Львів
C
» » Аудит: визначення, порядок, види, принципи та завдання

Аудит: визначення, порядок, види, принципи та завдання

Аудит є одним з найбільш динамічних напрямів бухгалтерської науки. Цей термін має латинське походження і означає «прослуховування». На сьогоднішній день визначень аудиту, як і класифікацій, відомо дуже багато. Якщо говорити в загальному, то це синонім контролю та перевірки. Компанії готують фінансові звіти про свою діяльність, які відображають їх загальну ефективність. Дана папір вивчається і оцінюється незалежними особами, які перевіряють її у відповідності з загальноприйнятими в галузі стандартами.

Термін

Визначення аудиту свідчить, що це перевірка фінансової та бухгалтерської звітності, а також підтверджують діяльність компанії документів незалежним фахівцем у відповідності з встановленими критеріями. Цей іспит та оцінка є ревізією.


Однак точне визначення аудиту важко дати. Пропонуємо ознайомитися з формулюваннями, запропонованих різними авторами.
Аудит: визначення, порядок, види, принципи та завдання

З Міжнародної федерації бухгалтерів

Аудит — це перевірка фінансової інформації організації незалежно від того, орієнтована вона на прибуток чи ні. Цей процес також не залежить від розміру або юридичної форми організації. Така перевірка проводиться з метою висловлення думки щодо діяльності компанії.

Визначення аудиту за Спайсеру і Пеглеру

Це таке вивчення фінансових звітів, рахунків і платіжних чеків, яке дозволяє ревізору особі переконатися, що бухгалтерський баланс складено належним чином. Аудит дозволяє дати правдиве і об'єктивне уявлення про стан справ на підприємстві, а також про те, чи дає рахунок про прибутки і збитки достовірне і справедливе бачення стану справ про грошових потоках за фінансовий період, згідно з наданими відомостями та поясненнями, даними перевіряючому особі і відображеними в документації.


За даними Американської асоціації бухгалтерів

Аудит — це систематичний процес об'єктивного отримання і оцінки доказів стосовно тверджень про економічні діях компанії. Також це заходи для визначення ступеня відповідності між діяльністю організації, яка перевіряється і встановленими критеріями фінансових операцій.
Аудит: визначення, порядок, види, принципи та завдання

На думку Монтгомері

Аудит — це систематична перевірка бухгалтерських книг підприємства або організації з метою встановлення, якщо немає порушення, а також для інформування про факти, які стосуються фінансової операції та її результатів. З наведених вище визначень ясно, що система аудиту — це наукова експертиза бухгалтерських книг і записів ведення бізнесу. Вона дозволяє ревізору особі судити про те, що бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки складені належним чином. Тому він показує правдиве і справедливе уявлення про фінансовий стан справ компанії і про грошовому обороті за наданий період.

Професійний співробітник

Аудитор повинен переглянути різні книги, рахунки, відповідні документи, щоб переконатися у точності і достовірності звіту про фінансовий стан підприємства. Очікується, що компанії пройдуть таку експертизу, так як цей результат дуже важливий для їх репутації і подальшого успіху.
Результати аудиту дуже цінні для акціонерів та інвесторів, оскільки вони забезпечують додаткову впевненість у правильності їх вибору стосовно капіталовкладень. Перевіряє особа має бути професіоналом, який здатний правильно оцінювати докази, щоб винести достовірний вердикт про те, відповідає чи ні економічна діяльність фірми встановленого набору процедур і стандартів. Хоча для роботи в якості аудитора вимагається висококваліфікований бухгалтер, проводити перевірку можуть фахівці деяких інших професій, це залежить від цілей здійснюваної ревізії та її види. Для цих співробітників важливо отримати ефективні результати аудиту, щоб у разі необхідності застосувати певні санкції або винести рішення.
Аудит: визначення, порядок, види, принципи та завдання

Походження та еволюція

Основний аудит раніше представляв собою головним чином метод ведення урядової звітності. У часи стародавніх єгиптян, греків і римлян існувала практика ревізії грошового обігу державних установ. Тільки в період промислової революції (з 1750 по 1850 роки) аудит почав еволюцію в області виявлення шахрайства та фінансової звітності. На початку XX століття практика звітності, яка включала надання документів про результати перевірки, була стандартизована і стала називатися «Звіт незалежного аудитора». Збільшення попиту на працівників призводить до розвитку процесу тестування. Аудитори розробили спосіб стратегічного вибору ключових випадків для визначення загальних результатів діяльності компанії.
Це була доступна альтернатива докладного вивчення кожного випадку. Вона вимагала менше часу, ніж стандартна перевірка.

