Львів
C
» » Аналітичний огляд - це систематизація інформації, швидке і точне рішення

Аналітичний огляд - це систематизація інформації, швидке і точне рішення

Правильно поставлене питання дозволяє з більшою ймовірністю отримати об'єктивно обгрунтовану відповідь, а процедура рішення задачі завжди має значення. Аналітична робота – це творчість із застосуванням сучасних знань, досвіду та інструменту. Математична статистика і програмування дають можливість отримати сенс великих обсягів даних та обґрунтувати рішення. Тут «ручна обробка не реальна, але і без участі фахівця результату не буде. Не кожна предметна область має в своєму розпорядженні великими обсягами даних, але завжди має значення доповнення автоматичних алгоритмів аналізу людським фактором. Деякі аналітичні огляди – це робота тільки спеціаліста, але математичний і логічний аналіз ніколи не буде зайвим.


Наука, практика і фінанси

Аналітичний огляд – це фільтрація накопичених знань для обґрунтування конкретних ідей, дій або рішень. Ще зі студентської лави людина збирає і вивчає інформацію для курсової роботи, диплому або звіту з виробничої практики. Участь у наукових конференціях – теж вимагає попередньої дослідницької роботи, а диплом або дисертація – це застосування отриманих знань і умінь у контексті унікальності, новизни та практичної цінності. Практика бізнесу, вивчення ринків збуту продукції або організації виробництва вимагає іншої аналітики. Тут ціна помилки – відсутність прибутку, позбавлення зарплати або крах підприємства. Подушка безпеки – це шанс компанії виконати аналітичну роботу, виявити допущені помилки і виправити положення справ.


Аналітичний огляд - це систематизація інформації, швидке і точне рішення
Аналітичний огляд – це безпечний і стабільний розвиток бізнесу, підстава для прийняття зважених і об'єктивних рішень. Повсюдне впровадження комп'ютерної техніки і розробка програмного забезпечення поставили процеси обробки та аналізу інформації на потік. Як правило, аналітичні огляди ринків, стану компанії, податкових тягот (пільг), купівельного попиту і т. д. потрапляють на стіл керівника відділу (компанії) і дають йому можливість швидко прийняти правильне рішення. Підготовка фільтрів і побудова систематизованої картини ситуації по завданню – це тривалий процес. Самий перший звіт за новою темою буде формуватися тривалий час, а кожен черговий – буде уточнювати і доповнювати, створений одного разу, алгоритм за менший час. Фінанси – це окрема категорія для аналітичної роботи. Інформаційні потоки в компанії – це її кровоносна система. Грошові потоки – це результат і інструмент контролю. Фінансовий аналітичний огляд – це поєднання кількох тем, які доповнюють один одного і не існують самостійно. Гроші на рахунку підприємства – це:
 • бухгалтерія – первинні документи та інформація по рахунках обліку;
 • економіка – аналіз витрат, доходів і прогнозування;
 • виробництво – стабільність поставок матеріалів і відвантаження продукції;
 • склади – рух матеріальних цінностей, повернення, гарантія, сервіс тощо
 • Бізнес завжди можна оцінити кількістю і якістю – це його параметри. Аналітичний огляд – це оцінка поточного становища речей і варіанти доцільної динаміки, руху до стабільності, прибутку, безпеки.

