Львів
C
» » Методологічна культура педагога: поняття, сутність, критерії та ознаки

Методологічна культура педагога: поняття, сутність, критерії та ознаки

Викладачі, навчальні одного й того ж предмету в школах, інститутах, університетах та інших навчальних закладах, можуть докорінно відрізнятися один від одного своїм способом ведення занять. Здавалося б, якщо вчителі працюють з однаковою програмою, то і вести її вони повинні схожим чином, але це далеко не так. І причина цього криється навіть не в особистісних якостях тієї людини, який вибрав для себе цю професію. Методологічна культура педагога – головна причина цієї відмінності. Кожен викладач має свою власну картину світу, яка сформована на основі отриманого досвіду і враховує глибину його знань педагогіки і психології. Якщо вчитель прагне до розвитку і є багатогранною особистістю, то для нього ніякої праці не складе застосовувати отримані знання так, щоб вони допомагали йому максимально ефективно організувати навчально-виховний процес в окремо взятому класі.


Методологія у викладацькому справі

Викладач, який використовує велику кількість незвичайних і цікавих способів ведення уроків, безумовно повинен бути вченим, якому подобається постійно відкривати щось нове. Методологічна культура педагога-дослідника повинна бути на найвищому рівні, а цього можливо досягти тільки в тому разі, якщо вчитель постійно буде виходити за звичні рамки підручників і методичних посібників.
Методологічна культура педагога: поняття, сутність, критерії та ознаки
Використання методології допомагає зрозуміти, як саме повинна здійснюватися практична і науково-дослідна робота в рамках окремо взятого уроку. Без цих знань неможливо провести ні один урок, оскільки вони спрямовані на подолання проблем, що виникають у процесі навчання, а також на їх попередження. Активна робота з методиками дозволяє педагогу також отримати певні уявлення про те, якою володіють методологією його колеги і що в них можна запозичити для того, щоб зробити власні уроки на порядок веселіше і цікавіше.


Якщо говорити про методологічної культури викладача коротко, то вона повинна вмістити в себе три складових, головними з яких є планування і формування навчального і виховного процесу. Далі по важливості слід розуміння з'являються педагогічних завдань, їх чітке конструювання та пошук оригінального рішення. Після виконання перших двох етапів в справу вступає рефлексія, покликана підвести підсумки трудової діяльності.

З чого складається така різновид культури

Якщо вчитель володіє певним творчим початком, то, швидше за все, він не зможе працювати тільки за шаблоном. Саме в цей момент і починає відбуватися формування методологічної культури педагога, коли він займається практичною та пізнавальною діяльністю для того, щоб продемонструвати свої знання під зовсім новим кутом. Результатом такої роботи можна вважати нестандартні розробки, які можуть бути висунуті на участь у конкурсах педагогічної спрямованості. Величезну роль у створенні власного педагогічного підходу відіграють принципи, які були закладені при початковому навчанні вчительської майстерності і які він повинен переосмислити. В першу чергу мова йде про цілі, які суспільство ставить перед вихованням та отриманням освіти. Далі увага приділяється тим умовам, в яких здійснюється навчання, в їх число входить навіть забезпеченість аудиторії усіма необхідними матеріалами.
Методологічна культура педагога автоматично означає, що він враховує вікові особливості своїх підопічних і завжди аналізує атмосферу в аудиторії, з якою працює. На основі отриманих даних вчитель починає створювати власні конструкції у вигляді різних виховних та навчальних питань, враховуючи предмет, якому він навчає. Зрозуміло, викладач не повинен забувати і про складові того наукового знання, які він повинен передати своїм вихованцям.

