» » Педагогічна культура - це що таке? Компоненти педагогічної культури

Педагогічна культура - це що таке? Компоненти педагогічної культури

Педагог - це завжди приклад для учнів. Те, наскільки успішно він зможе навчити та виховати дітей, залежить не тільки від знання предмета, а й від рівня педагогічної культури.

Визначення

Педагогічна культура – це характеристика особистості педагога, його поведінки в умовах виховної та освітньої діяльності. У деяких випадках також говорять і психолого-педагогічної культури – специфічної професійної категорії, за допомогою якої позначається ступінь оволодіння педагогом педагогічним досвідом.


Педагогічна культура - це що таке? Компоненти педагогічної культури
Викладач – зразок для наслідування. Він повинен багато працювати над собою, адже його головне завдання – передати знання на високому рівні, виховати любов до свого предмету або професії, навчального закладу, Батьківщині.

Основні якості педагога

Розбираючи таке поняття, як педагогічна культура педагога, слід зазначити, що основні особисті якості, якими повинен володіти вчитель – висока моральність, інтелігентність, ерудиція. Хороший педагог завжди доброзичливий, проявляє інтерес до кожного учня. Викладач, що володіє високою культурою, послідовний, вдумливо аналізує поведінку і вчинки, вміє поставити себе на місце учня і допомогти йому, вірить у кожного учня. Хороший педагог володіє такими моральними якостями:
 • чесність;
 • принциповість;
 • самовіддача;
 • тактовність;
 • любов до дітей та своєї роботи.
 • Наявність даних рис характеру визначає рівень культури педагога, його вміння впливати на навчальний процес. Культура вчителя передбачає наявність педагогічної спрямованості особистості, яка відображає схильність людини до навчально-виховної діяльності, його вміння досягати поставлених цілей.


  Педагогічна культура - це що таке? Компоненти педагогічної культури
  Без наявності широкого кругозору, хоча б основ психолого-педагогічної ерудиції, толерантного ставлення, спокою і цілеспрямованості, бажання самовдосконалюватися у своїй професії, уміння організувати спільну діяльність педагог не зможе досягти поставлених цілей. Недостатньо знати свій предмет досконало, необхідно вміти цікаво і дохідливо викладати свої знання. Формування педагогічної культури має починатися ще на першому курсі університету. А вдосконалювати свої вміння вчитель зобов'язаний на протягом всього часу роботи.

  Основні складові

  Основні компоненти педагогічної культури - це:
 • Педагогічний такт.
 • Культура мовлення.
 • Ерудиція.
 • Педагогічна техніка.
 • Зовнішній вигляд.
 • Далі ми розглянемо їх більш докладно.

  Функції

  Педагогічна культура педагога срособствует виконання наступних функцій:
 • Передача знань, навичок і умінь.
 • Формування світогляду учнів.
 • Розвиток інтелектуальних здібностей вихованців.
 • Забезпечення свідомого засвоєння моральних принципів і навичок поведінки в суспільстві.
 • Формування естетичного смаку.
 • Зміцнення фізичного і емоційного здоров'я.
 • Педагогічна культура - це що таке? Компоненти педагогічної культури

  Педагогічний такт

  Педагогічний такт – вміння педагога правильно висловлювати свої вимоги і прохання. Хороший вчитель вміє вимагати виконання тих чи інших завдань без грубості і прискіпливості. Педагог вміти віддавати розпорядження у вигляді прохання, але в той же час прохання його не виглядає як благання.
  Висока психолого-педагогічна культура передбачає вміння уважно вислухати співрозмовника, незалежно від його особистості. Для педагога не має значення, чи вона з хлопчиком або дівчинкою, дорослим, або дитиною. Він вислухає свого співрозмовника навіть в тому разі, якщо висловлювання не зовсім вірні, і лише потім висловить свою думку. Знову ж таки, м'яко, без грубості і насмішок.

