Львів
C
» » Методика прогнозування доходів. Планування доходів бюджету

Методика прогнозування доходів. Планування доходів бюджету

Методика прогнозування надходжень доходів у бюджет поселення реалізується в розрізі конкретних видів відрахувань, по відношенню до яких адміністрація наділяється повноваженнями головного розпорядника коштів. Вона застосовується для аналізу обсягу сум, які імовірно будуть отримані в черговому фінансовому періоді від населення, організацій, установ. Адміністрація виносить постанову про затвердження методики прогнозування доходів.
Методика прогнозування доходів. Планування доходів бюджету

Способи розрахунку

Планування доходів бюджету здійснюється шляхом:
 • Прямого розрахунку. Цей спосіб грунтується на безпосередньому використанні передбачуваних показників (вартісних і об'ємних), рівнів ставок та інших величин, які визначають значення очікуваних сум.
 • Усереднення. Ця методика прогнозування надходжень доходів реалізується на підставі обчислення середнього обсягу відрахувань за період, що становить не менше 3 р. або за весь термін поповнення скарбниці МО відповідними видами відрахувань, якщо він не перевищує трьох років.
 • Адміністрація може передбачити й інші способи розрахунку.


  Категорії платежів

  Розроблена методика прогнозування надходжень доходів до бюджету застосовується при розрахунку очікуваних:
 • Сум, які відраховуються від здачі в оренду матеріальних цінностей, переданих органам територіального управління та установам, створеним ними, в оперативне управління. Виняток становить майно автономних і муніципальних бюджетних організацій.
 • Орендної плати, коштів від реалізації прав на укладення угод про передачу в користування землі, що є власністю адміністративно-територіальних одиниць, що входять в МО. Виняток становлять наділи автономних і муніципальних бюджетних структур.
 • Інших сум, які відраховуються від використання матеріальних цінностей, які є власністю адміністративно-територіальних одиниць, включених в МО. Виняток становить майно муніципальних автономних і бюджетних установ, унітарних, казенних в тому числі, підприємств.
 • Методика прогнозування доходів. Планування доходів бюджету
  Для аналізу очікуваного обсягу відрахування зазначених сум використовується методика прогнозування доходів, заснована на прямому і усередненому способи розрахунку.


  Орендна плата

  Методика прогнозування доходів включає в себе розрахунок сум, які можуть бути подані користувачами земельних ділянок у майбутній фінансовий рік. Для цього використовується така формула: А = З х Р, в якому:
 • орендна плата – А;
 • ринкова вартість наділу;
 • ставка рефінансування ЦБ – Р.
  Методика прогнозування доходів. Планування доходів бюджету
 • Ціна ділянки визначається на підставі оцінки, виконаної не більше ніж за півроку до підписання орендної угоди. Сума, яка ймовірно буде відрахована за користування майном, що перебуває у власності, а також оперативному управлінні, розраховується за формулою: АІ = (АИтг + Су + Сс) х К, в якій:
 • величина плати за оренду майна, очікувана до зарахування в наступному році, – АІ;
 • передбачувана сума в поточному періоді – Аитг;
 • величина зниження відрахувань внаслідок скорочення площ, що надаються в користування в майбутньому році, – Сс;
 • сума збільшення надходжень за майно у зв'язку з передбачуваним збільшенням об'єктів, що здаються в оренду в майбутньому періоді, – Су;
 • очікуваний коефіцієнт-дефлятор, який застосовується до ставки оплати за використання матеріальних цінностей або до їх вартості в майбутньому році – К.
 • Для розрахунку сукупного обсягу зазначених сум у майбутньому періоді методика прогнозування доходів передбачає наступне рівняння:
  АЗІ (р) = (АЗИ (t) + АЗІ (t-1) + АЗІ (t-2))/3 в якому:
 • орендна плата за майно і землю – АЗИ (р);
 • АЗІ (t) АЗІ (t-1) – фактичне (очікуване) значення річних сум за 3 р., передували майбутньому.
 • Методика прогнозування доходів. Планування доходів бюджету