  Ідеальний результат

  Програмно-математичний апарат, заснований на теорії ймовірностей і математичної статистики, різноманітні методики групування даних, визначення кореляцій, зв'язків, залежностей і т. п. – практичний набір інструментів, який «робить» з сірих потоків «сирих» даних реальний зміст, систему подій, зв'язків або картину процесів. Це зрозуміло у сфері вивчення клімату, торгівлі на біржі, продажу товарів масового попиту. Це незрозуміло в програмуванні або на виробництві унікальних штучних приладів. Програмування вже кілька десятків років від роду, але до цих пір поняття «відкат» існує тільки в офісних додатках. Наприклад, в MS Word або MS Excel є функції «undo» & «redo»: назад (відкат) і вперед (повтор). Між тим, зміст аналітичного огляду для створення высоконагруженного веб-ресурсу або локальної програми (наприклад, сервер попередньої обробки інформації) буде на порядок перспективніше, якщо в ньому буде відображена історія зміни даних, історія відвідувань або динаміка інтересу до відвідувача запропонованим йому функціоналу. Програма (веб-ресурс – це теж програма), що враховує час і історію, буде перспективніший, об'єктивніше і функціональніша тієї, яка орієнтована тільки на поточний момент: прийшов відвідувач, отримав бажаний результат і пішов.
  Аналітичний огляд - це систематизація інформації, швидке і точне рішення
  Просто статистика відвідувань веб-ресурсу – це підстава покращувати функціонал. Динаміка відвідувань за всім відвідувачам і аналіз логіки їх роботи – це зовсім інший аспект проблеми поліпшення якості веб-ресурсу та збільшення його відвідуваності. Ідеальний результат у контексті програмування – зробити так, щоб веб-ресурс самостійно адаптувався до потреб відвідувачів. Інакше кажучи, те, що реалізував програміст, має розвиватися самостійно в міру необхідності і в тому напрямку, що затребуване. Самий якісний аналітичний огляд це не передбачить. Аналітика, виконувана програмістом або менеджером – це варіант «до» здачі веб-ресурсу в експлуатацію або перед черговою його модернізацією. Щоденна робота веб-ресурсу з відвідувачами – це варіант «тут і зараз». В останньому випадку, він розвивається «самостійно» і завжди відображає бажання відвідувачів.

  Пошук, фільтрація і систематизація

  При плануванні аналітичної роботи над природними явищами, в системах стільникового зв'язку, в галузі управління перевезеннями вантажів наземним, морським або повітряним транспортом необхідно потоки «сирої» інформації фіксувати у базах даних, що викликає збільшення їх обсягу.
  Аналітичний огляд - це систематизація інформації, швидке і точне рішення
  Фіксуючи тільки результат попередньої обробки, можна щось упустити або втратити. В випадках, коли виконується робота з джерелами даних, які характеризуються сталістю, доцільно орієнтуватися на розробку механізмів пошуку і фільтрації.

  У першому випадку центр тяжіння переноситься на обробку потоку інформації, у другому випадку, робота розподіляється на дві складові:
 • уточнення списку джерел інформації;
 • вибірка потрібної інформації в той момент часу, коли вона потрібна.
 • Оптимізація алгоритмів пошуку і вибірки – це супутня завдання. Характерна риса другого варіанту: в базу даних можуть бути додані дублікати. Щоб уникнути цього, доцільно кожному новому даного присвоювати унікальний код, який визначається його «тілом», наприклад, функція MD5() в мові PHP дає унікальний 32-х байтний код за будь-якої послідовності даних. Рядок відомостей, що поміщається в базу даних, можливо, буде відрізнятися. Наприклад, рядок товару: найменування, вартість і характеристики. Ці три позиції завжди унікальні, але якщо взяти час надходження товару або зміна його кількості, можна додати в базу даних непотрібні дублікати. Систематизація інформації – завжди проблема. Програма – не осіб. Те, що очевидно людині не є «очевидним» для програми. Зазвичай проблему систематизації інформації вирішують на етапі технічного завдання, а після здачі веб-ресурсу в експлуатацію виникає проблема, як змінити систему, наприклад:
 • категорії товарів;
 • види товарів;
 • моделі або типи;
 • найменування постачальників, і т. д.
 • Оригінальне і практичне рішення – будувати фільтр пошуку і алгоритм систематизації даних на підставі відомостей. Наприклад: отримана вибірка – виконаний алгоритм – є таблиця результатів. Робота з пошуку, фільтрації та систематизації йде в циклі.
  Як тільки з'явилася перша таблиця результатів, по ній запускається наступний алгоритм, який шукає аналогії, виконує узагальнення, формує категорії. Перша таблиця результату трансформується в кілька систематизованих таблиць, в кінцевому підсумку цикл первинної обробки доповнюється циклом безперервної роботи по узагальненню вже отриманої інформації.

