Львів
C
» » Оформлення проекту: правила та етапи

Оформлення проекту: правила та етапи

Оформлення проекту здійснюється за певними правилами. Окремо необхідно приділити увагу титульного аркуша, так як його, по праву, можна вважати візитною карткою будь-якої творчої або проектної роботи. Як здійснюється оформлення титульного аркуша проекту? Спробуємо знайти відповідь на поставлене питання.

Вимоги до головній сторінці

Для початку необхідно вибрати розмір шрифту. В залежності від призначення проекту, його виду, можуть бути деякі відмінності в розмірі шрифту. В основному застосовується шрифт Times New Roman з розміром 16. Головний текст розташовується по центру сторінки. Правила оформлення проекту передбачають розміщення повного найменування навчального закладу (організації). Важливим моментом є встановлення полів на сторінці. Залежно від вимог, які пред'являються до конкретного проекту, розмір полів може бути вибраний автоматично, а також налаштований вручну.


Оформлення проекту: правила та етапи

Критерії

Класичним варіантом вважають верхні і нижні параметри за двадцять мм, відступ з правої сторони становить п'ятнадцять міліметрів, зліва - тридцять мм. Збільшення розміру полів зліва необхідно для того, щоб здану роботу можна було прикріпити до скоросшивателю. Далі курсор встановлюється на середині сторінки, змінюється розмір шрифту з 16 на 24. Автор вказує тип проекту: творчий, науковий, реферативний. У наступному рядку вказується назва роботи без лапок і крапки, використовується 28 розмір шрифту. Відступивши близько шести рядків до низу сторінки, потрібно ввести інформацію про автора роботи, а також про його наукового керівника. Останній рядок титульного аркуша відводиться на зазначення року виконання роботи. Це класичне оформлення проекту. Зразок титульного аркуша представлений на фото. В залежності від тих правил, які встановлені навчальним закладом або організатором конференції (конкурсу), допускаються деякі нюанси в оформленні титульного аркуша.

Заголовки в проекті

Вимоги до оформлення проекту передбачають написання заголовків напівжирним шрифтом. Друкується він з великої літери, в кінці речення крапка не ставиться. Зазначимо, що не допускається перенесення слів у заголовках окремих розділів проектної роботи. Між основним текстом і назвою розділу треба зробити відступ у два інтервали.


Оформлення творчого проекту передбачає написання кожного розділу на новій сторінці. Нумерація глав виконується арабськими цифрами, а параграфи зазначаються подвійною нумерацією. Якщо в них є додаткові пункти, використовується потрійна нумерація арабськими цифрами.
Оформлення проекту: правила та етапи

Використання скорочень у оформленні

Оформлення проекту передбачає використання скорочень тільки у виняткових випадках. Наприклад, можна використовувати їх при зазначенні джерела, на який посилається у своєму проекті автор. При використанні інформації про співавторах, спочатку вказують їх ініціали, потім пишуть прізвище людини. Оформлення проекту допускає використання економічних та математичних формул, але вони повинні мати розшифровку кожного символу.

Специфіка оформлення додатків

Правила, розроблені для творчих проектів, допускають використання ескізів, діаграм, графіків, фотографій, малюнків в кінці проекту. Спочатку вказується літературний список, після нього на окремих аркушах розміщуються додатки. Кожне з них повинно мати назву. У верхньому правому куті зазначають номер (наприклад, додаток 1), потім його найменування.

Нумерація сторінок

Оформлення дизайн-проекту супроводжується вказівкою номера кожного аркуша. На першому аркуші його не ставлять, тому нумерація йде з змісту. Класичним варіантом вважається розташування номера за центру внизу сторінки. Ніяких додаткових прикрас: рамки, змін шрифтів, підкреслень, різних кольорів при оформленні проектної роботи не повинно бути. У цій вимозі автори часто помиляються.

Особливості шкільного проекту

Приклад оформлення проекту наведемо нижче, спочатку зупинимося на деяких особливостях шкільної творчої роботи. В його структурі використовуються ті вимоги, які пред'являються до наукових і дизайнерським дорослим робіт. На головному аркуші вказують назву школи, а також інформацію про вчителя-консультанта, під керівництвом якого був зроблений проект. В основному тексті ставляться посилання на літературні джерела. У проекті допускається використання п'яти додатків, які зазначаються в кінці проекту, нумеруються, мають назви.
Оформлення проекту: правила та етапи

