Львів
C
» » Займенники в іспанській мові

Займенники в іспанській мові

Займенники в іспанській мові – дуже цікава частина мови, а також, на перший погляд, дуже складна. Вони змінюються за формами, родами, числами, іноді і зовсім пишуться разом з дієсловом, а одне і те ж займенник може виступати в ролі різноманітних частин мови. Не можна забувати і про деякі нюанси, які звучать дуже дивно для російського вуха.

Що таке займенник?

Для початку слід усвідомити для себе, що таке займенник і в чому його особливості. Це самостійна частина мови (поряд з дієсловом, іменником), яка замінює собою іменник. Наприклад, якщо ми говоримо: "Хлопчик пішов додому", то ми можемо замінити перше слово на особисте займенник. Вийде: "Він пішов додому". Або ж ми можемо сказати: "Я бачу дівчинку", а замінити потім останнє слово займенник. Вийде: "Я бачу її". Ці частини промови бувають різних видів, іноді замінюють собою числівники, прикметники або навіть дієслово. Крім того, займенник може вказувати на кількість предметів і їх ознаки!


Займенники в іспанській мові

Особисті займенники

Особисті займенники (я, ми і т. д.) в іспанській мові змінюються за відмінками і особам, а також іноді по пологах. Так, маємо наступну картину: Єдине число: 1. Yo = Я 2. Tu = Ти. 3. В 3-м особі три займенники:: El = Він. Ella = Вона. Ello = Воно. Usted (Ustedes) = (ввічлива форма во множ. і єдиний. числі). А в множині іспанські займенники також розрізняються в залежності від того, до якої статі належить персона, на яку вказують: Nosotros (в ж.р. Nosotras) = ми (відповідно чоловічий і жіночий рід), Vosotros (в ж.р. Vosotras) =; Ellos (Ellas) = вони. Якщо мова йде, наприклад, про двох осіб, одна з яких чоловічої статі, а інше – жіночого, то вживається форма чоловічого роду: ellos, vosotros. Іспанська - гендерний мову. В ньому чоловічий рід завжди превалює.


Дієслова в іспанському схиляються за числами і відмінками, тому особисті займенники дуже часто в мовленні опускаються. Так, наприклад, замість "yo leo" – я читаю – іспанці скажуть просто "leo". Закінчення дієслова вказує на те, ким є суб'єкт, тому підлягає часто можна опустити. У цьому мову Сервантеса схожий з латиною.
Займенники в іспанській мові
В такій області граматики, як особисті займенники, іспанська досить складний мову. По-перше, варто пам'ятати про діалектах і регіональних відмінностях. В Латинській Америці, наприклад, не використовується займенник vosotros - ви. Люди звертаються до всіх у ввічливій формі формальної «Ви» - Ustedes, навіть до друзів і близьким. Можна також скорочувати займенник Usted як Ud., або Vd., (у множині Uds. і Vds. відповідно). Таке скорочення утворено в результаті злиття двох слів Vuestra mersed і означає «Ваша милість».

Безударний форма

У непрямих відмінках (давальний і знахідний) іспанські займенники можуть виступати в двох формах. Якщо займенник вживається з дієсловом без прийменника, то в іспанській мові воно називається ненаголошеним, або беспредложним. У російській мові аналогом цього є форма давальної і знахідного відмінків.
Якщо дієслово в реченні представлений в невизначеній формі, іспанські займенники пишуться з дієсловом разом. Приклад: "Quieres llamarme?" - хочеш подзвонити мені? Тут ми бачимо, що до дієслова "дзвонити" - llamar - приєдналося займенник "me". У разі коли два займенники, то першим пишеться те, що у давальному відмінку, за ним слід у знахідному: «Damelo» - дай мені це. Це слово складається з трьох: "дай" + "" + "це". Іноді здається, що запам'ятати це абсолютно неможливо, але щоденна практика допоможе.
Займенники в іспанській мові
Найбільш складним представляється запам'ятати дані численні іспанські займенники. Таблиця, яку ви будете тримати постійно при собі, буде кращим способом запам'ятовування.

ДавальнийЗнахіднийyome = меніme = менеtute = тобіte = тебеelle = йомуlo = йогоellale = їйla = їїustedle = вам (у ввічливій формі)lo (в жіночому роді також la) = Вам (ввічлива форма)nosotros (ras)nos = намnos = насvosotros (ras)os = вамos = васellasles = їм (ж.р.)las = їх (ж.р.)ellosles = їм (м. р.)los = їх (м. р.)ustedesles = Вамles (в ж.р. las) = Вам (ввічлива форма)

Ударна форма особового займенника

Ударні (самостійні) форми особових займенників в іспанській мові - це вживаються з прийменниками en, para, a, de, por, sin, con. Форми даних займенників збігаються з особистими, за винятком першої та другої особи однини: вони будуть mi і ti відповідно. Наприклад, фраза «для мене» звучатиме як «para mi». Особливу форму утворюють займенники однини з прийменником "з" - con. Так, вони перетворюються в conmigo, contigo і contigo (зі мною, з тобою і з ним відповідно). Це правило не піддається логічному поясненню, просто треба запам'ятати, що правильно говорити саме так.
Займенники в іспанській мові

Присвійні займенники

В іспанській мові дані частини мови можуть мови виступати в ролі прикметника та іменника. У першому випадку вони ставляться перед словом і схиляються за числами і іноді за родами: наприклад, моя подруга – mi amiga, наші друзі – nuestros amigos. Такі іспанські займенники виступають несамостійною частиною мови і стоять перед іменником. Артикль в такому випадку не ставиться.
Бувають і самостійні присвійні займенники, які замінюють собою іменник. Також вони узгоджуються з числом і особою. Так, на питання «чий це будинок?» ми отримуємо однозначну відповідь: «Mia» - мій. Тут промовистою мається на увазі слово casa - "будинок".
Займенники в іспанській мові

Вказівні займенники в іспанському

Основна і головна функція названих частин мови – виділення об'єкта дії серед декількох. Іспанські займенники існують трьох видів. Це este, ese і aquel (та їх похідні). У російській мові ми маємо тільки займенника «той» і «цей». В іспанському ж «цей» підрозділяється на «того, хто ближче до мовця» і «найближчого до співрозмовника». По часу – займенники поділяються на ті, що відносяться до сьогоднішнього дня і теперішнього часу, і ті, які описують події минулого. Так, наприклад, у реченні "ця газета російська вказівним займенником "esto" в потрібній формі. Але якщо ми додамо причетний оборот "яку ти читаєш", то ситуація зміниться. Порівняйте: Este peri o dico es ruso Ese peri o dico, que estas leyendo, es ruso. Взагалі межа між цими двома займенниками вкрай суб'єктивна. Мовець сам визначає, яке слово йому вибрати. Іноді межа практично прозора, і правильним будуть обидва варіанти. Що стосується aquel, то воно вказує на ті предмети, які перебувають поза полем зору. На російську мову аналізоване слово перекладається займенником "то". Як і присвійні займенники, вказівні можуть виконувати в реченні і мови функцію іменника.