Львів
C
» » Основні етапи конституційного розвитку Росії: загальна характеристика

Основні етапи конституційного розвитку Росії: загальна характеристика

Конституцією називають основний державний закон, особливий нормативний акт, якою володіє вищою правовою силою в країні, на території якої діє. Конституцією визначаються основи соціальної, економічної, політичної і територіальної системи держави. Про основні етапи конституційного розвитку Росії буде детально викладено в нашому матеріалі.

Перша конституція в історії Російської держави

Вперше у вітчизняній історії поняття конституції було застосовано в 1815 році. Тоді Олександр Перший дарував цей закон Царства Польського. Законом тільки що створена країна перетворювалася в монархію спадкоємного типу, яка "назавжди з'єднувалася з Російською імперією". Королем призначався намісник, в особі якого міг бути тільки поляк. Виняток робився хіба для намісника з представників Імператорського Дому.


Конституцією Царства Польського закріплювалася система законодавчої влади, правосуддя і територіальні володіння. Сам закон зайняв найважливіше місце в низці основних етапів конституційного розвитку Росії. По суті, це був перший подібний закон, що зовсім не характерно для держави з абсолютною монархією. Хоч і поширювалася Конституція всього на один регіон, сам факт її прийняття вже вважався великим досягненням. Проте у 1830 році закон був скасований Миколою Першим. Причина крилася у зміцненні абсолютної монархії і проведення жорсткої консервативної політики.

Конституція 1918 року: загальні положення

Другий основний етап конституційного розвитку Росії припав на 1918 рік. У це час почала своє становлення Радянська держава. Перші підсумки перетворень знайшли своє відображення у першій Конституції Російської держави, а саме Основному Законі РРФСР. Цей нормативний акт узагальнив хоч і невеликий, але все ж наявний досвід державного будівництва.


Проекти закону розроблялися ВЦВК і Народним комісаріатом юстиції. Розглянуто вони були спеціальною комісією ЦК РКП(б). На засіданні п'ятого Всеросійського з'їзду Рад, який відбувся 4 липня 1918 року була сформована комісія для аналізу проекту основного закону. Це стало першим основним етапом у конституційному розвитку Росії і СРСР. З деякими змінами і доповненнями Закон був прийнятий 10 липня.

Основні положення Конституції 1918 року

Отже, закон закріпив, що Республіка Росія є вільна країна соціалістичного типу, яка об'єднує в собі представників трудящого народу. Влада належить робочого суспільству, яке об'єднане в Ради. Законом допускалася ліквідація у експлуататора будь-якого роду прав, якщо вони використовуються на шкоду трудящим. Особи позбавлялися виборчих прав, якщо вони вдавалися до найманої праці з метою витягу прибутку. Це стосувалося торговців, фінансових посередників та інших мешканців, що хоч якось намагалися реалізовувати діяльність підприємницького характеру.
Основні етапи конституційного розвитку Росії: загальна характеристика
Ухвалення Конституції 1918 року - перший і основний етап у розвитку конституційного права Росії - дозволило говорити про закріплення за громадянами їх основних прав та обов'язків. У числі найважливіших цивільних зобов'язань слід виділити необхідність трудитися і відбувати обов'язкову військову службу. Закріплювалися також такі демократичні свободи, як свобода совісті, друку і слова, свобода зібрань, можливість об'єднання в союзи і т. д.

Особливості Конституції 1925 року

Другим основним етапом у конституційному розвитку Росії стало прийняття основного державного Закону 1925 року. Росія разом з низкою інших незалежних республік увійшла до складу СРСР. З цієї причини і був прийнятий нормативний акт. До речі, другий конституційний проект був прийнятий ще в 1924 році. Проте через рік він був переформулирован. Можливо, причина крилася в нормі, відповідно до якої республіки Союзу мають право на внесення змін у власне законодавство. Конституція 1925 року у чому запозичила безліч положень з минулого Закону, прийнятого ще в 1918 році. Закон не містив текст Декларації прав працюючого й експлуатованого суспільства, але зазначав, що виходить з її базових положень. Також в Конституції зникли формулювання про придушення, насильства і ліквідації "паразитичних" представників громадського ладу. Були вирізані і положення про світову революцію. Сам Закон став більш суворим з правової точки зору, а тому зайняв гідне місце в системі основних етапів конституційно-правового розвитку Росії.

Конституція 1937 року: органи державної влади

СРСР повинен був встати на шлях абсолютно нового етапу розвитку. У зв'язку з цим з'явилася цілком логічна необхідність в оновленні всієї конституційної системи держави. Особливістю нового етапу стала повна ліквідація експлуататорських елементів.
Для розуміння того, що нового вніс Закон 1937 року в систему основних етапів конституційного розвитку Росії, коротко позначимо основні його особливості.
Основні етапи конституційного розвитку Росії: загальна характеристика
Перший момент пов'язаний із збереженням класової сутності в державі. Сама система втілювала пролетарську диктатуру. Про це згадувалося в нормі 2 Основного Закону РРФСР 1937 року. Змінилася форма вираження класової сутності. Також з причини ліквідації класів експлуататорського характеру були скасовані політичні громадянські права за соціальною ознакою. Було введено рівне, загальне і пряме право виборців за принципом таємного голосування. Також Закон встановив принцип рівноправності громадян. Другий момент пов'язаний з появою в Законі окремої глави про базові обов'язки і права громадян. Можливість використовувати політичні права була гарантована згідно інтересам трудящих осіб для зміцнення соціалістичного ладу.

