Львів
C
» » Фронтальне опитування: способи проведення

Фронтальне опитування: способи проведення

Система освіти покликана не лише дати нашим дітям певний набір знань, але і розрахована на контроль за їх засвоєнням. Без належного контролю, що полягає в різних методах і системах, педагогіка не може існувати. Адже тільки з допомогою різних способів вчитель може переконатися, наскільки засвоєні дітьми вміння та навички і визначити, чи можна переходити до наступного блоку знань. На сьогоднішній день розроблено безліч методик та форм проведення контролю. Однією з них є фронтальний опитування, про який ми і поговоримо сьогодні.


Фронтальне опитування: способи проведення

Заглибимося в термінологію

Для педагогів зі стажем фронтальна форма опитування є однією з найулюбленіших і застосовуються на уроках з різних дисциплін. Причинами такої любові є широкі можливості, які дає ця форма контролю. Адже вона дозволяє за кілька хвилин одночасно оцінити знання цілої групи учнів. Це можуть бути вибіркові кілька людей або клас повністю, але в будь-якому випадку педагог отримає необхідну інформацію і зможе на її основі скоригувати подальший перебіг уроку. Якщо говорити максимально коротко, то фронтальний опитування в педагогіці – це форма контролю знань і умінь, спрямована на опитування великої групи учнів. Ця система дозволяє в найкоротші терміни отримати результат, але одночасно не дає розуміння про глибину знань.

Поточний опитування: базовий вид опитування учнів

Коли ми говоримо про систему фронтального опитування, то варто відзначити, що вона є частиною поточного опитування. А він у свою чергу являє собою основний вид, що дозволяє здійснювати систематичний контроль за знаннями учнів на будь-якому етапі навчання. Педагоги стверджують, що саме поточний опитування дає змогу відпрацювати і закріпити матеріал, а також виявити і заповнити утворені прогалини.


Особливостями цього процесу вважаються кілька факторів:
 • в якості висновку завжди робляться висновки та узагальнення;
 • у роботі бере участь вся група, кожен член якої зможе поділитися своїми знаннями;
 • відбувається розвиток мовлення учнів.
 • Поточний опитування проводиться двома відомими способами. Найпопулярнішим з них вважається фронтальний опитування. У цьому контексті він сприймається як контрольна перевірка не тільки знань, але і виявлення ступеня їх засвоєння. Ще раз повторимося, що виявляються залученими в процес практично всі учні однієї групи.
  Фронтальне опитування: способи проведення

  Переваги даного способу контролю

  Кожен педагог з легкістю назве масу переваг фронтального опитування. Ми теж не могли не відзначити їх в нашій статті. Ми виділили п'ять переваг цього способу:
 • економить час, дозволяючи охопити за короткий проміжок максимальна кількість учнів;
 • відбувається відпрацювання навички лаконічної й точної відповіді;
 • дає можливість виділити з усієї теми і головне запам'ятати ці моменти;
 • вчить відповідати за планом, обґрунтовуючи кожне твердження послідовним викладом фактів;
 • залученість у групову роботу тримає в напрузі всіх учнів.
 • Завдяки фронтальному опитуванням педагог може виконувати безліч завдань. Наприклад, перевірити виконання домашніх завдань, ступінь сприйняття нового матеріалу, готовність до засвоєння нового блоку знань і так далі.

  Недоліки одночасного групового опитування

  Фронтальний опитування на уроці – це унікальна можливість зайняти велику групу учнів і провести поточний контроль. Однак незважаючи на велику кількість плюсів дана система має і свої яскраво виражені недоліки. Звичайно, педагоги відмінно обізнані про них, але все ж вважають методику дієвою і продовжують активно використовувати її. До істотним недоліків фронтального опитування відносяться наступні моменти:
 • короткі відповіді не дають можливості відпрацювати навик розгорнутої відповіді;
 • групова робота не дозволяє одному учню опрацювати перехід від однієї думки до іншої, що використовується в складних темах;
 • глибина знань залишається прихованою для педагога, який відзначає тільки поверхневе засвоєння теми;
 • дана форма контролю не розвивають логічну мовну культуру.
 • Для того щоб знизити негативний вплив фронтального опитування, в методиці викладання присутні рекомендації по періодичному його застосування. Тобто у своїй роботі вчитель повинен використовувати всі відомі види контролю знань, умінь і навичок.
  Фронтальне опитування: способи проведення

  Види фронтального опитування

  Так як даний спосіб перевірки вважається базовим, то він передбачає два види. До них відносяться усний і письмовий фронтальні опитування. Кожен з видів має свою характеристику та відмінні риси. Саме опису згаданих категорій і будуть присвячені наші наступні розділи.

