» » Фондорентабельність показує прибутковість основних засобів підприємства

Фондорентабельність показує прибутковість основних засобів підприємства

В економіці для якісної оцінки застосування основних фондів виробничого процесу прийнято використовувати певну систему показників. Фондорентабельность є одним з її елементів і носить узагальнюючий характер. Що показує фондорентабельность ? Як розрахувати даний показник? Яке його нормативне значення?

Сутність поняття

Фондорентабельність показує прибутковість основних засобів підприємства
Під фондорентабельностью слід розуміти коефіцієнт, який рівнозначний такому ставленню, балансова прибуток до зведеного балансової вартості фондів ОС виробничого призначення, розрахована як середнє значення за рік. Важливо відзначити, що інформація для розрахунку в даному випадку знаходиться в бухгалтерському балансі. Таким чином, фондорентабельность показує розмір прибуткової статті, який співвідноситься з одиницею вартості ОЗ виробництва, що мають відношення до того чи іншого підприємства. Даний показник в повній мірі характеризує частку прибутку, яка відображається у бухгалтерському балансі, до вартості необоротних активів, облікованих за річний період.


Природно, що цей коефіцієнт доцільно визначити як показник групи рентабельності, розрахований за допомогою бухгалтерського балансу і використовується для докладного аналізу ефективності застосування компанією або бізнесом фондів виробничого процесу. До таких слід віднести нежитлові та житлові будівлі, різного роду споруди, транспортні засоби, інструменти для продуктивного виробництва, верстати, комп'ютерну техніку і так далі.

Розрахунок фондорентабельность

Фондорентабельність показує прибутковість основних засобів підприємства
Як з'ясувалося, фондорентабельность показує ефективність у процесі управління основними фондами виробничого процесу підприємства. Як же розрахувати даний показник? Важливо відзначити, що в процесі розрахунку коефіцієнта доцільно використовувати одну з двох формул. Перша є загальною моделлю, друга ж співвідноситься з бухгалтерським балансом. Крім того, нижче представлений розрахунок як за відомостями нової моделі бухгалтерського балансу, так і за даними старої.


Отже, оскільки фондорентабельность показує кількість карбованців, отриманих на один рубль засобів основного виробництва, то доцільно представити даний показник, як відношення чистого прибутку (по-іншому її називають бухгалтерської) до вартості фондів основного виробництва, розрахованої за річний період:
 • К(ф) = приб. до оподаткування /сер. вартість внеоборот. активів * 100%.
 • Розрахунок коефіцієнта згідно з даними старої бухгалтерського балансу виглядає так:
 • Кф = стор 140 /0.5 * (стор 190 нг + стор 190 кг) * 100%.
 • А формула, що відповідає даним нової бухгалтерського балансу відображається так: Кф = стор. 2400 Форма 2/(стор 1100 нг. Ф. 1 + стор. 1100 кг. Ф. 1)/2 * 1--%.

  Аналіз фондорентабельность

  Фондорентабельність показує прибутковість основних засобів підприємства
  У відповідності з даними попередніх розділів можна визначити, що фондорентабельность показує прибуток на одиницю вартості ОЗ виробничого процесу. Чим вище значення коефіцієнта, тим більше показники ефективності і результативності застосування фондів виробництва певного підприємства. Необхідно зауважити, що нерідко навіть зниження даного коефіцієнта має позитивний характер. Чому так? Справа в тому, що подібна картина запросто може виникнути при здійсненні підприємством інвестицій додаткового характеру, службовцями витратами і спрямованими на інноваційний процес, розвиток технологій, а також на розширення асортименту продукту, що випускається.

  Що ж ще?

  Важливо доповнити, що здійснювати аналіз коефіцієнта слід в динаміці адже це дозволяє повноцінно оцінити тенденцію управління щодо основних засобів виробництва. Збільшення показника призводить до суттєвого підвищення рівня фінансової стійкості та інвестиційної привабливості компанії. Вище було доведено, що фондорентабельность показує прибутковість ОС підприємства. З цього випливає, що коефіцієнт не може мати загальноприйнятою нормативної оцінки. Так, оптимальне значення показника, як правило, залежить безпосередньо від виду діяльності компанії та її галузевої приналежності (в галузях фондоемкого характеру коефіцієнт буде істотно нижче, ніж в торгових).