» » Архаїзми, історизми, неологізми: визначення, приклади вживання в російській мові

Архаїзми, історизми, неологізми: визначення, приклади вживання в російській мові

У російській мові виділяють активну і пасивну лексику. Перша складається з слів, які кожен з нас використовує ледь не щодня, до другої групи відносяться рідко вживаються в мові слова. Сюди належать архаїзми, історизми, неологізми. Їх вивчення відбувається в розділі «Лексика і лексикологія».

Активна і пасивна лексика

Словниковий запас російської мови налічує мільйони слів. Лінгвісти поділяють всі слова російської мови на дві великі групи – активна і пасивна лексика. До пасивної лексики належать слова, які знайомі людині або впізнавані їм, але при цьому вживаються рідко. Тут виділяють архаїзми, історизми, неологізми.
Архаїзми, історизми, неологізми: визначення, приклади вживання в російській мові
До активної лексики належать слова, які ми вживаємо досить часто. До них належать сполучники і займенники, слова, з допомогою яких ми позначаємо навколишній нас світ. Це і назва меблів, одягу, продуктів, слова для позначення родинних зв'язків, професій, назви емоцій і багато інших.


Активний і пасивний словник кожної людини індивідуальна і залежить від віку, місця проживання, професійної діяльності. Протягом всього нашого життя його обсяг змінюється в ту або іншу сторону, залежно від ряду факторів.

Пасивний словниковий запас

До пасивного словарного запасу належать застарілі й нові слова. Серед застарілих слів виділяють дві основні групи: архаїзми та історизми. Про них ми поговоримо в першу чергу, розглянемо визначення, функції, які виконують архаїзми та історизми, приклади найбільш часто зустрічаються слів.


Нові слова складають значно меншу частину пасивного запасу мови і носять назву неологізмів. Далі ми розберемо їх поняття та причини виникнення у мовленні.
Архаїзми, історизми, неологізми: визначення, приклади вживання в російській мові

Архаїзми

Для початку розберемо застарілі слова – архаїзми та історизми. Архаїзми – застарілі слова, зараз вийшли з ужитку. Це старі назви сучасних предметів або назв. Найчастіше на зміну архаизмам приходять інші слова, які називають ті ж поняття і предмети, що і застаріле слово. У кожного з них є сучасний аналог, простіше кажучи, слово-синонім. Залежно від способу утворення, архаїзми бувають:
 • Лексичні, які були замінені словами, що мають інші корені. Дані слова складно зрозуміти, не знаючи їх перекладу або початкового значення. Сюди належать такі слова, як уста – губи, перст – палець, товмач – перекладач.
 • Лексико-словотворчі. В даній ситуації архаїзм і його сучасний варіант мають один корінь, а відрізняються словотворчими морфемами. Приміром, знайомий – знайомий, рибар – рибалка.
 • Лексико-фонетичні – відрізняються від сучасного варіанту фонетичним оформленням. Приміром, пиит – поет, гісторія – історія, нумер – номер.
 • Лексико-семантичні. Сюди належать архаїзми, які досі функціонують у мові, при цьому маючи інше значення. Наприклад, слово ганьба раніше означало видовище сьогодні ж – сором або безчестя.
 • Архаїзми, історизми, неологізми: визначення, приклади вживання в російській мові
  У кінці статті ми з вами розглянемо роль архаїзмів в російською мовою, в особливості літературі. Архаїзми фіксуються в тлумачних словниках з позначкою «від небезпеки».

  Історизми

  Историзмами називають слова, які використовуються для позначення слів і предметів, що існували раніше, але вже зникли з нашого життя. Історизми, приклади яких ми зустрічаємо найбільш часто в літературі, – городовий, станційний доглядач, пуд та інше. Дані поняття функціонують сьогодні в історичних працях і хроніках, старих книгах і газетах.
  До историзмам відносяться слова, які позначали суспільний уклад життя, назва установ, осіб і посад, військових звань, предметів і засобів озброєння, старовинних одиниць вимірювання, валюти, предметів побуту. Наприклад: кабак, кафтан, булава, алтин, холоп, городничий, канонір. Важливо відзначити, що історизми не мають синонімів. Це дуже важливо пам'ятати, так як це один з характерних ознак историзмов.
  Архаїзми, історизми, неологізми: визначення, приклади вживання в російській мові
  Слова-історизми також вносяться в тлумачні словники з позначкою «застар», рідше «іст». Також випускаються різні словники историзмов, де можна подивитися не лише значення слова, але й ознайомитися із зображенням предмета, яке позначає поняття.

