Львів
C
» » Аналітична робота - це Проведення аналітичної роботи

Аналітична робота - це Проведення аналітичної роботи

У сучасному світі аналітична робота - це спосіб оцінити діяльність підприємства, починаючи від великих промислових і закінчуючи дрібними конторами. Аналогічно проводиться робота і в дошкільних навчальних закладах (ДНЗ). Аналіз дозволяє оцінити внутрішні і зовнішні відносини організації і за результатами прийняти рішення про зміни в якій-небудь сфері.

Що таке аналітична робота

Аналітична робота - це вивчення, осмислення і перетворення інформації, щоб зрозуміти об'єкт і його функції. Аналіз є частиною процесу управління підприємством та підвищує якість рішень керівництва. Аналітична робота вимагає знань перевіряється в області і проводиться фахівцями з навичками аналізу.


Виявлення недоліків у роботі організації, визначення резервів дозволяє поліпшити якість надаваних послуг. Керівництвом підприємства планується період проведення аналізу. План складається на 1 рік, відповідає за нього спеціаліст по аналітиці. Контроль за виконанням аналізу лежить на керівництві підприємства. При аналізі ДОУ залучаються фахівці з Управління освіти.
Аналітична робота - це Проведення аналітичної роботи

Етапи аналітичної роботи

Проведення аналітичної роботи включає в себе наступні етапи:
 • Складання плану роботи. Виявляють напрям використання результатів, визначають програму та план. Визначають аналітичні таблиці й алгоритм заповнення.
 • Підготовка матеріалів. Збір інформації, виявлення джерел та перевірка достовірності даних, аналіз.
 • Визначення попередньої оцінки. Умови виконання показників за поточний період. Порівняння з даними за попередні періоди роботи. Використання ресурсів.
 • Виявлення причин змін і відхилень від стандартів. Визначення кола взаємодіючих факторів, розкриття зв'язків і залежностей, оцінка діяльності підприємства і працівників. Виявлення невикористаних резервів.
 • Оцінка і висновок. Рекомендації по роботі організації і співробітників.
 • Аналіз методичної роботи

  При організації аналітичної роботи в дошкільному освітньому закладі слід враховувати роботу у всіх сферах освітнього процесу. Методична робота оцінюється за показниками діяльності дитячого садка за минулий рік. Це дозволяє оцінити якість освіти та внести при необхідності.


  Аналітична робота - це Проведення аналітичної роботи
  Аналітична робота - це можливість для педагога поліпшити педагогічну майстерність і розвинути професіоналізм. Формування потреби в самоосвіті педагогів формується за рахунок регулярної методичної роботи протягом навчального року. При аналізі враховують методи аналітичної роботи, організацію педагогічної ради, на якому наочно представлені здібності педагогів. Одним з рівнів підвищення професійної майстерності є консультації. Відкриті уроки дозволяють оцінити діяльність колег і виявити упущення при роботі з дітьми. При аналізі враховують кількість проведених семінарів, відкритих уроків, консультацій, конкурсів і нарад. Протягом року старший вихователь контролює діяльність педагогів і вибирає шляхи виправлення недоліків.
  Аналітична робота - це Проведення аналітичної роботи

  Аналіз роботи з дітьми в групах різного віку

  Аналітична робота вихователя в період адаптації дітей в ДНЗ відіграє важливу роль. Основним показником є кількість дітей у групі з легкої ступенем адаптації. Для цього проводиться роз'яснювальна робота з батьками, використовується щадний режим. Настрій дітей під час періоду адаптації говорить про роботу вихователя. В цей період необхідно розвинути в дітях прагнення до пізнавальних занять і дотримання санітарно-гігієнічних норм. При підготовці дітей до школи оцінюють рівень компетенції педагогів. Даний показник впливає на результати аналітичної роботи ДНЗ. Враховується використання різних методів у роботі, створення предметно-розвивального середовища в групі. В методиці аналізу враховується проведення зборів з батьками та залучення в ігрову діяльність. При аналітичній роботі фахівці звертають увагу на ставлення дітей до школи. Плюсом вважається творчий підхід та взаємозв'язок з іншими видами діяльності. Взаємодія педагога і батьків відіграє важливу роль у формуванні в дошкольнике самостійності та психологічної готовності до школи.
  Аналітична робота - це Проведення аналітичної роботи

