Львів
C
» » Культурно-дозвіллєві центри: структура, функції. Вдосконалення діяльності молодіжних культурно-дозвільних центрів

Культурно-дозвіллєві центри: структура, функції. Вдосконалення діяльності молодіжних культурно-дозвільних центрів

Діяльність культурно-дозвіллєвих центрів має сьогодні особливе значення. Багато в чому це пов'язано з загостренням міжнаціональних протиріч, прагненням зберегти самобутність кожної народності. При цьому такі установи покликані об'єднувати громадян з різними інтересами і потребами. Розглянемо далі ключові функції культурно-дозвіллєвого центру.
Культурно-дозвіллєві центри: структура, функції. Вдосконалення діяльності молодіжних культурно-дозвільних центрів

Загальна характеристика

Поняття "дозвілля" сьогодні трактується неоднозначно. В офіційних документах відсутнє чітке визначення терміна. Культурно-дозвіллєві центри в даний час вважаються установами, що відображають принципово новий рівень соціальної діяльності громадян. При цьому вони залишаються близькі до таких закладів, як клуби за інтересам.


Завдання

Сьогодні дуже поширені культурно-дозвіллєві центри для молоді . Їх основним завданням виступає формування умов для спілкування, розвитку творчого потенціалу, відпочинку, відновлення фізичних і духовних сил. Культурно-дозвіллєві центри покликані якомога ширше надати населенню платні оздоровчо-просвітницькі послуги, що користуються великим попитом. На початковому етапі передбачалося, що в таких закладах буде організований масовий відпочинок і розваги. Першими у відповідності з вимогами сучасних умов стали формуватися культурно-дозвіллєві центри Москви (ДК "Зміна", наприклад) і Санкт-Петербурга.

Специфіка

Теоретичне планування і практична робота по утворенню центрів відображають сучасну концепцію організації культурного дозвілля населення. Її принципи більшою мірою орієнтовані на задоволення різних потреб різних верств населення на платній основі. На відміну від інших закладів, культурно-дозвіллєві центри призначені для багатопрофільного обслуговування.
Культурно-дозвіллєві центри: структура, функції. Вдосконалення діяльності молодіжних культурно-дозвільних центрівНапрямки роботи

Культурно-дозвіллєвий центр виконує наступні функції:
 • Розважальну.
 • Стимулюючу.
 • Комунікативну.
 • Інформаційно-методичну.
 • Навчальну.
 • Фізкультурно-оздоровчу.
 • Принципи

  Щоб ефективно реалізовувати свої завдання, установа повинна займати споруда або комплекс будівель, оснащені необхідним обладнанням. Організація закладів базується на таких принципах:
 • Колективне самоврядування.
 • Повна самоокупність.
 • Індивідуальне членство.
 • Культурно-дозвіллєві центри створюються за активної участі населення.
  Культурно-дозвіллєві центри: структура, функції. Вдосконалення діяльності молодіжних культурно-дозвільних центрів

  Особливості організації

  Статут – основний документ, згідно з яким працює будь культурно-дозвіллєвий центр. Структура установи формується за загальними правилами, передбаченими для юридичних осіб. Управління закладом здійснюється директором за принципом єдиноначальності. У якості дорадчого органу виступає художньо-технічна рада. Керівник призначає і знімає з посад всіх працівників установи.

  Якість послуг

  Комплексність послуг, що надаються досуговими центрами, виступає як одна з ключових особливостей закладів. При цьому важливе значення має та їх якість. За всіма показниками культурно-дозвіллєві центри повинні випереджати інші заклади масового відвідування. При цьому вони можуть виступати експериментальними майданчиками для впровадження нових типів послуг. В даний час розробляються різноманітні програми, спрямовані на залучення як можна більшої кількості громадян. В їх рамках передбачаються заходи, орієнтовані на постійне вдосконалення діяльності молодіжних культурно-дозвільних центрів .
  Культурно-дозвіллєві центри: структура, функції. Вдосконалення діяльності молодіжних культурно-дозвільних центрів