Методологія в педагогіці

Поняття «методологія педагогічної науки», «методологічна культура педагога», «педагогічна думка» і багато інші прийшли в ужиток викладачів в кінці XIX – початку XX століття. Саме в ті часи дана проблема широко вивчалася Ушинським, Макаренка та іншими науковими теоретиками. Під першим терміном з їх подачі прийнято розуміти певну систему методик, які спрямовані на організацію та проведення навчальної діяльності з точки зору теорії і практики.
Методологічна культура педагога: поняття, сутність, критерії та ознаки
Методологія володіє трьома рівнями: філософським, і общенаучным педагогічним, в її основі лежить безліч ідей, спрямованих на дослідження соціальних і природних явищ. Оскільки педагогічне справу протягом тривалого часу була однією з складових філософії, то її відгомони періодично дають про себе знати. Наприклад, на думку Платона і Сократа, кожна людина має певну схильність до різних здібностей, дана теорія зараз закладається в основу сучасного розвивального навчання. Головною тезою педагогічної науки прийнято розглядати теорію пізнання, виступає як відображення реальності в людській свідомості. Вона розвивається, грунтуючись на тому, що виховання завжди зумовлена вимогами соціуму і його потенційним розвитком. На думку вчених, величезна роль в отриманні виховання відводиться активності, яку демонструє особистість, вона повинна прагнути оволодіти їм максимально якісно.

Рівні культури

Сутність методологічної культури педагога буде прямо залежати від того, наскільки добре він володіє її рівнями. Якщо говорити про педагогічному рівні, то тут викладач повинен розбиратися в історії педагогіки, її законах і теоріях. Особливу роль слід відвести основним ознаками цієї науки: доступності, розвитку, індивідуальності і т. д. Вчитель повинен вміти використовувати різні практичні способи пояснення матеріалу під час ведення свого уроку, а також загальнопедагогічні практики. На даному рівні він може сформувати власне дослідження і провести його з допомогою експериментів, моделювань, спостережень і т. д.
Методологічна культура педагога: поняття, сутність, критерії та ознаки
Загальнонауковий рівень передбачає, що викладач в змозі використовувати відповідні навички і добре розбирається в базових загальнокультурних цінностях. Універсалізація та ідеалізація також можуть допомогти педагогу продемонструвати високий рівень підготовки. Не можна також забувати про вміння використовувати диференційовані підходи – системний, функціональний, структурний і т. д. Саме тут можна висувати різні гіпотези і перевіряти їх. Філософія – наука досить суперечлива, у ній зустрічається цілий ряд теорій, які формуються на абсолютно протилежних законах. З її допомогою можна виявити різні принципи вивчення та дослідження педагогічних явищ. Саме даний рівень визначає, які методики будуть використовуватися на педагогічному та загальнонауковому.

Прояви культури

Якщо задатися питанням: «У чому проявляється методологічна культура педагога?», то відповідь буде шокуюче простим: абсолютно у всьому. Те, як учитель планує уроки зі свого предмета, як веде їх, які засоби використовує в роботі – все це яскраво демонструє його культуру, причому не тільки методологічну, але і етичну. Він володіє здатністю досягати поставлених цілей і приходити саме до того результату, який він заздалегідь запланував. Якщо у викладача немає педагогічних умінь, знань і навичок, то він демонструє безрезультатність власних дій - головна ознака відсутності методологічної культури. Однак варто провести конкретний аналіз для точного з'ясування картини, цілком можливо, що вчитель просто використовує методики лише одного рівня.

Ступені

Методологічну культуру педагога коротко описати досить складно, оскільки вона також володіє трьома ступенями. Перша з них – знання, вміння і навички, її також називають ступенем однозначної детермінації. Вона необхідна педагогу для проведення дослідження явищ, використання популярних новаторських ідей, а також вироблення власного наукового бачення проблеми. Це найнижчий рівень, і якщо обходитися тільки їм, то результати навчання будуть мінімальні.
Методологічна культура педагога: поняття, сутність, критерії та ознаки
Діалектична ступінь вимагає від викладача куди великих зусиль, він повинен вміти використовувати у власних наукових дослідженнях як мінімум дві-три методологічні установки. Крім того, його вміння, навички і знання повинні бути істотно вище тих, що він міг демонструвати на першому рівні. Тепер він повинен ставити перед собою цілі у викладацькій діяльності, а також розуміти, якими шляхами він буде їх досягати. Методологічна культура педагога-дослідника максимально повно розкривається на третій – системної - сходи. Тут вчитель повинен перетворити навчання в цілісне управління викладацької діяльністю, при цьому його підопічні навіть не повинні розуміти, що мова йде про складному процесі. Його завдання на даної щаблі – навчитися створювати єдині методики ведення уроків, використовуючи власні ресурси. Величезну роль тут відіграватиме світогляд викладача, вміння проводити аналітику та організовувати теоретичне та пізнавальну діяльність.