  «Розумна» аптека, ліки і здоров'я

  Аналітика, яка лягла на стіл керівника, - це результат тимчасових витрат співробітника компанії, заради моментального, але обґрунтованого рішення. Аналітичний огляд економіки компанії – це, наприклад, щотижнева коригування стратегії (концепції розвитку) компанії за напрямками:
 • облік матеріальних цінностей (бухгалтерія);
 • оцінка динаміки витрат і доходів (фінанси або планування);
 • управління і контроль виробництва (постачання, відвантаження, склади).
 • В реальності цілі можуть бути різними. Але класичний аналітичний огляд – це обсяг роботи, виконаний працівником або цілим відділом компанії, заради прийняття конкретного рішення (спектру рішень). Перше – це відчутне час, друге – це швидке рішення керівника, правління, ради директорів або інших керівних органів компанії. Аптека продає ліки, але аптекар не виписує рецепти, та не має права лікувати. Лікує пацієнта лікар. Серед безлічі лікарських препаратів, які відпускаються тільки за рецептом, але набагато більшу кількість можна застосувати самостійно. Знаючи призначення препарату, оцінюючи виникли симптоми, людина може сам прийняти рішення і поліпшити своє самопочуття без очікування прийому в лікаря для постановки точного діагнозу.
  Аналітичний огляд - це систематизація інформації, швидке і точне рішення
  Наприклад, завдання: «Розумна аптека» - це веб-ресурс, консультує відвідувачів про те, що можна застосовувати, а що ні, при наявності тих чи інших ознак захворювання. Симптоми, які повідомляє відвідувач – динаміка, властивості препаратів – статика. Тут аналітичний огляд – це динамічний узагальнення наявних даних і накопичуються в процесі по всім відвідувачам) для прийняття правильного рішення конкретних відвідувачем. Девіз «консультуйтеся з лікарем» декларується кожному відвідувачу. В даному контексті – це суттєве правило. Однак аналітика формується динамічно з того, що було застосовано, ким, на якій підставі, що вийшло в результаті. Право відвідувача – приймати або не приймати інформацію, але, безумовно, йому підуть на користь відомості про властивості препаратів і призначення ліків, сформовані динамічно, коротко, точно і предметно. Читати пам'ятки-вкладиші до ліків можна, коли вони куплені, або в процесі спілкування з аптекарем. Це час, а також вимога до розуміння написаного. Веб-ресурс, який за симптомами моментально сформує предметну вибірку, - це динаміка, яка, якщо не допоможе людині, то однозначно зорієнтує його в подальших діях.

  Обсяг і структура аналітичного огляду

  Ідеальний результат – три абзацу: перший – про що йде мова, другої – які фільтри (методики, програми, функції) використані, третій – що пропонується. Максимальний обсяг – одна сторінка. Аналітика – це не художній твір, не стаття з філософії або математичної статистики. У першому абзаці точно позначаються мети і спектр її складових завдань. Опис методик дослідження, використаних інструментів і програм за бажанням керівника (замовника). Заключна частина – пропоноване рішення. Навіть якщо огляд займає сотню сторінок, завжди можна все викласти на одній першій сторінці у форматі трьох, викладених доступно і зрозуміло, абзаців. Все інше слід назвати пояснювальною запискою, і писати там усе, що вважатиме за потрібне працівник (або робочий колектив).

  Ідеальний питання і реальний відповідь

  Вміння правильно поставити завдання, точно задати питання – половина успіху при написанні аналітичного огляду. Це опис бажаного рішення. Завдання (питання) формулюється керівником (замовником). Результат повинен бути зрозумілий не тільки виконавця, але і того, хто замовив роботу.
  Аналітичний огляд - це систематизація інформації, швидке і точне рішення
  Правильне розуміння фахівцем поставленої задачі дозволяє йому правильно викласти отримане рішення. Питання і відповідь на нього повинні відповідати один одному – це обов'язкова умова, яка забезпечує успіх виконаної роботи.