Львів
C
» » Репродуктивний метод навчання: технологія та особливості

Репродуктивний метод навчання: технологія та особливості

Репродуктивний метод навчання по праву є одним з найбільш ефективних, оскільки він передбачає застосування школярем чи студентом вивченого матеріалу на практиці. Дотримання наочного прикладу, інструкцій і приписів допомагає краще засвоїти матеріал і закріпити отримані знання. Тому даний метод так популярний.
Репродуктивний метод навчання: технологія та особливості

Про особливості

Репродуктивне навчання – це процес, якому властива певна специфіка. В даному випадку вона полягає в характері мислення учнів, формується під час сприйняття та запам'ятовуванням ними інформації, що повідомляється вчителем або іншим джерелом.


Репродуктивний метод навчання неможливий без використання наочних, практичних і словесних прийомів, оскільки вони складають його матеріальну основу. Адже методи репродуктивного характеру будуються на принципах передачі інформації за допомогою демонстрації прикладів, яскравих і зрозумілих мовних зворотів, картин, малюнків, презентацій і графічних зображень.
Репродуктивний метод навчання: технологія та особливості

Процес навчання

Якщо викладач передає інформацію в розмовній формі, а не читаючи лекцію з конспекту, то ймовірність засвоєння її учнями зростає в кілька разів. Однак репродуктивне навчання – це такий процес, при якому навіть розповідь повинен бути побудований за певними принципами. Суть полягає в тому, що викладач в готовому вигляді формулює докази, факти, визначення понять і робить акценти на головних моментах, які учні зобов'язані засвоїти в першу чергу. Величезна увага приділяється поясненню послідовності і прийомів роботи, а також їх демонстрації. Особливо яскраво це проявляється на уроках хореографії, музики, художньої праці, образотворчого мистецтва. У процесі виконання дітьми практичних завдань і проявляється їх репродуктивна діяльність, інакше звана відтворюючої.


Але тут є невеликий нюанс. Репродуктивний метод навчання передбачає виконання багатьох вправ, що обумовлює складність самого процесу для дітей. Учні (особливо в молодших класах) не можуть справлятися з одними і тими ж завданнями постійно. Така їх природа. Тому викладач повинен постійно доповнювати вправи новими елементами, щоб інтерес його вихованців не згасав, а лише підігрівався.
Репродуктивний метод навчання: технологія та особливості

Наочність

Репродуктивна технологія навчання будується на простих і зрозумілих принципах. В ході лекції викладач спирається на факти і знання, які учням вже відомі. У бесіді такого характеру немає місця припущень і гіпотез, вони лише ускладнюють процес. Важливо відзначити, що раніше згадана наочність має місце бути не тільки у творчому процесі. Навіть під час вивчення математики вона присутня. Учні складають опорні конспекти, відображають в них графіки, цифри, правила, ключові слова, асоціації, приклади – все це допомагає активізувати запам'ятовування матеріалу. Згодом діти застосовують свої напрацювання для вирішення завдань, даних учителем. Дія за зразком допомагає закріпити отримані знання, перетворивши їх у навичку. Однак це вимагає постійних тренувань.

Недоліки

Без них ніщо не обходиться, і репродуктивний метод навчання не є винятком. Головним недоліком вважається навантаження на пам'ять школярів. Адже навчальний матеріал необхідно запам'ятовувати в чималому обсязі. І в результаті найкращі показники демонструють діти з добре розвиненою пам'яттю. Також недоліком методу є низька самостійність учнів. Коли діти отримують готові знання від учителя, у них відпадає потреба працювати з підручниками. Ще з тієї ж причини розсіюється увага. Дітям потрібно лише слухати матеріал і вникати, але якщо процес буде монотонним, то їхня увага швидко затупиться. Ще матеріал засвоюється школярами не повністю, тому що вчитель ніяк не може проконтролювати, скільки саме запам'ятали учні, і в якихось моментах у них з'явилися «прогалини». До речі, якщо зловживати репродуктивним методом, то діти не зможу навчитися думати і самостійно розвиватися, здобувати інформацію. В результаті у них буде середній обсяг знань і невисокий темп у вивченні матеріалу.
Репродуктивний метод навчання: технологія та особливості

Продуктивні методи

Про них також необхідно згадати. Репродуктивний і продуктивний метод навчання відрізняються кардинально. Оскільки способи, які відносяться до другої категорії передбачають самостійне здобуття учнями суб'єктивно нових відомостей за допомогою індивідуальної діяльності. В процесі школярі використовують евристичний, дослідницький та частково-пошуковий методи. Вони діють самостійно, а це головним чином відрізняє продуктивне і репродуктивне навчання. Тут теж є свої нюанси. Продуктивні методи хороші, оскільки вони навчають дітей думати логічно, творчо і науково. У процесі їх застосування школярі практикують самостійний пошук потрібних їм знань, долають всілякі труднощі, намагаються перетворити отриману інформацію в переконання. Паралельно формуються їхні пізнавальні інтереси, що позначається на позитивному, емоційному ставленні дітей до навчання.
Репродуктивний метод навчання: технологія та особливості

Про проблеми

Евристичні та дослідницькі методи мають свою специфіку, як і пояснювально-репродуктивне навчання. По-перше, вони не універсальні. І перед тим, як переходити до продуктивного навчання, вчитель повинен провести кілька занять у пояснювально-ілюстративний характер. Теоретична підготовка дуже важлива. І хороший педагог вміє комбінувати пояснювальні методи з продуктивними.
Ще потрібно пам'ятати, що існують навчальні проблеми, що є непосильними для школярів. І знизити їх рівень можна за допомогою репродуктивних методів. Інші ж проблеми навпаки надто легкі. І спроектувати на їх основі показову навчальну ситуацію, в якій учні могли б проявити індивідуальний підхід, просто неможливо. І, нарешті, створити проблемну ситуацію просто так, на порожньому місці, неможливо. Викладач повинен викликати у своїх вихованців інтерес. А для цього їм необхідно дещо дізнатися про предмет вивчення, отримати базовий запас знань. Що, знову-таки, можливо шляхом використання пояснювально-репродуктивних методів.
Репродуктивний метод навчання: технологія та особливості

Взаємодія

Що ж, після того як викладач дав своїм вихованцем необхідний теоретичний базис, можна приступати до закріплення знань на практиці. Створюється проблема з певної теми, реальна ситуація, учасниками якої стають учні. Вони повинні проаналізувати її (не без участі педагога, звичайно ж). Взаємодія важливо, до того ж викладач зобов'язаний регулювати і спрямовувати процес. В ході аналізу розглянута ситуація перетвориться в одну або навіть декілька проблемних завдань, які учні повинні вирішити, висуваючи гіпотези і перевіряючи їх правдивість. Так зазвичай і знаходиться рішення. Що ж, виходячи з усього вищезазначеного, можна зробити висновок. Всі існуючі методи навчання по-своєму гарні і потрібні, важливо лише грамотно їх поєднувати, щоб отримати максимальну користь для учнів. Але це для висококваліфікованого педагога праці не складе.