Львів
C
» » Етапи проекту. Етапи роботи над проектом

Етапи проекту. Етапи роботи над проектом

Ми щодня займаємося великою кількістю справ, постійно робимо вибір, шукаємо нові можливості для реалізації поставлених завдань. У повсякденному житті люди навіть не замислюються, що вони постійно займаються розробкою проектів. Це відбувається несвідомо. Однак часто людина, який вважає, що він зумів побудувати справжній інвестиційний проект, насправді виконав непотрібну роботу. Щоб сконцентрувати свої зусилля на необхідні дії і отримати бажаний результат, потрібно знати, що являє собою процес проектування.


Етапи проекту. Етапи роботи над проектом

Що таке проект

Не можна назвати проектом будь-яку задумку або ідею, яку неможливо реалізувати. Це певний механізм, мета якого полягає в досягненні поставленої мети і впровадження розробки у практичну діяльність. Отже, ознаки проекту:
 • Існує певна дата початку процесу проектування.
 • Коли закінчуються етапи розробки проекту, потрібно відзначити в календарі або документах, якщо вони є, дату закінчення роботи або уявити кінцевий результат.
 • Кінцевий результат проектування повинен бути новим, раніше невідомим. Не обов'язково при цьому домагатися повної унікальності. Досить того, що результат буде відкриттям для членів команди, яка працює над проектом.
 • Для розробки проекту необхідні певні ресурси. Вони завжди обмежені.
 • Тепер можна сказати, що називається проектуванням будівництво квартири, пошук роботи, вивчення іноземної мови, перехід на інший розпорядок дня. Етапи розробки проекту в кожному випадку унікальні, але якщо ви можете реалізувати вашу ідею, втілити її в життя, то набагато простіше дивитися на всі труднощі як на щаблі реалізації, за якими ви будете підніматися ще вище.


  Існує кілька видів досліджень. Вони різняться між собою за різними характеристиками.
  Етапи проекту. Етапи роботи над проектом

  Етапи проекту: загальна характеристика

  Хоча видів проектів існує багато, кожен з них реалізується за визначеною схемою. В цілому процес проектування проходить так:
 • Аналізується ідея, розробляється план проекту.
 • Вибирається керівник проекту.
 • Чітко прописуються мети проектування з урахуванням всіляких обмежень.
 • Виявляються учасники проектування.
 • Визначається дата початку роботи та планований обсяг проекту.
 • Визначаються можливі ризики і наслідки.
 • Йде робота над поставленою метою.
 • Усуваються проблеми, що виникли в ході роботи.
 • Аналізується кінцевий результат проекту.
 • Результат представляється керівництву.
 • Відбувається оцінка кінцевого результату і роботи учасників.
 • В залежності від виду проектування цей план може бути скоректований під конкретні цілі. Можуть вноситися нові етапи роботи над проектом або ж усуватися вже існуючі, якщо вони не потрібні.
  Етапи проекту. Етапи роботи над проектом

  Розробка шкільного проекту

  Шкільний проект, як правило, не представляє собою довгострокову роботу. Учні повинні в командній роботі проявити себе як здібні і цілеспрямовані люди, що вміють досягати компромісу. Етапи проекту в школі такі:
 • Підготовка до роботи. На цьому етапі формулюється завдання і розробляється план проектування.
 • Формуються завдання проекту, кожен учасник пропонує власні ідеї, які допоможуть досягти мети.
 • Визначення методу збору необхідної інформації, розподіл завдань між усіма учасниками проекту.
 • Збір інформації, її аналіз, виконання завдань проектування.
 • Формулювання відповідних висновків.
 • Підготовка до захисту проектної роботи.
 • Уявлення результату діяльності вчителя, захист роботи.
 • Після захисту проектної роботи вчитель виставляє відповідну оцінку, яка залежить від ступеня досягнення мети проектування, роботи всіх учасників дослідження, складності теми, уміння представити свої результати суспільству.
  Шкільне дослідження – це найпростіша форма роботи, під час якої учні тільки починають опановувати ази роботи над власною ідеєю. Етапи роботи над проектом не являють собою певних розрахунків, чого не можна сказати про інвестиційній сфері діяльності.
  Етапи проекту. Етапи роботи над проектом

