» » Що таке монополізація і як вона впливає на економіку?

Що таке монополізація і як вона впливає на економіку?

В економіці існує досить велика кількість різних процесів, які впливають на її розвиток і перебіг. Одним з них є монополізація. Це явище має як позитивні, так і негативні риси, і обов'язково повинна контролюватися і регулюватися по уникнення суттєвих негативних наслідків. Так що таке монополізація, в чому її суть і який вплив?
Що таке монополізація і як вона впливає на економіку?

Визначення поняття

Щоб розібратися в питанні "що таке монополізація", необхідно розуміти, що ринок досконалої конкуренції характеризується однорідністю пропонованих товарів, великою кількістю виробників, свободою торгівлі та інформації. Ця ситуація є теоретично ідеальним і береться за зразок, але в реальності не зустрічається. Повною її протилежністю є встановлення монополії. Тобто ринок (або окрему його напрям) займає одна або декілька великих компаній, які встановлюють цінову політику, регулюють обсяги виробництва і т. д. Це і є процес монополізації. Він охоплює, як правило, одну галузь економіки. Приміром, у країнах пострадянського простору практично скрізь існує монополія в житлово-комунальному господарстві. Монополізація галузі в даному випадку характеризується тим, що послуги з надання населенню та підприємствам електроенергії здійснює виключно одна компанія, газу – друга, води – третя і т. д. У споживача немає можливості вибору постачальника, немає конкуренції ціни і т. д.
Що таке монополізація і як вона впливає на економіку?Негативні факти

Проблеми монополізації ринку прямо випливають з визначення самого поняття. До них відносяться наступні:
 • Низький рівень або повна відсутність конкуренції гальмує процес розвитку, істотно зменшує потребу у вдосконаленні і модернізації продукції.
 • Монополіст може самостійно встановлювати ціну на свій товар незалежно від можливостей споживача, що порушує цінову рівновагу.
 • Труднощі входу на ринок нових підприємств з аналогічною продукцією.
  Що таке монополізація і як вона впливає на економіку?
 • Позитивні сторони

  Що таке монополізація з точки зору впливу на економіку? Не можна сказати, що цей процес має виключно негативний вплив, т. к. є і кілька аргументів на його користь. Наприклад:


 • Великий виробник (або поєднання декількох) має достатньо широкі фінансові та технічні можливості для проведення досліджень, розробки і впровадження нових технологій для зниження витрат виробництва.
 • Компанії-монополісти завдяки своїм масштабам більш стійкі до конъюктурним коливань галузі або всього ринку, до фінансових і економічних криз і т. п.
  Що таке монополізація і як вона впливає на економіку?
 • Наслідки

  При наявності монополізації зазвичай мають місце чисті втрати суспільства. Виражається це в тому, що виробників може практично безмежно підвищувати ціни на товари і послуги незалежно від зміни витрат, а споживач змушений купувати їх на встановлених умовах. Оскільки доходи покупця не збільшуються, то й обсяг придбаної продукції знижується, а значить, падає і рівень продуктивності всієї галузі. Незважаючи на те, що монополіст одержує необгрунтовано високі прибутки, суспільство в цілому втрачає від цього процесу. Крім того, наслідки випливають і з негативних сторін, перелічених вище.

  Як розпізнати?

  Що таке монополізація з практичної точки зору? У різних країнах і галузях значення, за яким визначають рівень конкуренції, істотно відрізняється. Теоретично вважається, що якщо третина галузі займає продукція одного виробника, половину – три компанії (виробники або постачальники послуг), а п'ятеро охоплюють понад 60 %, то має місце низький рівень конкуренції. Монополізованим ринок визнається, якщо загальна кількість підприємств - не більше десяти. Для розрахунку зазвичай застосовують індекс Харфиндела - Хіршмана, заснований на показниках загальної кількості фірм та їхніх часток у галузі в процентному вираженні. Завдання визначення рівня монополізації і ступеня конкуренції зазвичай лягає на державу, так як цей процес істотно відбивається на економіці й розвитку не тільки окремої галузі, але і всієї країни в цілому, а також у результаті на рівні життя населення.
  Що таке монополізація і як вона впливає на економіку?

  Втручання держави

  Наявність і рівень монополізації в економіці країни регулюється на законодавчому рівні. Економічні заходи, що вживаються для підтримки конкуренції, запобігання монополії та її негативного впливу, включають:
 • Підтримку, фінансування або надання пільг виробникам товарів-замінників, дефіцитної продукції і т. п.
 • Залучення інвестицій у монополізовані галузі, в тому числі і зарубіжних, а також сприяння при їх входженні на ринок
 • Ініціації та фінансування науково-дослідної діяльності з метою розвитку галузі з низьким рівнем конкуренції.
 • Адміністративні державні заходи передбачають:
 • Контроль створення, злиття, поглинання і т. п. компаній-виробників.
 • Примусову демонополізацію (поділ, дроблення).
 • Штрафні санкції, адміністративну та кримінальну відповідальність за спроби монополізації галузі.
 • Найскладнішою і проробленою системою боротьби вважається впроваджена в США. Однак за останні роки в Росії також впритул зайнялися вирішенням питання монополізації ринків, у тому числі прийнятий Закон про конкуренцію, а також створений спеціальний комітет для роботи в даному напрямку.