Львів
C
» » Загальні рівні цін в економіці

Загальні рівні цін в економіці

Для визначення і цифрового вираження стану економіки будь-якої держави застосовується безліч різних індексів. До них відносять і загальні рівні цін. Цей сумарний показник у процесі аналізу допомагає сформувати уявлення про зміну стану економіки з плином часу, а також отримати чітке уявлення про інфляцію, рівні життя населення, стан окремих галузей господарства. Нижче розглянуті методи його розрахунку та принципи аналізу, а також чинники впливу і деякі особливості.


Загальні рівні цін в економіці

Визначення понять і методи розрахунків

Ціна – це кількість грошових одиниць, за які продавець готовий віддати одну одиницю свого товару. Середньозважене значення досить легко отримати при будь-якій кількості однорідного товару. Коли ж мова йде про планування і аналізі економіки цілої країни, то має місце необхідність розгляду величезної кількості різноманітних товарів та послуг, вартість яких потрібно врахувати. У такому разі для об'єднання застосовується спеціальний показник. Загальний рівень ціни визначає середнє значення вартості товарів і послуг в економіці на різноманітні товари. Щоб привести значення у відповідність один до іншого, іншими словами нівелювати розбіжності, їх зазвичай врівноважують. Це роблять або за кількісним показником, або за вартісною, застосовуючи методи розрахунку, які називаються індексом цін Пааше або Лайспейреса. Перший показує рівень здешевлення або подорожчання товарів у базисному періоді. Другий відображає ступінь зміни ціни базисного періоду у зв'язку з підвищеннями або зниженнями у звітному.
Загальні рівні цін в економіціСфера застосування та тонкощі аналізу

Рівні цін розраховуються як для всієї економіки в цілому, так і окремо для її галузей. Наприклад для промисловості, сільського господарства, транспорту, житлово-комунального комплексу і т. д. Для аналізу зовнішньоекономічної діяльності розраховують рівні цін на експортовані та імпортовані товари. У цьому випадку не враховують ціни внутрішнього ринку, тобто ті, які встановилися на внутрішньому ринку держави. Найголовнішим принципом аналізу є розгляд значень показників у часі. Іншими словами більш істотними є не цифрові значення, а тенденція їх змін.

Дефлятор ВВП

Найпоширеніший показник, який використовується для того, щоб проаналізувати рівні цін, обчислюється простим діленням номінального ВВП на реальний. Виходячи зі складових формули, він і називається дефлятором ВВП. Розрахунок проводиться для декількох періодів і відображає рівень цін. Інфляція в даному випадку неминуче буде мати місце, в зв'язку з постійним зростанням вартості товарів і послуг, а також збільшенням грошової маси в обігу. Для повноцінного аналізу необхідно порівнювати показники кількох попередніх періодів та робити поправки на нормальний рівень подорожчання. Розрахунки зазвичай проводяться державними органами статистики. Значення висловлюють для зручності сприйняття і аналізу не в грошових одиницях, а у відсотках.
Загальні рівні цін в економіці

Дефлятор витрат на особисте споживання

Також часто загальний рівень цін розглядають з допомогою показника, який розраховується як співвідношення номінальної величини витрат домашніх господарств на кінцеве споживання до їх реального розміру. Це називається дефлятором витрат на особисте споживання. При цьому номінальна величина вартості береться в поточних цінах, а реальна – до постійних. Відмінною особливістю цього показника є те, що він не чутливий до змін переваг кінцевого споживача, заснованих на переході від більш дорогих товарів до більш дешевих аналогів.
Загальні рівні цін в економіці

Індекс споживчих цін

Самим зрозумілим для широких мас є третій показник. Його називають індексом споживчих цін. У цьому випадку зростання рівня цін розраховують, виходячи із змін вартості так званого «кошика». У неї входять продукти харчування, необхідні людині для повноцінного здорового життя, предмети першої необхідності та особистої гігієни, одяг і взуття. Всі інші складові варіюються в залежності від рівня життя. У деяких країнах враховується тільки найнеобхідніше, а в інших – відпочинок і розваги крім іншого. Цей показник в сукупному розгляді з рівнем доходу середньостатистичної сім'ї дозволяє отримати чітке уявлення про рівень життя, про зміну цін і його вплив на життя населення держави. Розраховується він також простим співвідношенням значень базового і звітного періодів.
Загальні рівні цін в економіці

Фактори впливу

Існує безліч як постійних, так і змінних обставин і явищ, які впливають на рівні цін. Товари і послуги на внутрішньому ринку країни змінюють свою вартість, дуже гостро реагуючи на:
  • Світові коливання цін, не пов'язані з внутрішньою діяльністю держави. Максимально це відбивається на вартості енергоносіїв (нафта, газ), а також продуктів першої необхідності (цукор, зернові, жири), та на товари, виробництво яких з ними пов'язано.
  • Нестабільна політична ситуація всередині країни (революції, народні хвилювання, постійна зміна влади тощо).
  • Непередбачувані природні катаклізми, які тягнуть за собою втрати врожаїв, руйнування та інші негативні наслідки.
  • Залежно від експортної або імпортної залежності держави, на загальний рівень цін усередині країни можуть також вплинути перераховані вище фактори в тих державах, з якими встановлені найбільш тісні зовнішньоекономічні зв'язки.
  • Наявність і результативність роботи антимонопольного законодавства, регулювання державою ціноутворення на споживчу корзину або повна відсутність такого вмешательтва.
  • Крім того, при аналізі слід враховувати, що чим вище показник загального рівня цін, то тим більша кількість грошей потрібно кінцевому споживачеві. Виходячи з цього номінальний попит на гроші завжди буде змінюватися пропорційно загальним рівнем цін.