Львів
C
» » Землезнавство - це наука майбутнього

Землезнавство - це наука майбутнього

В першу чергу землезнавство - це базова географічна дисципліна, на якій ґрунтуються такі розділи географії, як біогеографія, космічне землезнавство, кліматологія, а також ґрунтознавство, метеорологія та океанологія. Таким чином, без ясного розуміння завдань та інструментів цієї дисципліни неможливо якісне вивчення інших дисциплін.

Об'єкт вивчення

Географія та землезнавство вивчають Землю, її поверхня і будову, а також стежать за всіма процесами, які відбуваються в середовищі існування людини. Сучасними вченими землезнавство відноситься до природно-науковому блоку географічних дисциплін поряд з палеогеографией, гідрологією та грунтознавства.


Головним об'єктом інтересу землеведов є географічна оболонка Землі, яка має надзвичайно складну будову і складається з декількох сфер, кожна з яких має свої особливості будови. Сьогодні основні об'єкти вивчення землезнавства - це атмосфера, літосфера, гідросфера і біосфера. Варто відзначити, що кожна з названих сфер вивчається самостійною наукою, але вся оболонка як єдине цілісне утворення, що має внутрішнє несуперечливе будова і свої закони функціонування, вивчається саме землеведением.
Землезнавство - це наука майбутнього

Методи дослідження в землеведении

Все різноманіття наукових методів землезнавства - це загальнонаукові методи, міждисциплінарні та специфічні. Складність кожного з цих методів зумовлена складністю досліджуваного об'єкта. Найбільш продуктивною схемою вивчення земної оболонки вважається та, при якій інтегруються різні методи. Наприклад, вважається розумним поєднувати історичний аналіз та картографічний метод. Крім того, розвиток сучасної обчислювальної техніки дозволяє використовувати такий ефективний метод дослідження Землі, як моделювання.


Ефективним моделювання робить той факт, що сьогодні вчені мають у своєму розпорядженні величезним масивом даних про стан екології, клімату та гідрології і завдяки методу великих даних можуть узагальнювати всю наявну у них інформацію, роблячи важливі висновки.
Землезнавство - це наука майбутнього

Походження Землі

Землезнавство 6 класу приділяє також увагу і того, яким чином відбувалося формування планети. Сьогодні вчені завдяки методу моделювання та наявних даних мають досить чітке уявлення про те, що планета формувалася з газо-пилової хмари, що у міру охолодження формувало планети і малі космічні об'єкти, такі як метеорити. Крім того, географія 6 класу і землезнавство вивчають материки і океани, а також тектонічні платформи, які утворюють земну кору. Варто звернути увагу на те, що товщина кори варіюється в залежності від того, вимірюється вона на континенті або на океанічному дні. Континентальна кора складається з гранітного, базальтового та осадового шарів і досягає товщини 40-50 кілометрів. В той же час товщина земної кори на океанічному дні не перевищує шести кілометрів.
Землезнавство - це наука майбутнього

Гідросфера Землі

Гідросфера планети є однією з тих оболонок, які вивчає землезнавство. Це одна з найважливіших сфер людської життєдіяльності, так як без чистої води людина не зможе прожити довго, в той же час значне число жителів планети не мають регулярного доступу до чистої якісної питної води. Уся гідросфера землі складається з підземних вод, річок, озер, океанів, морів та льодовиків.
Підземними водами називають всі джерела і резервуари води, розташовані під земною поверхнею. Ложем підземних резервуарів служать водотривкі шари земної кори, якими є глиняні поклади і граніти. Річками називають природні потоки води, які рухаються від джерела, розташованого на пагорбі, до устя, розташованому в низині. Живлення річок складають талі води, дощі і підземні джерела. Важливою особливістю річки як природного водоймища вважається те, що вона рухається по руслу, яке сама собі прокладає за тривалий час. На планеті існують кілька великих річок, які справляють величезний вплив на розвиток культури та продуктивних сил людства. До таких річках відносять Ніл, Євфрат, Тигр, Амазонку, Волгу, Єнісей і Колорадо, а також деякі інші повноводні річки.
Землезнавство - це наука майбутнього

Біосфера Землі

Землезнавство - це не тільки наука про будову земної оболонки і фізичних процесах, що відбуваються в земній корі, але і дисципліна, що вивчає розвиток і взаємодія великих біологічних співтовариств. Сучасна біосфера складається з десятків тисяч різних екосистем, кожна з яких сформована в унікальних природних та історичних умовах. Варто відзначити, що біологічна маса розподілена на Землі вкрай нерівномірно. Більшість з багатьох мільйонів видів живих організмів зосереджені в місцях, де є достатня кількість кисню, сонячного світла і поживних речовин - тобто на поверхні землі й у верхніх шарах земної кори і океану. Однак останні наукові дані свідчать про те, що життя є також і на дні океанів, і навіть у вічній мерзлоті Антарктиди.