  Кадровий склад

  Необхідним етапом формування системи дозвіллєвих центрів виступає залучення фахівців самих різних профілів. Серед них і педагоги, і психологи, і режисери, і методисти, і художники. Для підвищення якості роботи необхідно переорієнтувати співробітників з вузькопрофесійному позиції на системний, комплексний підхід. Фахівцю необхідно освоїти:
 • Культуру дозвіллєвих заходів у всіх аспектах.
 • Сучасні засоби, що застосовуються і при безпосередньому обслуговуванні відвідувачів, і при забезпеченні умов роботи закладів, підготовці і розробці програм.
 • Методи впровадження заходів з виконанням всіх принципів організації дозвілля.
 • Мистецтво спілкування при наявності вільного вибору громадянами, які відвідують заклад, програм їх відпочинку.
 • Логіку вироблення і постановки нових програм.
 • Методику створення творчих майстерень, освіти постійного активу осіб, які відвідують центр.
 • Культурно-дозвіллєві центри: структура, функції. Вдосконалення діяльності молодіжних культурно-дозвільних центрів

  Зонування

  У діяльності центрів постійно ведеться пошук нестандартних рішень і підходів. Це обумовлюється тим, що заходи з організації відпочинку в сучасному суспільстві - у зв'язку з диференціацією інтересів і запитів громадян - не вписуються в жорсткі межі традиційних форм. Центри відрізняються яскраво вираженою соціальною відкритістю. Це відображається у формуванні секторів і зон вільного спілкування, майстерності, творчості. У них формуються сприятливі умови не тільки для самовиховання і саморозвитку суспільства, але і для забезпечення свободи, самостійності дітей, дорослих, підлітків у виборі тієї чи іншої дозвіллєвої діяльності.
  Культурно-дозвіллєві центри: структура, функції. Вдосконалення діяльності молодіжних культурно-дозвільних центрів

  Інтеграція

  Різно-профільні центри використовують різні підходи до організації культурного дозвілля для населення. Між тим всі установи володіють однією загальною ознакою. Він полягає в реалізації інтегративної функції в громадському вихованні молодшого покоління. Будь-які підходи, використовувані в рамках культурно-дозвіллєвої діяльності, сприяють соціалізації, зміцнення, збагачення відносин і зв'язку дитини і підлітка з суспільством і сім'єю зокрема. У цьому полягає найважливіша роль таких центрів. Заклади виступають в якості посередників між мікросвітом особистості і навколишнім середовищем.
  Культурно-дозвіллєві центри: структура, функції. Вдосконалення діяльності молодіжних культурно-дозвільних центрів

  Використовувані форми

  В рамках своєї роботи центри впроваджують величезна кількість традиційних, альтернативних та інноваційних, групових, індивідуальних і масових підходів. Зокрема, на практиці реалізуються програми спілкування "діти-сім'я", "сім'я-сім'я", "дитина-діти", "підліток-дорослий" і пр. Реалізуються ці форми шляхом організації різних свят, фестивалів. Наприклад, стали популярними Дні Матері, Батька, Дідусів і Бабусь. Особливий інтерес представляють ігрові сімейні змагання, конкурс батьківських газет, читацькі конференції, ярмарки виробів і так далі.
  Культурно-дозвіллєві центри: структура, функції. Вдосконалення діяльності молодіжних культурно-дозвільних центрів

  Клуби за інтересами

  Вони досить часто організовуються на базі культурно-дозвіллєвих центрів. У клубах можуть брати участь підлітки, діти певного віку. Часто формуються змішані об'єднання, самодіяльні ансамблі, сімейні майстерні, етнографічні експедиції. В рамках своєї діяльності центри впроваджують різні форми психологічної, соціальної реабілітації дорослих, підлітків, дітей. Такі клуби орієнтовані в першу чергу на осіб з важких, неповних, молодих, малозабезпечених, багатодітних сімей. У дозвіллєвому центрі можуть працювати свої "телефони довіри". В закладах також часто передбачаються кабінети психолога, юриста, соціальні вітальні, групи спілкування, сімейного виховання і так далі. У таких форматах діти, дорослі та підлітки отримують кваліфіковану допомогу, знаходять необхідний актуальний досвід соціально-культурної діяльності, позбавляються від дефіциту спілкування, довіри, долають внутрішні проблеми, отримують можливість реалізовувати свій творчий потенціал. Основною ідеологією будь-дозвіллєвого центру повинні бути принципи соціальної справедливості, гуманізму, гуманітаризації виховання. Сприяючи залученню дітей до творчості, установи виконують важливу виховну задачу.