Львів
C
» » Вищим критерієм суспільного прогресу є Критерії суспільного прогресу: таблиця

Вищим критерієм суспільного прогресу є Критерії суспільного прогресу: таблиця

Що таке прогрес? Це своєрідний тип розвитку, в процесі якого відбувається перехід до більш складним, вищим, досконалим структурам. Не залишив у спокої це поняття і сучасне суспільство, тому в статті розглянемо основні критерії суспільного прогресу.

Суспільний прогрес – це

Під суспільним прогресом розуміють напрям розвитку суспільства, що характеризується незворотними змінами, що відбуваються у всіх сферах людської життєдіяльності. Як підсумок, суспільство перетворюється в більш досконалу субстанцію.


У прогресу є дві основні особливості. По-перше, це поняття відносне, оскільки до таких сфер, як мистецтво, його не можна застосувати. По-друге, цей процес дуже суперечливий: то що, сприятливо для однієї сфери діяльності, що може негативно позначатися на інший. Наприклад, розвиток промисловості негативно впливає на екологію навколишнього середовища.
Вищим критерієм суспільного прогресу є Критерії суспільного прогресу: таблиця
В соціології критеріями суспільного прогресу прийнято вважати такі поняття:
 • Розвиток людського розуму.
 • Вдосконалення моральності.
 • Підвищення ступеня свободи індивіда.
 • Науково-технічний прогрес.
 • Розвиток виробництва.
 • Процеси соціальної динаміки

  А. Тодд у книзі про теоріях соціального прогресу зазначив, що це поняття є настільки людським, що кожен уявляє його по-своєму. І все ж є чотири основні шляхи розвитку суспільства. Краще розглянути ці критерії суспільного прогресу в таблиці.

  Шлях розвитку  Характеристика  Прогрес  Поступальний розвиток, що виражається в ускладненні соціально-громадської структури  Регрес  Антонім терміна «прогрес», характеризується деградацією соціальної структури  Революція  Різке і якісна зміна суспільних відносин, що проявляється у всіх сегментах життєдіяльності  Реформа  Удосконалення суспільних відносин, вироблене на державному рівні і не зачіпає таких сфер, як релігія, звичаї, традиції

  Фактор суб'єктивності

  Деякі філософи і соціологи вважають, що вищий критерій суспільного прогресу не є мірою об'єктивного характеру. Вони наполягають на тому, що поняття прогресу носить суто суб'єктивні характеристики, адже його вивчення безпосередньо залежить від того критерію, який вчений збирається досліджувати. І він обирає цей критерій згідно з власною шкалою цінностей, виходячи зі своїх поглядів, симпатій, ідеалів.


  Вищим критерієм суспільного прогресу є Критерії суспільного прогресу: таблиця
  Вибираючи один критерій, можна говорити про суттєвий прогрес, але варто вибрати якийсь інший – і занепад людства наявності. Але якщо подивитися, наприклад, на критерії суспільного прогресу з точки зору матеріалізму, то стає зрозуміло, що в суспільстві існує певна закономірність, яку можна досліджувати з наукової точки зору.

  Закономірності

  З-за зумовленого природою матеріального виробництва основна частина людей прагне до прогресу. Саме в матеріальному виробництві варто шукати загальний критерій суспільного прогресу. Приклад навести досить просто: протягом усього часу існування людства розвивалися і змінювалися різні способи виробництва. Це дає можливість розкривати закономірності суспільного розвитку, розглядаючи усю історію як природно історичний процес.
  Вищим критерієм суспільного прогресу є Критерії суспільного прогресу: таблиця

  Розвиток виробничих сил

  Деякі дослідники вважають, що вищим критерієм суспільного прогресу є процес розвитку виробничих сил. Він полягає в постійному зміні і вдосконаленні технологій, які забезпечують постійне зростання продуктивності. У свою чергу вдосконалення засобів праці веде за собою вдосконалення робочої сили. Нове обладнання вимагає від людини розвитку нових умінь, а там, де є прогрес техніки, удосконалюється і наука. Разом з цим збільшується вплив людини на навколишнє середовище, плюс до всього, збільшується кількість додаткового продукту і, як результат, неминуче змінюється характер споживання, спосіб життя, побут і культура суспільства. Це і є вищим критерієм суспільного прогресу.
  Вищим критерієм суспільного прогресу є Критерії суспільного прогресу: таблиця
  Таку діалектику можна простежувати і в сегменті духовного розвитку людства. Кожне суспільне ставлення породжує свою культурну форму. Разом з нею виникає своє мистецтво та ідеологія, які неможливо піддати довільній заміні. Ще одним вищим критерієм суспільного прогресу є розвиток самої людини. Говорити про прогрес можна тільки в тому випадку, коли соціум перебуває у стані стагнації – «стоячої води». Таким чином, основу та критерії суспільного прогресу становлять спосіб виробництва та обумовлений ним суспільний устрій.

  Складові елементи

  З точки зору матеріалізму, соціальний прогрес складається з чотирьох основних компонентів:
 • Продуктивних сил суспільства і рівня їх розвитку.
 • Виробничих відносин, які склалися на базі функціонуючих в суспільстві продуктивних сил.
 • Соціальної структури, що визначає політичний устрій держави.
 • Рівня розвитку особистості.
 • Вищим критерієм суспільного прогресу є Критерії суспільного прогресу: таблиця
  Варто зазначити, що жодна з ознак не може бути безумовним окремим критерієм суспільного прогресу. Соціальний прогрес – це єдність і розвиток всіх сфер життєдіяльності людини. На жаль, ці сфери можна науково обґрунтувати тільки з точки зору матеріалізму, але це зовсім не означає, що прогрес не бере участі такий інтегративний критерій, як гуманізація або мораль.

  Піраміда прогресивних характеристик

  Щоб зрозуміти важливість і складність процесу суспільної динаміки, варто пояснити хоча б кілька критеріїв суспільного прогресу. В таблиці така інформація сприймається краще.

  Рівень значущості  Критерій  Характеристика  1-е місце  Продуктивні сили  Визначають, скільки благ здатне виробляти суспільство за певний проміжок часу в порівнянні з іншими  2-е місце  Гуманізація  Інтегративний критерій. Кількість і якість вироблених благ так само важливі, як і способи їх розподілу. Не можна назвати прогресивним те суспільство, де одним дістається все, а іншим нічого

  Крім цих критеріїв, кожен з мислителів минулого відстоював свою точку зору, розглядаючи процес соціального прогресу. Так, Ж. Кондорсе говорив, що для суспільства важливо розвиток людського розуму. Лише просвітництво і торжество думки здатні рухати вперед соціально-суспільний прогрес. Шарль Монтеск'є наполягав на тому, що прогрес можливий тільки там, де є хороше законодавство. Якщо закон захищає права людини, то індивід, відчуваючи себе в безпеці, здатний удосконалюватися і вдосконалювати світ навколо себе. Сен-Симон і Оуен відзначали, що в прогресивному суспільстві не повинно бути експлуатації однієї людини іншою, а Карл Маркс завзято захищав свою ідею про розвиток виробництва.
  Вищим критерієм суспільного прогресу є Критерії суспільного прогресу: таблиця
  Суспільний розвиток – це складний і багатогранний процес, який можна розглядати з різних точок зору. Вчені кажуть, що останнім часом вивчення змістилися в гуманітарну бік. Але найправомірніше розглядати прогрес в розрізі між виробництвом благ і їх розподілу між соціальними групами, адже вищим критерієм суспільного прогресу є саме симбіоз цих двох понять.