Львів
C
» » Ініціативний аудит: опис, мета, особливості проведення та цінність

Ініціативний аудит: опис, мета, особливості проведення та цінність

Діяльність будь-якого підприємства потребує суворого контролю, щоб уникнути помилок і їх негативних наслідків, а також для виявлення економічних злочинів та осіб, які з ними пов'язані. З цією метою проводять спеціальні перевірки - обов'язковий і ініціативний аудит. Знати суть цих понять, в чому їх відмінності і що вони собою представляють на практиці, буде корисно не тільки економістам, бухгалтерам і фінансистам, але і просто сучасним освіченим людям.
Ініціативний аудит: опис, мета, особливості проведення та цінність

Поняття і суть

Слово «аудит» застосовують для позначення перевірки господарської, економічної та фінансової діяльності підприємства незалежними фахівцями, які пройшли спеціальне навчання та атестовані в порядку, передбаченому чинним законодавством, а також державними (федеральними) або міжнародними стандартами. Існує кілька видів такої експертизи, найпоширенішими серед яких є два - обов'язковий і ініціативний. Аудит, який проводиться для дотримання вимог законодавства, називається обов'язковим. Наприклад, такі перевірки повинні проводити акціонерні товариства, професійні учасники фінансового або фондового ринку, страхові компанії, банки та інші Результати цього аудиту направляються в державні органи, що здійснюють нагляд за діяльністю таких фірм. Зовсім по-іншому йдуть справи з ініціативним аудитом. Із самої назви випливає, що така перевірка не є обов'язковою, а здійснюється виключно за бажанням або внутрішньої потреби підприємства. Результати цього аудиту нікуди не надсилаються, а використовуються власниками або керівниками для розгляду і прийняття відповідних рішень.
Ініціативний аудит: опис, мета, особливості проведення та цінністьІніціатори проведення

Рішення про проведення необов'язковою перевірки може прийматися:
 • Для акціонерного товариства – акціонерами, спостережною радою або ревізійною комісією (ці органи є обов'язковими для такої організаційно-правової форми юридичної особи), а також виконавчим органом (рада директорів, правління тощо).
 • Для товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, командитного товариства, приватного підприємстві і т. д. –власниками, спостережною радою або ревізійною комісією (якщо їх обрання або призначення передбачено внутрішніми документами). Крім того, рішення може бути прийнято виконавчим органом (директором, директором, президентом компанії відповідно до Статуту юридичної особи).
 • Для фізичної особи – підприємця – самим підприємцем.
 • Строки і особливості

  Зазвичай ініціативний аудит проводиться раптово, тобто без попередження зацікавлених осіб (головного бухгалтера, фінансового директора і т. д.), щоб уникнути підміни документів або зміни інформації. Триває така перевірка недовго, не порушуючи звичайний режим роботи підприємства, за винятком необхідності проведення інвентаризації.


  Ініціативний аудит небажано доручати тієї ж компанії або фірмі, яка консультує підприємство в ході діяльності. Це допоможе виявити помилки та неточності, які мали місце в ході діяльності і були упущені аудитором раніше випадково або навмисно, так як змова між бухгалтером і аудиторської фірмою нечасто, але все ж трапляється.
  Ініціативний аудит: опис, мета, особливості проведення та цінність

  Предмет вивчення

  Оскільки ініціативний аудит проводиться виключно за бажанням, то і об'єкти вивчення визначає сам замовник. До них можуть відноситися:
 • Правильність ведення бухгалтерського і податкового обліку (складання та облік первинних документів, план рахунків і проводки, розрахунок сум податків і зборів тощо).
 • Відповідність умов договорів контрактів ринкових умов.
 • Правильність складення і подання фінансової та іншої звітності до органів фіскальної служби і інші державні структури, які здійснюють контроль діяльності підприємства.
 • Фінансово-економічні показники діяльності компанії (ліквідність, фінансова незалежність, стійкість до ринкових коливань тощо).
 • Корпоративне управління (дотримання законодавчих вимог до порядку скликання і проведення зборів акціонерів чи засновників, до прийняття рішень тощо).
 • Інвентаризація запасів та готової продукції, грошей і інших активів, а також основних засобів.
 • Перевірка правильності ціноутворення.
  Ініціативний аудит: опис, мета, особливості проведення та цінність
 • Коли необхідно проводити?

  Ініціативний аудит підприємства – це робота високооплачуваних фахівців, тому підприємства не проводять його на регулярній основі, а лише при необхідності. Така перевірка може знадобитися, наприклад, в наступних випадках:
 • Перед початком планової перевірки фіскальних органів (податкової служби).
 • Для визначення вартості компанії при намір її продати.
 • При плануванні залучення інвестицій, а також отримання великої позики або кредиту.
 • Для прийняття важливих підприємницьких рішень, пов'язаних із фінансово-економічним станом підприємства.
 • При наявності підозр щодо діяльності головного бухгалтера або директора, а також при намірі змінити осіб, які займають ці посади.
  Ініціативний аудит: опис, мета, особливості проведення та цінність
 • Підсумки перевірки

  Проведення ініціативного аудиту дає власникам та керівникам підприємства можливість проконтролювати роботу бухгалтерії, економістів і фінансистів, а також оцінити результати діяльності всієї компанії. Крім того, спеціалісти дадуть рекомендації щодо усунення допущених помилок і неточностей, а також підкажуть, як уникнути цього в майбутньому. За результатами перевірки аудитор також може допомогти у прийнятті правильних рішень як по великих операціях самого підприємства, так і з приводу намірів власників про його продаж, і злиття або поглинання.

  Звіт про роботу аудитора

  Ініціативний аудит завершується передачею замовнику повного звіту, який називається «Аудиторський висновок». Цей документ обов'язково містить:
 • Опис об'єкта перевірки. Наприклад, річна фінансова звітність, правильність ведення бухгалтерських рахунків, достовірність ведення обліку запасів і готової продукції і т. д.
 • Період проведення аудиту, а також охоплений часовий інтервал.
 • Нормативні документи, які були використані в роботі аудитора.
 • Розрахунок коефіцієнтів.
 • Висновки і рекомендації.
 • Повна інформація про аудитора, дані його державної реєстрації і сертифікації.
 • Висновок обов'язково прошивається, підписується і завіряється печаткою. Аудитор несе відповідальність за результати перевірки та висновки, тому цей документ може бути використаний в суді при необхідності, але тільки в тому випадку, якщо замовник та аудитор не є пов'язаними особами.
  Ініціативний аудит: опис, мета, особливості проведення та цінність

  Бути чи не бути?

  Якщо довіра до бухгалтеру стовідсоткове, а також немає великих обертів, намірів про продаж або великих угод, то наскільки необхідний невеликий компанії ініціативний аудит? Мета і цінність такої перевірки у тому, що її виконують фахівці високого рівня, утримувати яких на постійній основі малий бізнес не може собі дозволити. Останнім часом штрафи фіскальних служб та інших органів нагляду і регулювання істотно зростають, а від помилок у бухгалтерському або податковому обліку не застрахований ніхто. Саме тому навіть невеликим фірмам варто хоча б раз в рік проводити ініціативний аудит.