Львів
C
» » Країнознавство - це актуальна географія

Країнознавство - це актуальна географія

Країнознавство - це одна з найбільш важливих у сучасному світі географічних дисциплін, так як вона дозволяє здійснювати комплексний підхід до вивчення різних країн в їх динаміці, приділяючи належну увагу сукупності таких факторів як економічний розвиток, географічне положення і природні умови.

Історія географії. Країнознавство

В сучасних університетах країнознавство вивчають на географічних факультетах, однак при погляді в історичну перспективу стає зрозуміло, що ця дисципліна має коріння набагато глибші, ніж університетська традиція.


Історія країнознавства - це історія пізнання різними народами світу, що оточує їх, сусідніх народів та інших культур. Без такого природного цікавості неможливо уявити розвитку людського суспільства. Саме тому в будь-якій країні є власна історія країнознавства, зі своїми особливостями і традицією. Першими географами стародавнього світу, добывавшими для свого народу знання про сусідніх країнах і племенах, були купці. Однією з найбільш яскравих подібних фігур у стародавньому світі був купець Піфей, який першим з історичних персонажів досяг Британських островів і обійшов Європи з заходу. Він же склав досить докладний для свого часу опис небачених далеких земель, описавши північне сяйво і полярний день. Пізніше список античних країнознавців доповнили Гиппарх, Пліній Молодший, Страбон і Птолемей.
Країнознавство - це актуальна географія

Розвиток країнознавства

Якщо на ранніх етапах розвитку науки було достатньо лише загальних відомостей про інших країнах, то з плином часу дисципліна країнознавства стала розділятися на різні напрямки. Сьогодні країнознавство - це складна комплексна дисципліна, яка включає такі розділи, як загальні країнознавство, політичне, військове, туристичне, економічний і лінгвокраїнознавство.


Лінгвокраїнознавство зосереджено на вивченні мови якоїсь країни і близьке знайомство з її культурою для забезпечення якісної комунікації між різними народами. Основні школи цієї галузі країнознавства зосереджені на філологічних факультетах і в університетах, що спеціалізуються на міжнародних відносинах. Однак країнознавство - це не тільки метод вивчення, але й об'єкт. Саме на підставі об'єкта виділяють наступні підрозділи цієї дисципліни, до яких відносяться:
 • Сходознавство.
 • Європеїстика.
 • Американістика.
 • Латиноамериканистика.
 • Країнознавство - це актуальна географія

  Туристське країнознавство

  Сьогодні у світі налічується все більше туристів, що подорожують слідом за культурними подіями, які відвідують численні фестивалі, бієнале мистецтв і просто прагнуть побачити добре всім відомі пам'ятки. Туристське країнознавство є відносно молодим напрямком в географії, і його розвиток нерозривно пов'язано із збільшенням туристичним потоком. Однак воно виконує не тільки комерційні функції, пов'язані з маркетингом напрямків, але і навчальну, розвиваючу, освітню та інформаційну, адже все більше людей захоплюються культурним туризмом, пов'язаних з відвідуванням музеїв і історично важливих місць.
  Кожне місто, що користується популярністю у мандрівників, потребує якісного путівнику, складений спеціалістом, який володіє всім спектром інформації, в тому числі історичної, економічної і, в деяких випадках, політичної. Однак країнознавство - це все ж географічна дисципліна, а значить не обходиться і без опису унікальних природних умов тієї чи іншої країни. Без таких даних точна і детальна характеристика не може бути надано ні місту, ні регіону, ні країні. Країнознавство займається збором і систематизацією знань про країни, які допомагають налагоджувати міжнародні зв'язки.
  Країнознавство - це актуальна географія

  Комплексне країнознавство

  Основним змістом в комплексному страноведении є взаємозв'язки, утворені в результаті взаємодії різних інститутів, спільнот та навколишньої території. У комплексному страноведении важливі всі елементи, з яких складається образ країни на міжнародній арені, а також і її внутрішній устрій. Сьогодні країнознавство все більше уваги приділяє соціології, економіки і демографії. Країнознавство і географія доповнюють один одного і коригують. В умовах наростаючого міграційного кризи велике значення набувають знання про міграційних процесах і способи інтеграції нових жителів у вже існуючі структури і спільноти.
  Країнознавство - це актуальна географія

  Міждисциплінарність в науці

  Сучасний світ ускладнюється з кожним днем, у ньому утворюються нові зв'язки, наддержавні структури і незалежні горизонтальні співтовариства. Крім того, змінюється клімат, трапляються військові конфлікти і фінансові і економічні кризи. Кожен з цих факторів суттєво впливає на держави і суспільства, а також на внутрішню політику країн. Щоб отримати максимально детальні і достовірні дані про досліджуваному об'єкті. Для цього використовуються такі суміжні дисципліни як соціологія, економіка, демографія, а останнім часом і аналіз великих даних, наявних в мережі. Сьогодні вчені мають доступ до величезних масивів інформації зі свого робочого місця і не можуть залишати кабінет, щоб скласти досить достовірний образ тієї чи іншої ситуації у певній країні. Для того щоб розібратися у тому, як сьогодні влаштовані міжнародні відносини та спеціалізоване розподіл праці, викладається географія і країнознавство в 7 класі і до самого закінчення школи.