Львів
C
» » Комунікативна культура - це що таке?

Комунікативна культура - це що таке?

Комунікативна культура мовлення дозволяє людям спілкуватися. Людина є соціальною істотою, він не здатний жити поза соціуму. Поговоримо про те, що комунікативна культура - це спосіб порозуміння між людьми. Також виявимо основні її особливості і характеристики.
Комунікативна культура - це що таке?

Критерії

Існують певні параметри, за якими визначається комунікативний аспект культури мови:
 • ступінь відкритості;
 • присутність мотивації до спілкування;
 • загальна культура;
 • мовленнєва та мовна розвиненість.
 • Мета педагогічної освіти

  Освіта передбачає не тільки формування комунікативної культури, але і її постійне вдосконалення. Виховання особистості, яка здатна відтворювати зразки правильного спілкування, є основним завданням сучасної школи.


  Комунікативна культура - це що таке?

  Способи досягнення мети

  Для того щоб впоратися з поставленим завданням, розробляється спеціальний комплекс ситуацій для тренінгів, створюються позаурочні об'єднання школярів. Педагоги, розуміючи, наскільки важливий комунікативний аспект культури, намагаються вишукувати форми позаурочної роботи зі своїми вихованцями, в процесі яких підвищується активність міжособистісного, ділового, рефлексивного спілкування.
  Комунікативна культура - це що таке?

  Специфіка спілкування у підлітковому віці

  Комунікативна культура спілкування в цьому віці має суттєві відмінності. Підлітки відводять спілкування з однолітками провідну роль. У цьому віці важливо проводити роботу з розвитку комунікативних і організаторських особистісних якостей. У школярів існує підвищена потреба у спілкуванні, але навичок у них немає. Саме тому так важливо розвиток комунікативної культури, прищеплення культури взаємостосунків між молодими людьми. Відповідаючи на питання незалежного соціологічного дослідження, респонденти відзначають необізнаність про правила спілкування. Старшокласники не здатні вибудовувати повноцінний діалог, аналізувати висловлювання інших людей.


  В їх розумінні, комунікативна культура - це якийсь вищий розум, який їм не підвладний. Такі результати свідчать про те, що існує серйозна проблема, пов'язана з формуванням у школярів комунікативних навичок.
  Комунікативна культура - це що таке?

  Дослідження проблеми

  Питання, що стосуються міжособистісного спілкування у підлітків, порушувалися багатьма відомими психологами. Е. П. Ільїн, В. А. Горянина у своїх психологічних дослідженнях намагалися виявити групи факторів, які заважають школярам освоювати культуру спілкування. Після того як у науці з'явилося поняття «гендер», вчені отримали можливість аналізувати природу людських взаємин, пояснювати причини нерозуміння між людьми. Неможливо залишати без уваги статеві відмінності між підлітками, які посилюються з віком. Комунікативна культура - це спосіб показати свої індивідуальні особливості співрозмовника, здивувати його практичними і теоретичними знаннями у даній області. Термін «гендер» передбачає соціально-психологічні параметри особистості, її соціальний статус, тісно пов'язані з сексуальністю і підлогою. У підлітковому віці (часу онтогенезу) відбувається поступовий перехід від дитинства до юності. Даний вік передбачає кардинальні перетворення у свідомості, взаєминах, реальної діяльності. Етап характеризується швидким ростом людини, формуванням організму в міру статевого дозрівання.
  Саме спілкування у цей час для підлітка розглядається як база для особистісних і психологічних якостей. Оскільки в сучасному світі неможливо жити без нормального спілкування, з раннього дитинства важливо навчатися мистецтву взаємин з однолітками. Комунікативна культура - це спосіб зробити таке спілкування цивілізованим і цікавим для співрозмовників.
  Комунікативна культура - це що таке?

  Види спілкування у підлітків

  Аналіз комунікацій підлітків виявив два різновиди спілкування: рольове та міжособистісний. Перший варіант передбачає різні види діяльності. Міжособистісне спілкування полягає у взаємодії з іншими людьми, окрім основної діяльності.