  Суми від реалізації матеріальних цінностей

  Методика прогнозування доходів передбачає наступну формулу для розрахунку: РІ = Пл х Ст, в якій:
 • суми від реалізації – РИ;
 • середня вартість 1 кв. м. нерухомого об'єкта, визначена за підсумками торгів, організованих у періоді, що передує розрахунковим, – Ст;
 • площа споруд, будівель, приміщень, що підлягають продажу в черговому році – Пл.
 • Розрахунок обсягів зазначених сум на плановий період виконується з використанням наступного рівняння: РІ (р) = (РІ (t) + РІ (t-1) + РІ (t-2))/3 в якому:
 • РІ (t) РІ (t-2) – передбачуване (фактичне) значення річних відрахувань за 3 р., що передують чергового.
  Методика прогнозування доходів. Планування доходів бюджету
 • Непостійні суми

  Узагальнена методика прогнозування надходження неподаткових доходів використовується при розрахунку очікуваних відрахувань, здійснюваних несистематично. В якості вихідних даних виступають середні річні обсяги фактичних сум, отриманих за попередні три роки. Дані показники беруться зі звітів про виконання бюджетних статей (ф. 0503127). До категорії непостійних відносять суми:
 • Держмита за здійснення нотаріальних дій службовцями місцевих структур влади, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством РФ.
 • Від розпорядження та продажу конфіскованих та інших матеріальних цінностей, звернених у доходи поселень.
 • Держмита за надання місцевими органами спеціального дозволу на переміщення автошляхами транспорту, що здійснює перевезення великовагових/великогабаритних та небезпечних вантажів.
 • Стягуються місцевими структурами влади за виконання окремих функцій.
 • Від грошових стягнень за порушення фінансового законодавства.
 • Від компенсації шкоди, завданої внаслідок нецільового або неправомірного використання коштів місцевими адміністраціями.
 • Від стягнення штрафів за порушення нормативних актів РФ про контрактної системи в області закупівель послуг, виробів, робіт для забезпечення муніципальних і держпотреб.
  Методика прогнозування доходів. Планування доходів бюджету
 • Формули

  Методика прогнозування неподаткових доходів передбачає наступний спосіб розрахунку:
  P = (P (m) + P (m-1) + P (m-2) + P (m-3))/4 де
 • Р (m) P(m-3) – фактична величина сум, отриманих за 3 звітних періоди;
 • Р (m) – передбачуваний обсяг коштів у поточному році.
 • Останній показник розраховують за формулою: P (m)= (Ро (m) /к) *12 в якій:
 • Рв (m) – фактична величина сум, отриманих за завершився період поточного року;
 • к – кількість місяців закінченої звітного проміжку в тек. році.
 • Визначення сукупного обсягу зазначених вище сум на майбутній період проводиться з використанням наступного рівняння: P (p) = (P (t) + P (t-1) + P (t-2))/3 в якому:
 • P (t) P (t-2) – передбачуване (фактичне) значення річних сум, що надійшли протягом трьох років, що передують прогнозованому.
 • Безоплатні кошти

  Обсяги таких сум, що надходять з регіонального бюджету, прогнозуються у відповідності з показниками, встановленими в законодавчих актах суб'єкта або нормативними документами органів влади. Величина безоплатних коштів з районного фонду, очікуваних до зарахування, розраховується за значенням, передбаченим у рішенні про склад фінансових статей на майбутній період.
  Методика прогнозування доходів. Планування доходів бюджету

  Висновок

  Прогнозування бюджетних надходжень має особливе значення для сільського поселення. Використовуючи різні варіанти розрахунку, адміністрація може аналізувати обсяг коштів, які можуть бути у неї в розпорядженні. Це, в свою чергу, забезпечує планування витрат на майбутні періоди. Розрахунку очікуваних обсягів коштів передує аналіз раніше отриманих сум. Згідно з результатами оцінки, адміністрація отримує можливість виявити перспективні напрями витрачання фінансів, використання майна, що становить власність адміністративно-територіальної одиниці, в оперативному управлінні установ і підприємств. Грамотно використовувані способи аналізу і розрахунку дозволяють досягти більшої незалежності від регіональних і муніципальних дотацій.