Критерії

Слід звернути увагу на те, що у вченого і вчителя абсолютно різні підходи, один з них здатний створювати знання з нуля, а другий – переважно їх використовує. Критерії методологічної культури педагога також будуть зовсім іншими. В першу чергу мова йде про створення концепції, відповідно до якої він буде здійснювати свою професійну діяльність. Далі має прийти розуміння того, наскільки методологія важлива при веденні навчання.
Методологічна культура педагога: поняття, сутність, критерії та ознаки
Ще один критерій – уміння моделювати, формувати і втілювати в життя всі задумані в рамках педагогічного процесу завдання. По їх завершенні потрібно здійснювати своєчасний аналіз, без нього не вдасться домогтися якого-небудь розвитку з точки зору як педагогіки, так і особистості. Завершальний критерій – системність усієї здійснюваної діяльності і здатність творчого мислення. Формування методологічної культури педагога відбувається лише при активній практиці. Він повинен сам прагнути здійснювати пошук нових методик, знаходити нові змісти в сучасних педагогічних явищах, а також передбачати різні варіанти для розвитку власних підопічних. Сформована культура допомагає викладачеві легко адаптуватися до будь-якої професійної середовищі, сформувати актуальні цінності – терпимість, тактовність, світоглядний характер, розумність і виваженість рішень.

Ознаки

Ознаки методологічної культури педагога є показником її високого професіоналізму. Такий викладач повинен чітко розуміти всі поняття, які утворюють базис педагогіки, а також чітко розділяти абстрактну і конкретну термінологію. Ще однією ознакою є здатність «перетворення» термінів з педагогічної теорії у пізнавальну діяльність, яка буде цікава дітям. Учитель-професіонал володіє мисленням, орієнтованим на генезис форм, що використовуються в педагогічній науці, він легко виявляє особливості того чи іншого історичного етапу в ній і здатний відстежити, виділити наслідки тієї чи іншої події. Найбільш рідко зустрічається ознакою є наявність критичного ставлення до звичних аргументам і фактам, спростовувати їх набагато складніше, тому переважна більшість викладачів приймає їх за аксіому. Методологічна культура педагога не може обійтися без аналізу. Будь-яка діяльність, яка виконується педагогом, повинна бути відрефлексована, він повинен вміти аналізувати власну навчальну роботу, бачити в ній плюси і зони для розвитку. Ще одна ознака – здатність доказово спростовувати постійно з'являються антинаукові погляди, які стосуються не тільки його безпосередній сфери інтересів, але і людинознавства взагалі. І нарешті, вчитель повинен мати чітке уявлення про всі функції педагогіки, особливо гуманістичних і світоглядних.

Підручні інструменти

Один із головних інструментів, здатних допомогти виробити методологічну культуру педагога, – педрада. Саме там викладач може поділитися практиками зі своїми колегами, а також отримати від них корисні поради. Крім нього, в кожній школі існує методичне об'єднання вчителів, де можна обмінятися новітніми розробками саме по своєму предмету.
Методологічна культура педагога: поняття, сутність, критерії та ознаки
Функціонуючи тільки в школі, викладач навряд чи зможе активно розвивати свої навички і бути в курсі всіх сучасних новинок і розробок. Таку можливість можна отримати, беручи участь в різних конкурсах, які проводяться регіональним підрозділом Міністерства освіти РФ. Яскравий приклад – конкурс «Учитель року», в рамках якого педагогам необхідно не тільки продемонструвати здатність навчати, але і зробити це так, щоб кожен урок відповідав існуючим методикам і привносив у них щось абсолютно нове.