  Типи спілкування

  Психологом А. М. Мудриковим виділено чотири вікових групи спілкування школярів:
 • дитячий, включає початкову школу;
 • підлітковий. Для дівчаток це 3-6 клас, для хлопчиків – 7-8 клас;
 • перехідний (у хлопчиків 9-10 клас);
 • юнацький (10-11 клас).
 • У деяких школярів (в основному у дівчаток) підлітковий тип проявляється ще в початковій школі, він зберігається до 7-8 класу. Комунікативне спілкування в цей час виходить на перший план. Якщо до 5-6 класу друзями для дітей є їхні родичі, то в 7-8 класі увага прикута до однолітків. Підлітки все рідше спілкуються з батьками, а прагнуть бувати в компаніях однокласників. Спілкування в цей період поділяється на приятельское та товариське. Окреме місце в бесідах підлітків відводиться сексуальних питань. Під час обміну інформацією подібного роду відбувається відокремлення груп за статевими ознаками. Хлопчики обговорюють такі питання набагато пізніше, ніж представниці прекрасної статі. Психологи пояснюють відособленість підліткового спілкування різної статі тим, що у хлопчиків і дівчаток є істотні відмінності в тематиці. Поступово спостерігається перехідний вид спілкування. Саме в цей час особливо помітна нерівномірність психічного і фізичного розвитку хлопчиків і дівчаток. На цьому тлі спостерігається підвищена сором'язливість, яку підлітки намагаються маскувати під розв'язною поведінкою.
  Недостатньо розвинута комунікативна культура не дозволяє їм нормально спілкуватися з дорослими, однолітками, що негативно відбивається на психологічному стані підлітків. З'являються конфлікти з однолітками, проблеми у спілкуванні з батьками. Саме відсутність культури спілкування викликає різке зміна поведінкового характеру, провокує нестабільну емоційність підлітків. Намагаючись у розмовах з дорослими проявляти власне «я», підлітки провокують постійні конфлікти. Вони не володіють діалогової промовою і часто не прагнуть осягнути даний комунікативний навик. Тенденція довірчого спілкування з батьками яскравіше виражена у дівчаток, саме вони набагато швидше хлопчиків освоюють техніку міжособистісного спілкування.
  Комунікативна культура - це що таке?

  Юнацький жаргон

  Дане явище психологи вважають багатошаровим, в основі нього знаходиться сукупність виразів і слів, уживаних іншими хлопцями цього віку. У сленгу присутні загальновживані слова, лайки, а також група особливих виразів. Між дівчатами та юнаками відбувається регулярне інтенсивне спілкування, у пріоритеті приятельські довірчі відносини. Саме в цей час педагоги повинні допомогти своїм вихованцям освоїти культуру комунікативного спілкування. Від бажання наставника допомогти підліткам залежить їх активність у суспільному житті, можливість самореалізації, адаптація в соціальному середовищі і навіть особисте щастя.
  Комунікативна культура - це що таке?

  Висновок

  Будь-яка комунікація передбачає спілкування. Воно неможливе без письмової та усної промови. Дорослі повинні створювати для підлітків такі ситуації, в яких їм доводилося говорити, розвиваючи свої комунікативні навички. Технологія співробітництва, використовувана в рамках федеральних освітніх стандартів другого покоління передбачає створення навчальної мотивації. Подібний підхід гарантує стимулювання пізнавального інтересу, бажання самостійно оцінювати свої навички, вдосконалювати системи спілкування з іншими людьми. Працюючи в групах над внеурочними проектами, хлопці розвивають партнерські відносини, формують лідерські нахили. Комунікативні якості, сформовані під час навчання у загальноосвітній школі, допоможуть дитині справлятися зі складними життєвими ситуаціями. Розвиток комунікативної культури школярів є пріоритетним завданням, поставленим перед сучасними педагогами.