Основні характеристики

З визначень аудиту, представлених вище, можна виділити шість основних факторів фінансової перевірки:
 • Системний процес.
 • Тристоронні відносини.
 • Встановлені критерії аудиту.
 • Тематика.
 • Докази.
 • Думка.
 • Аудит: визначення, порядок, види, принципи та завдання

  Цілі

  Завданням аудиту є вираження думки про достовірності фінансової звітності. Цілі процесу можна розділити на два типу: 1. Основні, включають в себе:
 • Вивчення системи внутрішнього контролю.
 • Перевірку арифметичної точності бухгалтерських книг, грошового обігу, різних кастингів, балансування і т. д.
 • Контроль автентичності і достовірності транзакцій.
 • Ревізію правильності відмінності між капіталом і доходами від характеру транзакцій.
 • Підтвердження наявності і вартості активів і зобов'язань.
 • 2. Допоміжні, які передбачають:
 • Виявлення і запобігання помилок.
 • Пошук і усунення шахрайства.
 • Виявлення неточностей, наприклад, недооцінка або переоцінка акцій.
 • Діапазон аудиту

  Обсяг перевірки — це визначення діапазону дій і періоду записів, які повинні бути піддані експертизі. Діапазон аудиту являє собою:
 • Правові вимоги.
 • Достовірну інформацію.
 • Правильне спілкування.
 • Оцінку економічної діяльності фірми
 • Тестові завдання.
 • Аудит: визначення, порядок, види, принципи та завдання

  Організації, що встановлюють міжнародні стандарти аудиту

  Існує кілька установ, до штату яких входять сертифіковані бухгалтери, відповідальні за встановлення Гостів. Однією з них є МФБ або Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC). Це незалежна глобальна організація, яка встановлює міжнародні стандарти етики, забезпечення, порядку аудиту обліку в державному секторі.

  Заснована в 1977 році, МФБ налічує 179 членів та асоційованих співробітників в 130 країнах та юрисдикціях. Організація об'єднує понад 25 мільйона бухгалтерів, які працюють у публічній практиці, промисловості, торгівлі, уряді. Саме МФБ допомогою незалежних рад щодо встановлення еталонів визначає загальноприйняті та впроваджені стандарти етики, аудиту, бухгалтерського освіти. Для забезпечення того, щоб діяльність IFAC і незалежних органів по стандартизації, підтримуваних IFAC, враховувала громадські інтереси, в лютому 2005 року було створено міжнародну раду по нагляду за громадськими інтересами (PIOB).

