від друзів. Продемонструйте своєму сусідові «лицьову» частина «футболки», де написані хороші слова про себе. А ви хочете показати зворотний бік? Наскільки легко визнати недоліки? Ми так швидко їх бачимо в інших людях, а в собі не бачимо. Друге доданок успіху – вміння бачити проблеми в собі, а не в своєму співрозмовникові.

  Гра «Віриш нам?»

  Хлопці утворюють коло, потім витягують руки, тримають їх міцно. Один школяр встає в середину, заплющує очі, хитається в різні сторони. Педагог запитує сміливця, боявся він? Третьою складовою успішного спілкування є щирість. Тільки довіра призводить до справжнього взаєморозуміння і повноцінному спілкуванню.

  Гра «Конкуренти?»

  Хлопці розбиваються на пари, сідають навпроти один одного. Вони виступають у ролі конкурентів, мають ручку, а також аркуш паперу. Кожному пропонується по червоній картці. Якщо один з них згоден з думкою другого, потрібно показати партнеру червону картку. Припустимо, що кожен має по 3 мільйони рублів. До них можна додавати, забирати суму по ходу гри. Наприклад, угода запропонована сумнівною фірмою. Вона може принести вам 5 мільйонів. Якщо один учасник погоджується на контракт, в його скарбничці з'являється 5 мільйонів, а другий гравець втрачає їх. Якщо жоден не готовий до сумнівну угоду, кожен може розраховувати на 3 мільйони. Той, хто намагався відстоювати особисті інтереси, виявився банкрутом. Недовіра, невміння розуміти, слухати друзів, завжди призводить до невдач і обману. Четвертою складовою успішного спілкування є вміння чути співрозмовника. Ось вони – ті чотири компоненти, які призводять до взаєморозуміння, є справжніми складовими дружби. Подібний захід – найкраща гарантія активізації навичок спілкування, реалізації теоретичної інформації на практиці.
  Актуалізація знань - це що таке?

  Важливість поурочних планів

  Будь-російський педагог, незалежно від стажу роботи, професійної області, займається розробкою навчальних планів. В нього включають не тільки цілі, завдання, алгоритм діяльності, домашнє завдання, методичний комплект. Серед компонентів створюваного плану можна розглянути і актуалізацію навичок, умінь, знань. Наприклад, для природничо-наукової сфери важливі практичні вміння, тому в навчальному плані з хімії, фізики, біології, географії приділяється певна кількість годин на формування подібних УУД. Для кожного окремого уроку або заходу вказують в плануванні:
 • організаційний етап;
 • мотивацію вивчення нового теоретичного матеріалу;
 • актуалізацію найважливіших знань;
 • новий матеріал з перерахуванням методів навчання і контролю;
 • його систематизацію і узагальнення;
 • домашнє завдання.
 • У поурочному плані педагог далеко не завжди етап закріплення навичок і знань виділяє в якості окремого елемента. Наприклад, подібний етап проводиться після інформаційного блоку, а також в ході експериментальної (практичної) діяльності. Відповідно до вимог ФГОС другого покоління педагог складає короткі тези кожного уроку чи позаурочного заходу, зазначає моменти активізації пізнавальної діяльності школярів, актуалізації ЗУН.

  Висновок

  Залежно від вікових та індивідуальних особливостей школярів, педагог може використовувати різні прийоми актуалізації навичок, умінь, знань. Наприклад, з допомогою прийому «ланцюжок ознак» можна виявити вміння хлопців описувати певні об'єкти за характерними ознаками, складати план своїх дій. Одна дитина називає аналізований об'єкт, вказує його ознака. Другий школяр зазначає другий об'єкт, який аналогічний за характеристиками. В результаті такої діяльності можна узагальнити інформацію, наприклад, про хімічну речовину, визначеному взаємодії. Гра «Беру тебе з собою» передбачає актуалізацію знань школярів, що дозволяє їм накопичувати відомості про певні ознаки об'єкта, що аналізується. Хлопці навчаються поєднувати різні предмети за схожими ознаками, виділяти загальні параметри, зіставляти їх, формувати на основі отриманої інформації єдиний образ.
  Актуалізація знань - це що таке?
  Вчитель загадує якийсь ознака, за нього збирається кілька об'єктів, а називається тільки один предмет. Потім хлопці намагаються відгадати ознака, підбираючи до нього різні об'єкти. Гра продовжується до тих пір, поки він не буде отгадан. Дитячі психологи радять періодично використовувати таку гру для перевірки домашнього завдання. Для включення хлопців молодшого шкільного віку в активну пізнавальну діяльність підходить прийом «так-ні». Він сприяє формуванню аналітичних умінь у підростаючого покоління навичок ведення наукової дискусії. Педагог перераховує ознаки повторюваного матеріалу, а хлопці погоджуються із твердженнями або спростовують їх. З початку уроку важливо продемонструвати свою довіру до школярів. Педагог за новим освітнім стандартам виступає в ролі наставника, допомагає своїм вихованцям уточнювати, формулювати мету заняття, ставити завдання. Саме вчитель допомагає кожній дитині вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію, коригувати універсальні навчальні навички. Він допомагає своїм підлеглим розвивати інтерес до отримання нових умінь і знань, адаптуватися в учнівському колективі. В організаційний момент сучасного уроку з ФГОС входить не тільки актуалізація знань, але і попередній настрій класного колективу на роботу. Педагог виявляє відсутніх школярів, причину пропуску ними заняття, оцінює зовнішній стан класного кабінету. Якщо про підготовку педагога до роботи свідчить наявність плану або конспекту заняття, демонстраційних посібників, то настрій школярів можна оцінити за їх зовнішнім виглядом, концентрації уваги. Тільки при повному позитивному настрої класного колективу на урок або позаурочний захід наставник може розраховувати на досягнення поставленої мети, реалізацію педагогічних завдань.