  Усне опитування: визначення

  До даної категорії відноситься метод контролю, який дає можливість виконати кілька завдань одночасно. Завдяки прямій взаємодії між учителем і учнем перший не тільки опитує і виробляє оцінку перевіряються знань, але і коригує відповіді, направляє, а також виправляє помилки. У подібному діалозі відбувається закріплення пройденого матеріалу. Виходячи з усього вищесказаного, педагоги досить часто використовують дану форму у своїй роботі, вважаючи її максимально ефективною.
  Фронтальне опитування: способи проведення

  Плюси і мінуси фронтального опитування

  Перед тим як застосовувати цей метод контролю знань, умінь і навичок, необхідно чітко розуміти всі його достоїнства і недоліки. До плюсів методисти відносять наступні характеристики:
 • гнучкість і швидкість;
 • можливість підтримувати контакт з цілою групою учнів, заповнюючи прогалини в знаннях одночасно з їх виявленням;
 • сприяє розвитку всіх видів усного мовлення;
 • допомога в подоланні страх виступів перед аудиторією;
 • відпрацювання навичок взаємодії в швидкому темпі.
 • Проте не варто випускати з уваги і недоліки усного опитування учнів. Хочеться уточнити, що їх небагато, але все ж педагог повинен бути обізнаний про них:
 • неможливість провести перевірку без ретельної підготовки учнів і учнів;
 • часто група просто підкоряється авторитету педагога;
 • через недосвідченість деяких вчителів частина групи залишається поза активної роботи;
 • займає значний проміжок часу.
 • В цілому самі педагоги вважають, що усний метод контролю ідеально підходить досвідченим вчителям і вимагає певних навичок. Проте він повністю себе виправдовує і дає хороші результати. Доведено, що у класах, де часто проводяться групові усні опитування, учні краще готуються з предметів і мають більш високу успішність.

  Прийоми усного опитування: коротко

  Ми вже згадували вище, що фронтальний опитування може бути усним і письмовим. Однак, говорячи на цю тему, не можна не згадати і про усному індивідуальному опитуванні, яке теж часто застосовується педагогами. Фронтальний і індивідуальний опитування схожі тільки в одному – в обох випадках учні дають усні відповіді на запитання вчителя. Однак у першому випадку з'ясовуються знання групи, а в другому – окремих учнів. Цікаво, що існує методика послідовного контролю обома способами.
  Фронтальне опитування: способи проведення

  Прийоми проведення фронтального опитування

  Фронтальний усне опитування можна проводити різними способами. З них педагоги зазвичай виділяють п'ять варіантів, про які ми зараз детально розповімо:
 • Світлофор. Цей спосіб зазвичай використовують у початковій школі, коли учні ще досить складно організувати. Учитель готує на кожного учня по дві картки (зелена і червона). Після заданого питання, якщо діти знають відповідь, то вони піднімають зелену картку, а в іншому випадку – червону. Подібний фронтальний опитування хороший при перевірці домашніх завдань і в якості контролю після пояснення нової теми.
 • Ланцюжок. Прийом будується на необхідності групи дати розгорнуту відповідь на поставлене питання. При цьому кожен наступний учень озвучує доповнення не повторюючись.
 • Тихий. Якщо в процесі пояснення нового матеріалу тема виявилася незрозумілою деякою групою учнів, то педагог проводить роботу з ними, задаючи питання і виявляючи складні моменти, поки основна частина колективу зайнята виконанням інших завдань.
 • Програмований. Фронтальний опитування цього типу часто називають «усним тестом». Поряд з питанням дається кілька варіантів відповідей, що змушує учня більш міцно закріпити пройдений матеріал.
 • Взаимоопрос. Перед контрольними роботами педагоги часто використовують цей вид фронтального опитування. Його суть полягає в тому, що вчитель дає вектор напрямку, а учні опитують один одного самі. Подібний контроль не займає багато часу.
 • Відмінною рисою всіх перелічених способів є пошуковий характер запитань. Вони повинні спонукати групу шукати відповіді і активізувати тим самим свої розумові процеси.
  Фронтальне опитування: способи проведення

  Письмові опитування: плюси і мінуси

  Письмовий фронтальний опитування вважається легшою формою контролю. Він залишає можливість зосередитися і поміняти черговість відповідей на питання. З плюсів цієї методики виділяють:
 • відсутність тиску авторитету вчителя;
 • забезпечує глибокий контроль;
 • дозволяє провести контроль теоретичних і практичних навичок одночасно.
 • До недоліків відносять значний час, витрачений на виконання і перевірку завдань. Найчастіше письмовий фронтальний опитування проводиться у формі диктанту або перевірочної роботи. В останні роки педагоги часто використовують і нові прийоми. До них можна віднести бліц-опитування (учні письмово відповідають на кілька заданих учителем запитань), тестування і фактологічний диктант (кожен учень отримує на аркуші п'ять-шість запитань, на які повинен відповісти за заданий інтервал часу). Методисти радять педагогам чергувати усні та письмові фронтальні опитування для того, щоб повною мірою контролювати процес засвоєння знань кожним учнем.
  Фронтальне опитування: способи проведення

  Рекомендації по збільшенню ефективності групових опитувань

  Деякі педагоги вважають фронтальні опитування не надто результативними, однак методисти радять дотримуватися ряду рекомендацій, які зроблять роботу максимально ефективною:
 • Не акцентувати увагу на одному учня, ставлячи йому питання за питанням. У цьому випадку педагог ризикує втратити всю групу учнів, яка зосередить увагу на сторонні предмети.
 • Вчитель повинен чітко контролювати кількість часу, відведеного на подібне опитування. Якщо затягнути контроль, то його монотонність призведе до зниження працездатності в групі.
 • Дотримання принципу комунікативності повинно поєднуватися із загальним перебігом уроку, гармонійно доповнюючи подачу нового матеріалу.
 • Також не забувайте, що фронтальний опитування повинен вестися в дуже швидкому темпі, а питання задається раніше, ніж називається прізвище учня.