Приклад оформлення змісту

Зміст 1.Введення. Стр. 3-4 2. Види двигунів, використовуваних в сучасних транспортних засобах. 2.1 Характеристика бензинового двигуна. Стр. 4 211 Склад вихлопних газів. Стр. 5 212 Вплив відпрацьованих газів (З/СН) на екологію та здоров'я людини. Стр. 5 2.2. Характеристика електричного двигуна. Стр. 5-6 221 Переваги електричного двигуна. Стр. 6 222 Екологічні характеристики електричного двигуна. Стр. 6-7 3. Експериментальна частина роботи. Стр. 7-10 4. Висновок. 4.1 Висновки з проблеми дослідження. Стр. 10-11 4.2 Рекомендації з проблеми дослідження. Стр. 11 5. Бібліографічний список. Стр. 12 6. Додатка. Додаток 6.1. Зовнішній вид бензинового двигуна. Стр. 13 Додаток 2. Зовнішній вид електричного двигуна. Стр. 14
Оформлення проекту: правила та етапи

Приклад тез за проектом

Крім самої проектної роботи важливо правильно виділити його основний зміст за допомогою тез. В залежності від призначення проекту, до тез також є певні вимоги. Пропонуємо варіант тез зі шкільного проекту.
Продемонструємо варіант роботи на тему: «Вплив темпераменту на вибір професії у підлітковому віці». На титулі необхідно вказати всю інформацію про автора:
 • прізвище, ім'я та по батькові, адресу, посаду, місце навчання, електронні контакти;
 • аналогічно конкретизуються дані про наукового керівника;
 • не варто забувати про те, що на головній сторінці проекту публікується організація, де буде відбуватися його демонстрація або захист.
 • В обов'язковому порядку необхідно продемонструвати актуальність роботи. На прикладі заданої теми можна уточнити, що проблема професійного самовизначення є актуальною в сучасній школі. Багато хлопців хочуть отримати затребувані спеціальності незалежно від наявності до них інтересу, схильностей і здібностей. Діти отримують бажану професію, але не можуть в ній відбутися, реалізувати свої таланти. Тому важливою частиною профільної підготовки учнів є своєчасна діагностика їх нахилів, особистісних якостей, здібностей та інтересів. Вона допоможе школярам зробити правильний вибір майбутньої професії. Також обмовляється і кінцева мета роботи. Як варіант її можна оформити таким чином: «Дослідження взаємозв'язку між темпераментом і вибором професії серед учнів школи». Завдання роботи прописуються окремо: • вивчити історію вчення про типи темпераменту; • ознайомитися з методиками вивчення типів темпераменту; • виявити та обґрунтувати вплив темпераменту на професійний вибір; • вивчити типи темпераменту учнів; • встановити залежність між певним типом темпераменту учнів і вибраними ними професіями, видами професійної діяльності; • інформувати про отримані результати шкільного психолога, класного керівника, педагогів і батьків.
  Оформлення проекту: правила та етапи
  Теоретичний аналіз психологічної, методичної та спеціальної літератури, спостереження, індивідуальне тестування учасників експерименту, статистичний та порівняльний аналіз отриманих даних відносяться до методів виконання роботи. В обов'язковому порядку слід виділити основні результати роботи, які продемонструють її підсумок. Формулювання може виглядати, як порівняльний аналіз тестування, показав єдину взаємозв'язок між типом темпераменту і схильністю до певних професійних напрямів. Особливо це важливо, якщо автору вдалося довести, що тип темпераменту в підлітковому віці виявляє істотний вплив на вибір майбутньої професії.
  Оформлення проекту: правила та етапи
  Висновок і можливі шляхи розвитку – це підсумкова частина всього проекту. В цьому розділі списується результат експерименту. У нашому прикладі, він звучить як свідчення того, що, маючи уявлення про сферу своїх нахилів та інтересів, в підлітковому віці можна зробити правильний вибір майбутньої спеціальності. Це дозволить уникнути розчарувань у дорослому житті. Запропоновані автором варіанти діагностики допоможуть педагогам, батькам виявити професійні школярів області, разом зробити вибір їх майбутньої спеціальності.
  Оформлення проекту: правила та етапи

  Етапи роботи над проектом

  Окрім визначених вимог до оформлення проекту, існує алгоритм самої діяльності. Спочатку необхідно визначитися з тематикою, яка буде цікава не лише самому автору, але і рецензентам. Далі ставиться основна мета проекту, визначаються його завдання. На наступному етапі передбачається огляд літературних джерел по тій проблемі, яка буде розглядатися в проекті. Найскладнішою частиною творчого проекту є експериментальна. Автор, проаналізувавши існуючу по темі інформацію, пропонує свої розрахунки, креслення, малюнки. Важливим етапом складання будь-якого проекту є формулювання висновків, аналіз доцільності впровадження отриманих результатів у практику. Проект супроводжується списком літератури, правила оформлення якого, були представлені вище. Для технічної роботи, як пронумерованих додатків, будуть виступати різні креслення і схеми, а для творчого проекту можна використовувати барвисті фотографії, малюнки, макети.