Львів
C
» » Види навчання та їх характеристика, засоби навчання

Види навчання та їх характеристика, засоби навчання

Навчання займає дуже важливу частину нашого життя. Можна сказати, що ми вчимося чомусь постійно. Адже в це поняття входить не тільки навчання в школі чи університеті, але і отримання якихось навичок, які потрібні нам для життя. Давайте спробуємо з'ясувати, які існують види навчання та їх характеристики. Адже це так цікаво дізнаватися щось нове, оволодівати знаннями і вміннями. І куди цікавіше при цьому користуватися різними методами і способами.

Загальне поняття

Загальна характеристика виду навчання звучить наступним чином - це навчальна система, відповідно до якої встановлюються особливості навчальної діяльності. Тут же визначається характер взаємодії між учителем та учнем, а також функції тих засобів, методів і форм навчання, які використовує вчитель.


В основі кожного виду навчання лежить педагогічна технологія. Далі ми більш детально розглянемо, які бувають види навчання та їх характеристику коротко, але максимально зрозумілим для аудиторії.
Види навчання та їх характеристика, засоби навчання

Догматичне навчання

Догматичне навчання стало першим видом організації пізнавальної діяльності в колективі. Своє широке поширення воно отримало в середні століття. В той час учні повинні були опанувати релігійне письмо, яке було головною метою навчання. Весь матеріал подавався на латинською мовою. Під час занять учні повинні були уважно слухати свого вчителя і відразу ж заучувати поданий матеріал.
Види навчання та їх характеристика, засоби навчання

Пояснювально-иллюстрационное навчання

Якщо розглядати з боку педагогіки види навчання та їх характеристику, то можна помітити, що плавно на зміну догматичному прийшло пояснювально-иллюстрационное навчання. Тут вчителі не просто розповідали завчений текст, але ще й приводили наочний матеріал, щоб інформація засвоювалася краще. Всім відомий Я. А. Коменський став основоположником такого виду навчання.


Мета його полягала в тому, що учні повинні були не просто завчити матеріал, але й уміло застосувати його на практиці. Тобто, на цьому етапі вже відбувалося активне засвоєння вмінь і навичок. Такий вид навчання використовується по сьогоднішній день, однак він не входить в число найбільш ефективних. На подібних уроках вчителі готують хороших виконавців, однак абсолютно не розвивають творчих навичок у дітей. Адже тут вчителю важливо тільки те, щоб діти засвоїли матеріал і запам'ятали його.

Самостійне добування знань

Далі в характеристиці типів та видів навчання слід сказати про спосіб самостійного добування знань. Воно прийшло на зміну пояснювально-ілюстраційного виду на початку ХХ століття. Тут роль учителя була неймовірно маленькою, оскільки він просто приходив на заняття і говорив учням, що саме вони повинні вивчити, далі вказував літературу, якою можна користуватись для пошуку матеріалу і, звичайно ж, терміни, в які роботи повинні бути здані. Далі починається самостійна робота учнів. Вони вивчають дану літературу, вибирають необхідну інформацію. Деякі дані можна було добути тільки шляхом проведення практичних або лабораторних робіт, які учні виконували самостійно. У зазначений строк вони повинні були з'явитися до вчителя, щоб показати результати виконаної роботи. Тут педагог просто узагальнював всі знання, які вони отримали в ході самостійної роботи, виправляв можливі недоліки і давав нові завдання.
У цього виду навчання є безліч недоліків:
 • Не була забезпечена систематичність знань.
 • Контроль за ходом навчання практично повністю був відсутній.
 • Вчитель займав тут абсолютно пасивну позицію, а значить всі задані функції процес навчання не виконував.
 • Види навчання та їх характеристика, засоби навчання

  Программированное навчання

  Якщо проводити порівняльну характеристику видів навчання, то варто звернути увагу на программированное навчання, яке так само, як і попереднє відносилося до типів самостійного освоєння знань. Основоположником її став Б. Скинер, який виділив цілий ряд принципів цього процесу:
 • Інформація для учнів подавалася малими порціями.
 • Після того, як учні сумлінно засвоювали, проводилася контрольна робота для перевірки отриманих ними знань.
 • Після виконання учнями завдань вони отримували відповідь, щоб провести самоконтроль.
 • Потім кожен учень отримував від вчителя вказівки, які той формулював на основі відповіді дитини.
 • Види навчання та їх характеристика, засоби навчання

  Розвиваюче

  Пропонуючи види навчання та їх характеристики, педагогіка зупиняє свою увагу і на розвиваючому навчанні. Його процес проходить трохи в прискореному ритмі. Головний акцент тут робиться на засвоєння теоретичних знань. Але цей процес проходить повністю систематично, вона має певні цілі і завдання.

  Дистанційне

  Це абсолютно новий вид навчання, який став відомий не так давно. Для організації такого виду навчання учень і вчитель повинні мати сучасні системи комунікацій, за допомогою яких вони можуть тримати зв'язок, обмінюватися інформацією, радитися, обговорювати умови виконання завдань.

