Львів
C
» » Що це таке - репродуктивний метод? Репродуктивний метод навчання (приклади)

Що це таке - репродуктивний метод? Репродуктивний метод навчання (приклади)

Педагогіка – дуже тонка і багатогранна наукова сфера. В її робочому арсеналі налічується більше десятка методів навчання. Їх застосування спрямоване на всебічний розвиток людини, виховання фахівця з необхідним багажем знань, навичок і особистих якостей. У даній статті ми поговоримо про те, що таке репродуктивний метод. Які його особливості, переваги і недоліки?
Що це таке - репродуктивний метод? Репродуктивний метод навчання (приклади)

Опис

Нудний і одноманітний потік лекцій давно вже не виправдовує себе. Фахівці встановили, що використання тільки інформаційно-рецептивного методу лише на 30 % допомагає засвоювати теоретичний матеріал. Решта або проходить повз учнів, або надолужується під час підготовки до екзаменів та заліків. Однак без підкріплення теорії практикою вона виявляється побічної, непотрібною інформацією. Зовсім від лекцій відмовитися неможливо, адже вони несуть в собі основу наукових знань. Зате їх можна чергувати з бесідами і практичними заняттями.


Репродуктивний метод є способом організації навчальної діяльності, яка відбувається за певною інструкції з застосуванням (або відтворенням) отриманих раніше знань і послідовності практичних дій. Так цей метод завжди відбувається за певним алгоритмом (або інструкції), то його нерідко називають інструктивно-репродуктивним.
Що це таке - репродуктивний метод? Репродуктивний метод навчання (приклади)

Особливості

Такий характер мислення припускає швидке, активне запам'ятовування учнями нової інформації, яку повідомляє педагог чи інший навчальний джерело і перенесення знань на практичну грунт. Існує кілька умов або коштів для реалізації репродуктивного методу:


 • Словесні, наочні і практичні методи навчання. Це можуть бути цифри, слова, замальовки.
 • За аналогією методу будуються і лекції, які містять наукові дані та короткі тези для запису учнями.
 • Бесіди проводяться за певною схемою. Викладач спирається на факти, відомі учням. Обговорення гіпотез і самостійного висловлювання думки не передбачаються.
 • Репродуктивні вправи повинні сприяти ефективній відпрацювання практичних навичок, так як будь-який досвід вимагає багаторазових дій за зразком.
 • Метод також може використовуватися при закріпленні вивченого матеріалу.
  Що це таке - репродуктивний метод? Репродуктивний метод навчання (приклади)

  Відміну від продуктивного методу

  Існує досить розгалужена класифікація педагогічних методів. Вибір їх залежить від віку учнів і дисципліни. За характером пізнавальної діяльності розрізняють метод репродуктивний і продуктивний. Розберемося, у чому їх відмінності по способу і мети організації. Репродуктивний метод навчання – це багаторазове відтворення вже отриманих від педагога знань і дій для отримання результату. Викладач дає конкретне завдання, а учень за певним зразком виконує його. Такий метод досить ефективний у наступних дисциплін: математика, хімія, фізика, інформатика і т. п. тобто здійснюється программированное навчання. Кожна задача і операція мають певний алгоритм дій. В основі набуття знань лежать лекції, які акумулюють авторитетні думки. Саме вони і формують інструкцію, якою потім користуються учні. Це можуть бути правила, закони, аксіоми, формули і т. п.
  Продуктивний метод концентрується на конкретній проблемі. Він пропонує учням самостійний (довільний) пошук відповідей на питання. На відміну від репродуктивного, він не має чітких алгоритмів, формул. А завданням педагога є створити серйозну мотивацію для придбання нових знань учнями.
  Що це таке - репродуктивний метод? Репродуктивний метод навчання (приклади)