Чому важливо володіти такою культурою

Тепер, коли ви знаєте все про поняття методологічної культури педагога, необхідно охарактеризувати його важливість і користь. Без наявності такого важливого якості учитель не зможе створювати і проводити дійсно цікаві і важливі уроки, а це значить, що діти будуть приходити до нього тільки для того, щоб просто просидіти нудне заняття і піти по своїх справах. Чи отримає хтось користь від такого заняття – сказати складно. Крім того, слід пам'ятати про те, що зараз вся педагогічна наука орієнтована на те, щоб всіляко розвивати дітей, використовуючи нестандартні методи. Тому монотонна зубріння правил і «натаскування» на ЄДІ просто-напросто не допоможуть, необхідно знаходити якісь інші способи надання матеріалу. Наприклад, у навчальній програмі, яку найчастіше називають «Школа 2100», прийнято використовувати розвиваючу методику навчання, при якій учень повинен самостійно зробити відкриття і сформулювати те чи інше поняття, спираючись на досвід, який він отримав раніше.

Специфіка сучасної педагогіки

Особливості методологічної культури педагога для сучасної освіти слід враховувати при складанні алгоритму роботи з учнями. Величезну роль починає грати виховання моральності та духовності серед школярів, яке відбувається за допомогою активації особистісних компонентів їх свідомості. Учнів необхідно навчити мотивації, критичного мислення, рефлексії, здатності мислити і творити, і це першочергове завдання педагога.
Методологічна культура педагога: поняття, сутність, критерії та ознаки
Необхідно використовувати тільки методики навчання з гуманістичним змістом, тоді діти зможуть навчитися мислити самостійно. Сучасний викладач повинен бути універсальним спеціалістом, знає величезну кількість фундаментальних теорій загального плану, це допоможе їй розширити межі знань як для себе, так і для учнів. Порівняйте, наприклад, двох викладачів, які пояснюють одну і ту ж тему – «Єдине і множинне число». Чий урок буде більш цікавий – того, хто пояснює лише в межах підручника, або того, хто розповість про минуле існування двоїстого числа і відлуння цього історичного процесу в сучасній російській мові? І хто з цих двох вчителів має високорозвиненою культурою? Відповідь очевидна. Якщо говорити про методологічної культури педагога коротко, то він має бути справжньою зіркою, до якої будуть тягнутися як діти, так і дорослі. Талановитий педагог повинен володіти певними знаннями психології, особливо якщо працює з 1-4 та 7-9 класів. Його завдання – вчасно діагностувати все що відбуваються з дітьми зміни, відстежити їх і вжити заходів. Крім усього іншого, необхідно вміти адаптувати педагогічну теорію до практики, оскільки вони на ділі не завжди відповідають один одному. І, зрозуміло, викладачеві необхідно виховати у своїх підопічних системний підхід, який в подальшому допоможе їм навчитися швидко і якісно сприймати знання з абсолютно різних сфер життєдіяльності.

Висновок

Методологічна культура педагога повинна постійно розвиватися, в іншому випадку це може закінчитися повною втратою мотивації до викладацького праці. Учитель, який приходить на уроки тільки лише тому, що він повинен це робити, навряд чи зможе навчити школярів чогось цікавого, тому важливо не допустити цього. Якщо ви – педагог, і хочете активно зайнятися власним розвитком, намагайтеся частіше спілкуватися зі своїми колегами, вони охоче поділяться з вами досвідом і методиками ведення уроків. Враховуйте потреби ваших вихованців, ставитеся до них як до особистостей, тільки тоді ви зможете досягти успіху на викладацький терені.