» » Робочий капітал - показник ліквідності компанії

Робочий капітал - показник ліквідності компанії

В економічній сфері показником, що характеризує розмір коштів, які не залежать від поточних зобов'язань, є робочий капітал. Іншими словами, він складає частку фінансів тієї чи іншої компанії, які не використовуються для погашення зовнішніх або внутрішніх боргів на певний період часу.

Загальне поняття

Оборотний (робочий) капітал отримав свою назву від англійського терміна Net Working Capital (NWC). Але в Росії більш популярно інша його назва – власні оборотні кошти. Вони показують, яким капіталом володіє організація або компанія для забезпечення своєї діяльності у фінансовому плані.


Робочий капітал - показник ліквідності компанії
Якщо коротко розібрати поняття «робочий капітал», то даний показник являє собою різницю між кількістю поточних коштів і поточних зобов'язань. Розміри її і визначають ліквідність фірми. Якщо робочий капітал збільшується, то це свідчить про зростання ліквідності фірми, що веде до підвищення її кредитоспроможності. Але тут існує і зворотний бік медалі. У разі занадто високої робочого капіталу виникають сумніви щодо правильності економічної політики, що проводиться керівництвом компанії.

Формула розрахунку

Оптимальна вартість робочого капіталу (або сума оборотного капіталу) розраховується в залежності від індивідуальних потреб конкретної організації і масштабів її діяльності. Також мають значення особливості роботи, терміни оборотності запасів, сума короткострокової заборгованості, умови залучення кредитів, позик і ін., Як показує практика, може негативно вплинути як зайвий оборотний капітал, так і нестача оборотних коштів.


Щоб порахувати, яку величину повинен мати робочий капітал, існує проста формула. Від оборотних засобів необхідно відняти короткострокові зобов'язання, і в результаті ми отримаємо шукане значення. Можна скористатися й іншим, не менш вірним способом. До власних оборотних засобів приплюсовиваем довгострокові зобов'язання і від отриманої суми віднімаємо необоротні активи.
Робочий капітал - показник ліквідності компанії

Як керувати робочим капіталом

Складність управління NWC полягає в тому, щоб робочий капітал постійно зберігав оптимальне значення. Що означає оптимальне? Мається на увазі така величина, яка б дозволяла компанії виконувати всі функції і безупинно займатися основною діяльністю. В той же час не варто занадто завищувати показник, оскільки це може завершитися висновком з обороту значної частини коштів. Управління робочим капіталом йде паралельно з правильним фінансовим менеджментом, який включає кілька пунктів:
 • Визначення загальної потреби в оборотному капіталі.
 • Позначення рівня інвестицій у даний показник.
 • Визначення джерел фінансування.
 • Аналіз впливу робочого капіталу на доходи і на підвищення цінності підприємства.
 • Виходячи з усього перерахованого вище, менеджери, які займаються управлінням робочого капіталу, в принципі, працюють на підтримання ліквідності фірми.
  Робочий капітал - показник ліквідності компанії

  Причини зниження робочого капіталу

  Нерідко бувають випадки, коли в організації поточні активи практично дорівнюють сумі короткострокової заборгованості. Це може призвести до того, що фірму оголосять банкрутом. Тут необхідна чітка робота провідних менеджерів, завдання яких - стежити за показником. Якщо спостерігається така тенденція, що робочий капітал поступово знижується, це свідчить про нераціональне використання коштів.
  Причини зниження можуть бути самі різні, серед яких - падіння обсягів продажів, що, у свою чергу, провокує зменшення дебіторської заборгованості. В цьому випадку знизиться баланс поточних активів, а за ними - і величина робочого капіталу.

  Про що говорить робочий капітал?

  Найчастіше у великої компанії або корпорації є безліч інвесторів, які зацікавлені в її плідній роботі. Завдяки показниками робочого капіталу вони можуть побачити реальну картину ефективності або неефективності операційної діяльності компанії. Наприклад, якщо дебіторську заборгованість збирають у повільному темпі, то це призводить до підвищення робочого капіталу та неефективної діяльності. Також негативно може позначитися і нераціональне інвестування коштів, за рахунок чого підвищиться показник робочого капіталу. Описуваний індикатор варто розглядати за кілька відрізків часу, щоб порівнювати та робити аналіз.
  Робочий капітал - показник ліквідності компанії

  Рух капіталу

  У комерційних організаціях має місце рух капіталу, робочої сили як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Зокрема, рух оборотних коштів спостерігається в інвестуванні, в тому числі закордонних, для отримання прибутку. Крім цього, на сьогоднішній день фірми користуються міжбанківськими експортними кредитами. Цікаво те, що державні органи влади залишають за собою право на контроль за міжнародним переміщенням капіталу, навіть якщо він належить приватним або юридичним особам.