  Засоби навчання

  Під цим поняттям виступають абсолютно будь-які кошти, які можуть бути використані вчителем для передачі інформації учням. Якщо раніше педагоги могли скористатися лише власним словом, то сучасні матеріали повністю розв'язали їм руки. Засоби навчання відіграють дуже важливу роль у його здійсненні, оскільки в залежності від того, які засоби використовуються, поділяють типи, форми, зміст і навіть цілі навчання.
  Види навчання та їх характеристика, засоби навчання

  Основні типи засобів

  Сучасний освітній процес взагалі складно собі уявити без залучення яких-небудь додаткових засобів навчання, оскільки сучасні діти практично не засвоюють інформацію, яка була подана лише у вигляді усного мовлення. Тим більше, залучивши додаткові кошти, вчитель може активізувати мало не всі типи пам'яті дітей, що залишає позитивну відмітку на засвоєнні матеріалу. Отже, нині виділяють матеріальні та ідеальні засоби навчання. До перших належать різні фізичні об'єкти, які може використовувати вчитель під час подачі матеріалу. До другої групи належать ті знання та вміння, якими вже володіє аудиторія і активно використовує їх, щоб отримати і дізнатися щось нове.

  Це поділ вважається досить умовним, оскільки типи можуть мінятися місцями, це відбувається в залежності від того, в який час був задіяний той чи інший тип. Крім цього, засоби навчання ділять ще й за таким принципом:
 • є засоби, якими найчастіше користуються учні, щоб самостійно отримати нові знання або ж підготуватися до уроку;
 • є такі засоби, які, навпаки, використовуються вчителями для того, щоб піднести матеріал, який таким чином буде засвоюватися куди краще.
 • Класифікація засобів навчання

  Види засобів навчання та їх характеристика включають в себе технічні кошти, які мають безліч різновидів. Отже, до технічних засобів можна віднести:
 • Різні кінофільми з навчальним ухилом.
 • Різні діафільми, які вчитель підбирає у відповідності з темою заняття.
 • Комп'ютери, які стали невід'ємною частиною навчального процесу.
 • Магнітофонні записи, які особливо актуальні на уроках музики чи літератури.
 • Грамзапису, їх можна сміливо приписувати до рідкісним засобів навчання.
 • Радіопередачі теж можуть вносити деяку ясність при вивченні певних тем, особливо актуальними можуть бути на літературі та історії.
 • Всі ці технічні засоби навчання поділяються на кілька видів:
 • Інформаційні.
 • Ті, які виступають в ролі тренажерів.
 • Об'єднані.
 • Аудіовізуальні.
 • Засоби, які використовують для контролю знань, найчастіше ними стають комп'ютери.
 • Види навчання та їх характеристика, засоби навчання

  Функції навчання

  Вивчаючи психологічну характеристику видів навчання, не можна залишити без уваги функції цього процесу.
  На першому місці стоїть освітня функція. Її метою є те, що учні повинні володіти всіма необхідними знаннями, уміннями і навичками, що знадобляться їм у практичній діяльності. Однак вони повинні не просто знати теорію, але і вміти застосовувати свої знання на практиці. Реалізуючи цю функцію, педагог навчає дітей працювати з довідковим матеріалом. Далі слід приділити увагу виховує функції. Неможливо правильно організувати процес навчання в колективі, який не володіє елементарними нормами моралі та не знає ні одного правила поведінки. Ця функція може бути повно реалізована тільки в тому випадку, якщо між учнями і вчителем буде встановлений контакт. Безумовно, процес навчання виховує, проте сам по собі він дає досить мало, тому тут головне, щоб учитель прагнув вкласти у дітей не тільки наукові знання, а й моральні. Розвиваюча функція. Реалізація такої функції теж можлива тільки в тому випадку, якщо між учителем і учнем буде налагоджений контакт. Тут педагог повинен прагнути до того, щоб на його уроках зростала гармонійно розвинена особистість. Основний упор тут робиться на те, щоб розвивати правильну мова у дітей, навчити їх формулювати свої думки не тільки в голе, але і вміти правильно їх висловлювати.
  Види навчання та їх характеристика, засоби навчання

  Організація діяльності учнів

  Щоб учні були повністю залучені в навчальний процес, педагог повинен поставити перед ними певні навчальні завдання. Але не просто дати завдання, а ще створити умови для того, щоб вони могли ці завдання успішно виконати. При цьому педагог проводить інструктаж, розподіляє функції між учасниками колективу, вказує на ті моменти, на які слід звернути особливу увагу, створює особливий алгоритм дій. Якщо звернутися до дидактиці, то там можна знайти цілий звід правил, за якими слід висувати навчальні завдання:
 • Пізнавальну задачу потрібно будувати таким чином, щоб вона зберігала в собі систему знань, а також логіку досліджуваної науки.
 • При формулюванні завдань педагог повинен брати до уваги те, на якому рівні реально знаходяться знання учнів, і вже відштовхуючись від цього показника, ставити перед ними завдання, які будуть здійсненні.
 • Щоб учні хотіли виконати завдання, вони повинні отримати позитивну мотивацію. Тільки так їх можна розташувати на виконання якої-небудь діяльності.
 • Недостатньо просто дати їм завдання і спокійно чекати готового результату. Треба розповісти дітям, яким чином виконувати завдання, якими допоміжними або довідковими матеріалами вони можуть користуватися.
 • Викладач зобов'язаний постійно контролювати процес виконання поставлених завдань. Зробити це дуже просто. Достатньо лише періодично проводити тематичні опитування, можна влаштовувати письмові самостійні та контрольні роботи, можна просто спостерігати за цим процесом з боку, лише періодично коригуючи дії дітей. Завдання педагога будь-якими способами стимулювати учнів, вселяти в них інтерес до виконуваної роботи. Тільки так вдасться досягти позитивного результату не лише у виконанні завдань, але і в засвоєнні знань.

  Висновок

  Така характеристика основних видів навчання. Як бачите, нічого складного в цьому немає. Педагогу достатньо лише навчитися встановлювати контакт зі своїми учнями, і тоді він з легкістю зможе доносити до них матеріал.