  Приклади

  Як вже згадувалося, точні науки – відповідний грунт для педагога, де ефективно працює репродуктивний метод навчання. Приклади його з успіхом можна спостерігати в рішеннях математичних, хімічних задач або повторення дослідів. Розглянемо, наприклад, звичайне математичне квадратне рівняння. Існує конкретний зразок-формула, дотримуючись якої учень поступово приходить до правильної відповіді – знаходження невідомого (або невідомих). Іншим прикладом може служити урок закріплення знань по темі «неправильна дріб». Для цього можна використати питання на визначення або засоби наочності. Наприклад, на слайді презентації чи на дошці записати кілька чисел і попросити учнів вибрати з них неправильні дроби. Вибір необхідно обґрунтувати. Всі дії відбуваються за принципом вибір (приклад) – обґрунтування (причина). При цьому педагогу важливо провести чіткий інструктаж. Використовуючи його в майбутньому, учні зможуть успішно виконувати завдання різної складності, засвоювати необхідні знання і виробляти вміння. Репродуктивний Метод також допоможе сформувати певний образ мислення, який стане в нагоді для виконання операцій в повсякденному житті.
  Що це таке - репродуктивний метод? Репродуктивний метод навчання (приклади)

  Ефективність

  У російському освіті використання даного методу відомо давно. Його можна назвати «класичним». Однак не варто забувати, що кожна технологія має властивість постійно вдосконалюватися. Так, сьогодні репродуктивний метод навчання означає не просто конспектування лекцій і застосування отриманих формул. Зміни торкнулися спрощення деяких алгоритмів для швидкого засвоєння, співвіднесення наукових фактів із засобами наочності, використання у бесідах на практичних заняттях інтерактивних засобів навчання (аудіо, відео, анімація). Все це, безумовно, позитивно позначається на ефективності пізнавальної діяльності, яку і покликаний підвищити репродуктивний метод. Це чудова альтернатива сухому вичитування лекцій та проведення одноманітних семінарів, побудованих на простому опитуванні.
  Що це таке - репродуктивний метод? Репродуктивний метод навчання (приклади)

  Плюси

  Основним і важливим перевагою даної технології є економність. Що це означає? Репродуктивний метод навчання припускає, що вчитель за короткий час і без особливих зусиль передає значний обсяг знань і умінь. При цьому учні швидко сприймають нову інформацію, паралельно відпрацьовуючи її на практиці. Такий метод гарантує міцне засвоєння знань. Репродуктивний метод чудово реалізується там, де навчальний матеріал носить більше інформативний характер. При цьому в учнів блокуються самостійне, творче мислення і розширюються можливості запам'ятовування і переробки готових теоретичних знань.

  Мінуси

  Фахівці відзначають, що репродуктивний метод навчання – це приклад суворої алгоритмізацію дій, який не допускає творчих вольностей, припущень і сумнівів. З-за цього суттєво може страждати гнучкість, самостійність мислення. Дана технологія категорично заперечує пошукову діяльність, яка є не менш важливою, ніж застосування раніше викладених теоретичних знань. При частому використанні репродуктивного методу навчання може перетворитися на чисту формалізацію, а засвоєння знань стане просто неосмисленной зубрінням.
  Що це таке - репродуктивний метод? Репродуктивний метод навчання (приклади)

  Поєднання з іншими методами

  Репродуктивний метод ефективний в інформаційно-рецептивної діяльності учнів. Це факт. Однак він не може бути єдиним знаряддям в арсеналі педагога. Як показує досвід, монологічне практика давно зжила себе, і потрібен комплексний підхід. Адже крім швидкого засвоєння теоретичного матеріалу і формування виконання дій за інструкцією необхідно розвиток якостей особистості, творчого підходу до справи, самостійності в набутті нових знань. Так, поряд з репродуктивним нерідко застосовують творчі, ілюстративні, дослідні та продуктивні методи пошуку інформації і використання її для вирішення нових завдань. Уроки у вигляді вікторини, дискусії з приводу якого-небудь відкриття або закону, підготовка доповіді – відповідна альтернатива. Вибір буде залежати від декількох факторів: цілі, етапи уроку, місцевих умов, змісту теоретичного матеріалу та особистості педагога. У будь-якому випадку, різноманітність методів навчання значно пожвавлює навчальний процес і сприяє всебічному розвитку особистості учня.