  Розробка інвестиційного проекту

  Інвестиційний проект передбачає, що його учасники враховують певний фінансовий ризик, оскільки реалізація вимагає певних вкладень. Тільки від людини залежить, чи готовий він піти на це. Етапи інвестиційного проекту такі:
 • Прединвестиционний етап. Він включає в себе всі заходи з підготовки до роботи, серед яких перевірка основної ідеї, планування, виділення певних фінансових коштів, вибір місця дослідження, укладання договору з організацією, розробка технічного оснащення, розробка і затвердження визначеної документації, отримання дозволу на реалізацію проекту та затвердження відповідних документів. Цей етап коригується, якщо інвестор бажає що-небудь змінити.
 • Інвестиційний етап. У нього входить безпосереднє виконання роботи, включаючи монтаж, виробництво зразків і супутніх складових. Під час цього періоду відбувається впровадження ідеї в дійсність.
 • Експлуатаційний етап. Це завершальний період роботи над проектом, він включає в себе застосування ідеї на практиці. Також етап передбачає розрахунок всіх економічних показників і прогнозів.
 • Це основні етапи проекту. Вони можуть бути доповнені деякими діями, якщо того вимагає інвестор або потребує реалізація задуму на практиці. Виконання інвестиційного проекту – це складне завдання, успішне впровадження в життя якої під силу лише людям із спеціальною освітою та навичками підприємництва.
  Існує ще один вид проекту – творчий. Його розробка також проходить згідно з визначеними етапами.
  Етапи проекту. Етапи роботи над проектом

  Розробка творчого проекту

  Творчий проект є таким же дослідженням, як і інвестиційний. Проте є одна відмінність, яка полягає в тому, що кінцевим результатом повинно бути готове виріб. Творча людина має вміти втілювати свої думки та ідеї в реальність, щоб його здібності не залишилися марними. Для цього і потрібно освоювати навички проектування. Етапи творчого проекту такі:
 • Вибір теми проектування, постановка мети і завдань.
 • Встановлення всіляких обмежень.
 • Визначення необхідних ресурсів.
 • Збір необхідної інформації.
 • Складання плану проектування.
 • Виготовлення виробу з урахуванням всіх перерахованих вище факторів.
 • Оцінка готового виробу.
 • Аналіз результатів.
 • Оформлення дослідження в паперовому вигляді.
 • Захист проекту.
 • Ці етапи виконання проекту кожна творча людина бачить по-своєму. Тому не обов'язково строго слідувати інструкції. Досить лише в загальних рисах перейняти ці вимоги.
  Етапи проекту. Етапи роботи над проектом

  Оформлення проекту

  Будь-який проект необхідно грамотно оформити. Для цього кожен аспект дослідження викладається в друкованому варіанті. Вимоги до тексту такі:
 • Наявність заголовків і підрозділів.
 • Опис ходу дослідження.
 • Наявність висновків.
 • Опис результату дослідження.
 • Наявність додатків, якими можуть виступати малюнки, фотографії, графіки, діаграми і т. д.
 • Після оформлення проекту настає етап захисту.
  Етапи проекту. Етапи роботи над проектом

  Захист проекту

  Захист – це завершальний етап проектування, який включає в себе обґрунтування результатів дослідження замовнику, покупцеві або громадськості. Зазвичай для отримання схвалення досить короткого і грамотного розповіді про хід дослідження, який підкріплений графіками, малюнками та презентацією. Пам'ятайте, що від цього етапу залежить сприйняття вашої роботи оточуючими.

  Висновки

  Таким чином, проектування являє собою тривалу роботу над основною ідеєю. Якщо ви відчуваєте в собі сили для реалізації вашої задумки, приступайте до набору команди та втілення в життя ваших думок. Описані етапи проекту - це ваш орієнтир. Наполеглива робота допоможе вам досягти мети.