Львів
C
» » "Тарас Бульба": жанр твору та особливості

"Тарас Бульба": жанр твору та особливості

Твір «Тарас Бульба», жанр якого є предметом цього огляду, – це одна з найвідоміших робіт відомого письменника М. Гоголя. Книга побачила світ у 1842 році (втім, перед тим вона зазнала значну редакторську правку). Дія повісті відбувається в першій половині 17 століття, в середовищі запорозьких козаків.

Історичні реалії

Твір «Тарас Бульба», жанр якого, як правило, визначається як історична повість, має деякі відсилання до конкретних історичних фактів боротьби українського народу проти поляків.


"Тарас Бульба": жанр твору та особливості
Так, прийнято вважати, що прототипом головного персонажа послужив один з прихильників Б. Хмельницького, у якого також було кілька синів. Працюючи над рукописом, письменник ретельно вивчав історичні джерела, зокрема, ті роботи, які були присвячені запорізьким козакам.

Особливості

Деякі дослідники вбачають риси історичного роману в повісті «Тарас Бульба». Жанр твору, втім, не так важко визначити у зв'язку з тим, що воно досить складне як по конструкції, так і за сюжетом.
"Тарас Бульба": жанр твору та особливості
У книзі, незважаючи на її невеликий обсяг, присутні риси епічної літератури: це видно з опису сцен народного життя, природи, побуту козаків. Місцями автор вдається до піднесеної і навіть кілька урочистій промові, яка нагадує старовинні давньоруські оповіді. Цим відрізняється від повісті в звичному сенсі слова книга «Тарас Бульба». Жанр твору дуже схожий на велику історичну прозу, так як в ньому історія служить не просто тлом дії, а є частиною сюжету.


Образ героя в контексті історичного тла

У центрі уваги Гоголя – визвольний рух запорізьких козаків, які зі зброєю в руках виступають проти поляків. Головний герой – це виразник народного духу. Тому письменник приділив велику увагу його характеру. Цей персонаж вийшов настільки переконливим і достовірним, що ніби зійшов зі сторінок стародавніх хронік і літописів. За словами відомого літературного критика Ст. Бєлінського, цей герой став уособленням всіх кращих рис простого народу розглянутої епохи, що знову наближає цей твір до великого історичного роману.

Особливості сюжету

При вивченні шкільних уроках даного твору в учнів відомі труднощі може викликати питання про те, який жанр («Тарас Бульба» - це епічне по духу оповідання) у цієї книги.
"Тарас Бульба": жанр твору та особливості
Невеликий обсяг і стислий сюжет дають підстави говорити про те, що це повість. Однак історія, розказана автором, розвивається на дуже епічному тлі національно-визвольного руху, який захоплює великі маси народу. У цьому контексті письменник розкриває масштабні події минулого, які охоплюють широкий пласт історичних фактів. Гоголь у своєму герої втілив цілі соціальні верстви, які виявилися втягнутими у війну з Польщею, а та трагедія, яка сталася з головними діючими особами, – це уособлення драми цілого народу розглянутого часу.

Ідея

Питання про те, який жанр твору «Тарас Бульба», дозволяє розкрити задум автора. Гоголь прагнув показати своїх героїв у контексті історії. Персонажі невіддільні від подій, що відбуваються, вони становлять з ними єдине ціле. Тому дійових осіб неможливо уявити в іншому антуражі, в іншій обстановці, крім як в 17 столітті. Основна ж думка, яка червоною ниткою проходить через весь твір, - це ідея глибокого патріотизму і любові до Батьківщини. Письменник показує її через поведінку героїв, їхні мова, а також вчинки під час війни.
"Тарас Бульба": жанр твору та особливості
Зазначені особливості надають твору схожість з історичним епосом. У повісті основна сцена дії – це широкі степові простори, які за своїм описом нагадують давньоруські оповіді та пісні про богатирів. Сама мова, якою написана книга, дуже нагадує билинний склад. Тому, коли мова заходить про жанр твору «Тарас Бульба», завжди необхідно робити застереження, що воно не є звичайною повістю в звичному сенсі слова. При відповіді на це питання завжди потрібно робити застереження, що твір дуже близьке по духу народного історичного епосу.