  Пізнавальний розвиток

  Аналітична робота - це визначення зацікавленості дітей у всіх сферах розвитку. Важливу роль у формуванні інтелекту грає пізнавальне формування математичних уявлень про навколишній світ. У молодшій групі потрібне залучення сенсорних матеріалів і предметів за різними ознаками. Дітям важливо отримати мотивацію, для цього заняття слід проводити в ігровій формі. За цими критеріями проводиться оцінка пізнавальної діяльності в аналітичній роботі.
  Математичні ігри формують пізнавальну активність дітей. В середній групі вихователь повинен навчити дітей порівнювати, класифікувати, знаходити причинно-наслідкові зв'язки. Творчий підхід та аналіз попередніх методів роботи дозволяє формувати у дітей уявлення про навколишній світ, розвивати логіку і загальний розумовий розвиток. Дитина має сам зробити відповідні висновки, а не отримати готову відповідь від педагога. У логопедичній групі з дітьми повинна проводитися систематична робота протягом року. Завдання проводяться з урахуванням здібностей та інтересів кожної дитини. Завдання педагога - заповнити прогалини за програмою, залучаючи батьків до спільного читання і заучування віршів напам'ять.
  Аналітична робота - це Проведення аналітичної роботи

  Мовленнєвий розвиток

  Аналітична робота вихователя включає збільшення здібностей мовленнєвого розвитку кожної дитини. Діяльність передбачає розвиток мови в ігровій формі. Для цього використовують пісні, рими, мімічні ігри. Розучування нових считалочек або пісень допомагає збільшенню словникового запасу. Наслідування звукам тварин покращує сприйняття дитиною звуків. Активний мовленнєвий розвиток відбувається в молодшому дошкільному віці. Для формування правильного звуковимови слід розвивати мовленнєвий слух. При аналізі діяльності ДНЗ враховують недоліки в роботі педагогів з корекції звуковимови у дітей та роботі з батьками.

  Соціально-особистісний розвиток

  Аналітична робота діяльності ДНЗ передбачає оцінку формування соціально-особистісного розвитку дитини в дитячому саду. Вихователі повинні формувати позитивне ставлення до оточуючих за рахунок проведення тематичних свят і бесід.
  Аналітична робота - це Проведення аналітичної роботи
  При формуванні адекватного сприйняття до навколишнього світу слід виховувати повагу і терпимість незалежно від соціального походження, статі, віросповідання. Організація театралізованих вистав та ігор показує різні настрої персонажів. Діти навчаються поведінці і сприймають навколишній світ позитивно. На оцінку діяльності ДНЗ в цілому впливають кількість проведених заходів в стінах дитячого садка. Театральна діяльність педагогів надає позитивний вплив на розвиток дітей.

  Художньо-естетичний розвиток

  Аналітична робота педагога щодо образотворчої діяльності визначає кількість дітей, які справляються з вимогами програми. В залежності від віку проводяться заняття з малювання, ліплення, аплікації. У більш старшому віці діти вивчають нетрадиційні техніки малювання, знайомляться з образотворчою культурою країни і малої батьківщини. Результати аналітичної роботи представлені та звіті педагога на конференції або при підвищенні кваліфікації. Організація виставок робіт вихованців і батьків дозволяє підключити сім'ю до образотворчої діяльності. Результати діяльності педагога по музичній освіті впливають на результат аналітичної роботи в цілому по навчальному закладу. Завдання музичного працівника - відповідально підходити до заходів, оформлення залу, підготовці кожного вихованця. Результатом діяльності педагога ступінь музикальності дітей.
  Аналітична робота - це Проведення аналітичної роботи
  Якість освіти залежить від планування та організації дітей, що мають труднощі в засвоєнні програми. При цьому діти, які мають здібності, не повинні бути єдиними акторами на святах.

  Фізичний розвиток

  Оцінка загального рівня фізичного розвитку дітей впливає на результат аналізу ДОУ. Інструктор з фізичного розвитку повинен розвивати витривалість, швидкість і спритність у дітей. Для підвищення якості освіти в цій області дітей і батьків слід залучати до олімпіад, фізичним ігор і активним свят. Аналітична робота - це аналіз діяльності ДНЗ з виконання програм розвитку та виправлення недоліків.