  Види аудиту

  Розглянемо, яка існує класифікація перевірок. Аудит може бути як зовнішнім, так і внутрішнім. Розглянемо кожний тип окремо. Зовнішній ще називається фінансовим і обов'язковим. Він включає перевірку достовірності грошової звітності організації зовнішнім співробітником, який незалежний від підприємства і діє у відповідності з системою МСФЗ. Закон у більшості юрисдикцій вимагає проведення зовнішнього аудиту на щорічній основі для компаній з високим грошовим обігом.
  Аудит: визначення, порядок, види, принципи та завдання
  Внутрішній нерідко називають операційним. Цей аудит є добровільною оціночною діяльністю, робиться організацією для забезпечення ефективності внутрішнього контролю, управління ризиками та для сприяння досягнення організаційних цілей. Внутрішні перевірки проводяться співробітниками підприємства, які підзвітні комітету з аудиту ради директорів. Ці особи зобов'язані звітувати перед акціонерами за допомогою складання загального висновку за результатами проведеної роботи. Така форма аудиту звичайно зосереджена навколо певних ключових дій, які включають:
 • Моніторинг ефективності внутрішнього контролю та пропозиції щодо поліпшення економічної діяльності.
 • Розслідування випадків шахрайства та крадіжки.
 • Контроль за дотриманням законів і правил.
 • Перегляд і перевірка у разі необхідності фінансової та операційної інформації.
 • Оцінка процедур управління ризиками компанії.
 • Вивчення ефективності та економічності операцій, процесів.
 • Розглянуті два види перевірки є основними. За характером замовлення аудит буває:
 • Добровільним.
 • Обов'язковий.
 • За видом діяльності є такі види аудиту:
 • Банківський (для фінансових організацій, наприклад, банків).
 • Страховий (для СК).
 • Біржовий (для валютних бірж та інвестиційних організацій)
 • Загальний (для всіх виробництв).
 • За напрямом проведеної перевірки аудит буває:
 • Горизонтальний (перевіряється один процес від початку до кінця).
 • Вертикальний (зачіпає всі процеси, пов'язані з перевіряємою фінансовою операцією).
 • У прямому напрямку (перевірка йде від початкової операції виробництва до кінцевої).
 • У зворотному напрямку (спочатку робиться оцінка виконаної фірмою роботи, потім проводиться перевірка всіх процесів, що призвели до кінцевого результату).
 • По періодичності види аудиту:
 • Контроль первинний.
 • Регулярно повторюваний (наприклад, раз у рік).
 • По стадії розвитку аудит буває:
 • Заснований на ризиках (перевіряють вибіркові операції, де можливий максимальний ризик).
 • Підтверджує (загальна скрупульозна перевірка, в ході якої підтверджується достовірність фінансової інформації про діяльність організації).
 • Системно-орієнтований (заснований на аналізі системи внутрішнього контролю, існуючого на підприємстві).
 • Аудит: визначення, порядок, види, принципи та завдання

  Інші типи аудиту

  Окремо можна виділити ще декілька типів аудиту. І перший - це судовий. Він передбачає використання перевірки і слідчих навичок в ситуаціях, які можуть мати юридичні наслідки. Виконується він судовим бухгалтером. Такого роду перевірки можуть знадобитися у наступних випадках:
 • Розслідування шахрайства, пов'язаного з незаконним привласненням коштів, відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків і інсайдерською торгівлею.
 • Кількісна оцінка збитків по страхових претензій.
 • Розрахунок частки прибутку ділових партнерів в разі виникнення спору.
 • Визначення вимог професійної недбалості, пов'язаних з бухгалтерської професією.
 • Результати судової експертизи можуть бути використані в суді в якості висновку з фінансових питань. Податковий аудит проводиться для оцінки точності декларацій, поданих компанією. Використовуються для визначення суми будь-яких завищених або занижених зобов'язань перед податковими органами. Інформаційний аудит включає оцінку засобів управління, що відносяться до ІТ-інфраструктури організації. Перевірка інформаційної системи може проводитися як частина оцінки контролю під час внутрішньої або зовнішньої експертизи. Інформаційний аудит зазвичай складається з наступних аспектів:
 • Дизайн та внутрішній контроль системи.
 • Інформаційна безпека та конфіденційність.
 • Операційна ефективність і результативність.
 • Обробка інформації та цілісність даних.
 • Стандарти розробки системи.
 • Екологічний дає оцінку дотримання підприємством, що функціонує у будь-якій сфері народного господарства, нормативних і правових норм і вимог з охорони навколишнього середовища. Аудитори перевіряють екологічну безпеку використовуваного сировини, обладнання і технологій, роблять економічну оцінку від забруднення середовища в ході діяльності підприємства, розробляють заходи по вирішенню виявлених проблем. Соціальний аудит - це останній вид. Особливістю аудиту є те, що фахівці проводять оцінку ефективності функціонування компанії, стилю її роботи, міри і характеру її впливу на суспільство. Соціальний аудит дає можливість визначити ступінь корпоративної відповідальності. В ході перевірки оцінюються формальні і неформальні принципи, що існують усередині організації, думки партнерів та інших зацікавлених сторін у діяльності фірми, що перевіряється.

  Висновок

  Аудит — це систематичний процес отримання об'єктивної оцінки доказів, що належать до заяв, що стосуються документів або подій, що мають економічний характер, щоб оцінити ступінь їх відповідності заздалегідь встановленим критеріям та повідомити про результати.