  Культура мовлення

  Одна з основних складових педагогічної культури – культура мовлення. Головне для педагога – вміння спілкуватися, як з дітьми, так і з їх батьками. Професія педагога належить до типу «людина-людина». Без уміння правильно виражати свої думки, грамотно оформляти їх, не може йти і мови про досягнення успіху в педагогічній діяльності. Основні компоненти педагогічної культури – вербальна та невербальна культура спілкування. До вербального спілкування відноситься безпосередньо мова і її оформлення. Педагог повинен володіти наступними якостями:
 • Грамотна мова, яка передбачає дотримання граматичних, стилістичних та орфоепічних норм російської мови.
 • Виразність – педагог повинен вміти розповідати виразно, інтонаційно правильно оформляти висловлювання. Виключається монотонність у викладі матеріалу.
 • Гучність. Вчителю необхідно говорити з тією силою, яка буде оптимальною для даної аудиторії. Не слід говорити тихо, але і кричати не варто.
  Педагогічна культура - це що таке? Компоненти педагогічної культури
 • Чистота мовлення. Виключається використання в мовленні тавтології, слів-паразитів.
 • Багатство мови. Характеризується використанням синонімів, прислів'їв і приказок, фразеологізмів.
 • Крім того, кажучи про культуру вербального спілкування, прийнято згадувати і правильність дихання під час мовлення, її чіткість.
 • Педагогічна культура – це цілий комплекс умінь, які усвідомлюються й удосконалюються роками. До невербальної культурі спілкування належать жести, міміка, пози, візуальний контакт і дотик. Педагог повинен навчитися володіти своїм тілом, вміти показувати, що він відкритий для своїх учнів, уважно слухає їх або чекає відповіді. Хороший педагог може одним лише поглядом показати, що учень неправий.

  Ерудиція

  Однією з основних складових є ерудиція. Хороший педагог має широкий кругозір. Він може не лише відповісти на будь-яке питання, пов'язаний з його предметом, але і розповісти багато інших цікавих речей, не пов'язаних з його безпосередньою діяльністю. Для розвитку ерудиції педагогу необхідно багато читати, дивитися науково-популярні передачі, стежити за новинами. Досить часто учні перевіряють своїх вчителів, задаючи їм каверзні питання, і якщо ви не зможете знайти відповідь на них, назавжди втратите повагу вихованців.

  Педагогічна техніка

  Педагогічна техніка складається з цілого класу компонентів. Сюди входить і вміння володіти голосом, мімікою, поставою, поведінкою, і ставлення до учнів.
  Педагогічна культура - це що таке? Компоненти педагогічної культури
  Це і вміння розуміти оточуючих, співпереживати їм, здатність виявити творчий потенціал учнів. Вчитель, який досконало володіє педагогічною технікою, може легко і швидко організувати колективну діяльність. Він за розвиток демократичного самоврядування, колективної творчості. Педагогічна культура – це і ставлення педагога до самого себе: зацікавленість в успішній навчально-виховної роботи, орієнтація на професійний і особистісний ріст, самоаналіз.

  Зовнішній вид

  Культура педагогічної діяльності приділяє чимало уваги і зовнішнього вигляду педагога. Це і вміння одягатися, виглядати відповідно до займаної посади. Якщо вчитель виглядає охайно і акуратно, одягається елегантно, в міру використовує косметичні засоби – він є прикладом для наслідування. Згадайте хоча б своє ставлення до вчителів. Напевно ті педагоги, які недбало ставилися до свого зовнішнього вигляду, викликали зневагу до себе і у вас. Крім того, кажучи про зовнішній вигляд педагога, слід зазначити, що він повинен не тільки добре виглядати, але і бути впевненим у собі, поважати себе як особистість і вимагати того ж від своїх учнів.
  Педагогічна культура - це що таке? Компоненти педагогічної культури

  Висновки

  Педагогічна культура – це ряд якостей і умінь, якими повинен володіти педагог для того, щоб успішно вести свою викладацьку діяльність. Вчитель має постійно вдосконалюватися і працювати над собою, постійно підвищувати свою культуру як педагога.