  Історизми та архаїзми: різниця в поняттях

  Досить часто в учнів і студентів, так і просто людей, не пов'язаних з філологією, виникає питання: чим архаїзми відрізняються від историзмов? Основна відмінність полягає в тому, що архаїзм – застаріле позначення предмета чи поняття, яке досі присутній у нашому житті. Історизм же позначає поняття і предмети, що давно вийшли з ужитку. Як вже зазначалося, ще одна відмітна ознака - архаїзми мають синоніми, історизми - ні. Виходячи з цих двох відмінних особливостей можна легко вирахувати, до якої категорії відноситься той чи інший застаріле слово.

  Неологізми

  Неологізми – слова, які з'являються внаслідок виникнення нових явищ або понять. Деякі час неологізмом слово вважається, пізніше воно стає загальновживаним і входить в активний словниковий запас мови.
  Неологізми можуть виникати із-за розвитку технологій, так і виходити з-під пера авторів. Так, автором слова «стушуватися» став Ф. М. Достоєвський, а слово «промисловість» ввів в словниковий запас Н. М. Карамзін. На підставі цього виділяють авторські та загальні неологізми. У різні періоди неологізмами були такі слова, як автомобіль, ракета, ноутбук, мейл і багато інших. Коли вживання неологізмів досягає свого піку і їх значення стає зрозумілим кожному, ці слова автоматично переходять у розряд загальновживаних.
  Архаїзми, історизми, неологізми: визначення, приклади вживання в російській мові
  Якщо історизми та архаїзми фіксуються в словниках зі спеціальними позначками, то неологізми потрапляють в словники лише після того, як входять в активний запас мовної системи. Правда, в останні роки починають видавати спеціальні словники неологізмів.

  Причини виникнення

  Ми з вами розглянули архаїзми, історизми, неологізми. Тепер кілька слів про причини їх виникнення. Причини переходу слів з активного в пасивний словниковий запас досі детально не вивчені. І якщо з историзмами все більш чи менш зрозуміло, так як після зникнення поняття позначає його слово відходить у пасивний запас, то з архаїзмами все набагато складніше. Найбільш часто називають такі причини виникнення архаїзмів: різні соціальні зміни, культурні фактори, різні лінгвістичні причини – вплив інших мов, стилістичні зв'язку, мовні реформи. До основних причин появи неологізмів відносяться: - різні изменемения у соціальному житті суспільства; - технічний прогрес, тобто виникнення нових предметів, понять і явищ. Сьогодні більшість неологізмів пов'язано з розвитком інформатики і обчислювальної техніки.

  Стилістичне значення

  Кілька слів про стилістичної ролі слів, що входять в пасивний словниковий запас російської мови. Найбільш часто використовуються дані групи слів у художній літературі. Так, вживання архаїзмів допомагає письменникові більш точно відтворити описувану епоху, охарактеризувати персонажа за допомогою його промови. Напевно ви помічали, що в промові одних персонажів переважає одна лексика, приміром більш сучасна, мови інших - інша, застаріла або діалектизми. Таким чином письменник змальовує психологічний та соціальний портрет персонажа.
  Архаїзми, історизми, неологізми: визначення, приклади вживання в російській мові
  Використовують їх і у віршованій мови для додання більш урочистій, піднесеній забарвлення твору. У сатирі архаїзми використовуються для створення комічного чи сатиричного ефекту, надання іронії.

  Вивчення в школі

  Частково архаїзми, історизми, неологізми вивчаються у школі, на уроках російської мови і літератури. Зазвичай знайомство з даним класом слів відбувається у п'ятому і десятому класах при вивченні розділу «Лексикологія». Учнів вчать розрізняти слова, знаходити їх у текстах різного виду. Крім того, вивчаючи твори класиків, ми зустрічаємося з незнайомими нам словами, які давно вийшли з ужитку, знайомимося з їх значенням, походженням.

  Вивчення в університеті

  Більш детальне знайомство з активною і пасивною лексикою російської мови починається в університетах при вивченні розділу «Лексикологія». Найчастіше це відбувається на другому курсі, на філологічному факультеті. Студентів вчать, ніж архаїзми відрізняються від историзмов, як і де саме можна знайти значення цих слів, як класифікувати їх в залежності від їх походження, визначати функцію в тих чи інших текстах.
  Архаїзми, історизми, неологізми: визначення, приклади вживання в російській мові
  Студенти можуть складати власні словники, вчитися знаходити пасивну лексику в текстах і заміняти її, аналізувати походження неологізмів, причини зникнення слів з активного вжитку носіїв літературної мови.

  Висновки

  У пасивний словниковий запас російської мови входять наступні групи лексем: архаїзми – застарілі назви слів і понять, історизми – це назви предметів і явищ, які пішли з нашого ужитку, неологізми – слова, які використовуються для позначення нових понять. Вийшли з ужитку слова використовуються в художній літературі при написанні історичних текстів для відтворення атмосфери описуваного у творі часу.