Львів
C
» » Що таке параметри? Значення слова

Що таке параметри? Значення слова

З цим іменником всі ми стикаємося практично щодня. Причому в абсолютно різних сферах. Мова йде про слово «параметр» (або «параметри»). Яке ж значення воно має? Звідки прийшов? В яких галузях найчастіше використовується? Давайте знайдемо відповіді на ці питання.

Походження досліджуваного іменника

Перш ніж дізнатися, що означає слово «параметри», варто дізнатися про його етимології. Як і більшість специфічних термінів, цей був запозичений з давньогрецької мови. У давні часи в ньому почав дієслово ?????????? («соизмеряю»). Саме від нього і було утворено іменник «параметр».


В російський, українська та інші слов'янські мови ця назва могла потрапити через посередництво або німецької (Parameter), або англійської (parameter). Менш імовірно, але все ж можливо, що воно прийшло з французької (parametre) або польського (parametr). У будь-якому випадку даний термін можна вважати інтернаціональним, оскільки в більшості мов світу він пишеться і вимовляється майже ідентично.

Загальне визначення слова «параметр»

Розібравшись з етимологією, варто перейти до трактування лексичного значення аналізованого іменника. Отже, що таке «параметри» (або «параметр»)? Так називається величина, за допомогою якої характеризуються якісь властивості, здібності, стан, розмір або форма об'єкта, процесу, явища, системи і т. п.


Варто зазначити, що в більшості випадків, параметри можна виміряти. Результатом цього є величина або число.
Що таке параметри? Значення слова
Наприклад, купуючи комп'ютер, завжди варто дізнаватися у продавця про його параметри. В даному випадку мова йде про обсяг жорсткого диска і його розбивці (від цього залежить, скільки даних можна зберегти в пам'яті приладу і як швидко він буде працювати), потужності процесора, тип материнської плати, версії операційної системи, встановленої на комп'ютері ("Віндовс", "Лінукс") і т. п. Все це називається «параметрами комп'ютера». Вони є і в планшетів, ноутбуків, смартфонів і іншої сучасної «інтелектуальної» техніки. Варто відзначити, що в інших електроприладів теж є подібні характеристики, але вони відрізняються в залежності від типу апарату та його призначення. Розглянутий термін використовується не толь
Що таке параметри? Значення слова
для характеристики різних приладів, але і для опису унікальних особливостей людського тіла. До так званих параметрами фігури, відносяться не тільки розміри грудної клітки, талії і стегон, але плечей, литок, зап'ясть і шиї.

Математичні параметри

Дізнавшись відповідь на питання про те, що таке параметри, варто докладніше розглянути значення даного терміна в різних галузях. Досить активно використовується у цариці всіх наук – математики. В ній досліджуваний термін означає величину, числові значення якої, надають можливість виділити певний елемент серед йому подібних. Наприклад, у рівнянні параболи у = ах2 + bx + с, величини, зашифровані в литерах а, b і с – це і є параметри. В залежності від того, які значення їм відповідають, відрізняються і параболи.
Що таке параметри? Значення слова

Крім зазначеного вище, в математиці є ще один спосіб трактування досліджуваного терміна. Так іменується додаткова змінна величина, використовувана для параметричного представлення функції.

Технічний параметр

Розібравшись з тим, що таке параметри в математиці, варто звернути увагу на значення даного терміна в техніці. У цій області так іменують характеристику певного властивості процесу або об'єкта, що допускає кількісну оцінку. Наприклад, це може бути маса, швидкість, розмір або потужність. Технічні параметри за типом відношення до об'єкту або процесу діляться на: зовнішні і внутрішні В залежності від види процесів або об'єктів у техніці, виділяються: механічні (натяг, маса, коефіцієнт тертя), теплотехнічні (питома теплоємність, щільність, коефіцієнт теплопровідності) і електричні параметри (індуктивність, опір тощо).

Характеристики системи (термодинаміка)

У даній сфері таку назву носять фізичні величини, з допомогою яких описується стан термодинамічної системи. До них відноситься: тиск, об'єм, температура, концентрація речовини і подібні. Як і у випадку з технічними, системні параметри також поділяються на види.
 • Інтенсивні - є незалежними від маси всієї системи. Це тиск, температура, концентрація речовини, магнітна індукція та інші.
 • Екстенсивні параметри системи – пропорційні її масі. До них належать обсяг, внутрішня енергія, ентропія, ентальпія, вільна енергія і енергія Гіббса.
 • Використання в інших сферах

  Дізнавшись, що таке параметри в галузі математики, механіки і термодинаміки, варто вивчити, в яких ще сферах застосовується даний термін. У сфері створення комп'ютерних програм, що вивчаються іменником називається змінна, якій присвоюється значення константи, змінної і т. д.
  Що таке параметри? Значення слова
 • Досить активно застосовується даний термін в соціології. Вчені цієї галузі використовують систему структурних параметрів, які дозволяють їм вивчати структуру і характер сучасного суспільства.
  Що таке параметри? Значення слова

 • Щоб визначити місце конкретної особистості в соціумі, її характеризують за номінальним (стать, раса, національність, мову, віросповідання, країна і регіон проживання тощо) та ранговими параметрами (походження, освіта, сфера діяльності, посада, кількість грошей і подібні).
 • Широко використовується це слово і в гірській промисловості. Залежно від способу добування корисних копалин, застосовуються різні їх характеристики.

  Наприклад, для вибухових свердловин це такі параметри, як діаметр, глибина або кут нахилу, а для кар'єрів – кінцева глибина, запаси корисних копалин і подібні. При системі відкритої розробки родовища також враховують її унікальні характеристики (ширина робочої площадки, темпи поглиблення робіт і подібні).
  Що таке параметри? Значення слова
 • Дієтологія є ще однією сферою, в якій існує цілий ряд параметрів. Так при складанні правильного раціону враховуються властивості тіла конкретної людини (зріст, вага, співвідношення кількості жиру і м'язів, індивідуальний метаболізм).
 • До речі, багато хто з цих характеристик також беруться до уваги при складанні графіка тренувань для спортсменів, а також при підборі різних снарядів.
  Цей список далеко не повний, оскільки практично в кожній галузі доводиться враховувати параметри. Також даний термін застосовується в логіці, логістиці, медицині, біології, хімії і т. п.

  Які можна підібрати до слова «параметри» синоніми?

  Розібравшись зі значення і сферою застосування досліджуваного іменника, варто звернути увагу на те, чи можна підібрати до нього синоніми. Стовідсоткового аналога для цього терміна немає, однак, в залежності від сфери застосування, його можна замінювати наступними словами: характеристики, величини, заходи, розміри, габарити, формат, норма.