Система державного устрою за Конституцією 1937 року

Третій ключовий момент полягає у встановленні пріоритетною і начальствующей ролі комуністичної партії. У той час називалася вона ВКП(б). Сама партія перетворювалася в якусь державну структуру. Конституція набула якісно новий юридичний вигляд. У законі були відображені такі державно-правові інститути, як "Соціальний та державний устрій", "Права і обов'язки громадян" і багато іншого. Все це стало абсолютно новим витком в системі основних етапів конституційного розвитку РФ (Російської держави).

Конституція максимально якісно відобразила федеративний устрій РРФСР. Стали з'являтися самостійні глави про вищих інстанціях державної влади, прописувалися норми про національних округах. Таким чином, Закон явив собою абсолютно новий елемент у системі основних етапів конституційного розвитку РФ. Коротко про інших етапах буде розказано далі.

Конституція 1978 року: основні зміни у системі права

Розвиток конституційної системи Радянської держави було безперервним. А тому в 1977 році з'явився новий основний закон, на базі якого в 1978 році буде прийнята Конституція. Протягом своєї роботи цей нормативний акт кілька разів піддавався досить великим змінам. Всі вони, так чи інакше зачіпали зміст окремих норм або саму сутність Основного закону.
Основні етапи конституційного розвитку Росії: загальна характеристика
Затверджувався статус УРСР як союзної республіки у складі Радянського держави. Сама Конституція на останніх порах свого існування була досить нестабільною, причому зміни мали суттєвий характер. З цієї причини характеристика Закону 1978 року володіє різним змістом залежно від періоду дії. Позначимо основні особливості закону в перші 10 років його дії.

Державні зміни Конституції 1978 року

Прийняття норми про вступ в силу нового основного етапу конституційного розвитку Росії. Загальна характеристика даного етапу відображено в назві: "розвинутий соціалізм". Сам СРСР з держави з пролетарською диктатурою перетворювалася на загальнонародну країну.
Другий момент стосувався комуністичної партії. Підкреслювалася особлива роль. Нарешті, сам Закон зберігав класову спрямованість демократії. Вводилося поняття демократії соціалістичного спрямування.
Основні етапи конституційного розвитку Росії: загальна характеристика
З інших особливостей варто виділити нове положення про федеративний устрій. Так, національні кола перетворювалися в автономні. Сам РРФСР оголошувався суверенною державою.

Закон "Про Конституційному суді" 1991 року

Надаючи характеристику основним етапам розвитку науки конституційного права Росії, не можна не відзначити один досить важливий закон. Він був прийнятий вже після розвалу Радянського держави, але до прийняття в силу російської Конституції 1993 року.
Основні етапи конституційного розвитку Росії: загальна характеристика
Закон РРФСР закріплював поняття про нової державної інстанції, яка була вищий судовим органом для захисту конституційного державного устрою. Здійснювала свою владу у формі конституційного провадження. Суд мав право на реалізацію своєї влади через три найважливіших повноваження:
 • надання висновків у випадках, встановлених Законом;
 • розгляд справ про конституційність нормативних актів і угод міжнародного типу;
 • розгляд на засіданнях справ про конституційний характер правозастосовної практики.
 • На базі деяких положень розглянутого нормативного акта була прийнята чинна сьогодні Конституція. У 1994 році був прийнятий новий ФЗ, на цей раз вже для РФ, про статус і принципи роботи Конституційного суду.

  Прийняття Конституції 1993 року

  Розібравшись коротко з основними етапами конституційного розвитку Росії, необхідно дати характеристику нині чинним основним Законом країни. Як відомо, у 1990-1991 рр. відбувся розпад старого, радянського ладу. Всі республіки, включаючи РРФСР, підписали Декларації про свій державний суверенітет. СОД прийняв документ про суверенітет РРФСР 12 червня 1990 року. У цьому ж документі була зазначена необхідність розробити новий закон на базі принципів, проголошених у Декларації.
  Основні етапи конституційного розвитку Росії: загальна характеристика
  У вересні 1993 року Єльцин підписав указ, згідно з яким припинили свою діяльність СНД та Верховна рада Росії. В цей же день був прийнятий Закон про необхідність поетапного проведення конституційної реформи. Вже 15 жовтня проект був прийнятий, а 12 грудня схвалено на всеросійському голосуванні.

  Основні положення Конституції 1993 року

  Структура Закону складається з двох розділів та преамбули. У першому розділі міститься дев'ять голів, у другому даються прикінцеві та перехідні положення. Новим Законом була ліквідована система Рад. Були закріплені землі та надра в якості народного надбання. Усунуто поняття справедливої оплати праці. Замість неї був введений МРОТ. Сама Росія стала симетричною федерацією. Повноваження всіх її суб'єктів стали однаковими. Термін повноважень президента було скорочено з 5 до 4 років. Утворено Федеральне збори (парламент), а також ряд інших важливих державних органів.
  Основні етапи конституційного розвитку Росії: загальна характеристика
  Конституцією 1993 року були утворені такі інстанції, як Держдума, уряд, Рада Федерації, законодавчі та виконавчі органи суб'єктів, а також особлива система судів. Істотно змінилися права та обов'язки громадян.