Львів
C
» » Російське дворянське зібрання: історія створення, учасники, цілі та завдання

Російське дворянське зібрання: історія створення, учасники, цілі та завдання

Об'єднання, що існувало в Російській імперії з другої половини XVIII століття до лютневої революції 1917 р. у своєму розвитку пройшло декілька етапів і зарекомендувало себе як незамінний помічник у реалізації курсу центральної влади на місцях.

Покладена комісія

У грудні 1766 р. Катерина II оголосила про скликання Комісії. Створене царем Олексієм Михайловичем Соборне уложення 1649 р. вимагало оновлення, і завданням тимчасового зборів представників усіх станів (крім кріпосного селянства) стало складання зводу законів. Покладена комісія — перший досвід формування представницького органу влади в Російській імперії. Імператриця, зійшла на престол 4 роки тому, хотіла привернути до себе дворянство. Комісія, на третину складається з дворян, розробила кілька законопроектів.
Російське дворянське зібрання: історія створення, учасники, цілі та завдання

Жалувана грамота

Схожий підписав указ 1863 р. чоловік Катерини, Петро III. Імператриця не вважала його досить обдуманим і через 22 роки випустила свій варіант. «Жалувана грамота дворянству», опублікована в 1785 р. ґрунтувалася на документах Покладеної комісії і надавала знаті ряд привілеїв.


І. Особисті права:
 • Дворянство визначалося невіддільним і наслідним, розповсюджувалася на всіх членів сім'ї. Єдиною причиною для позбавлення титулу ставало кримінальний злочин. Неможливість конфіскації майна підкреслювала статус.
 • Дворянство звільнялося від військової служби.
 • Для членів знатних сімей скасовувалися тілесні покарання.
 • ІІ. Майнові права:
 • Право успадкування і купівлі майна.
 • Право придбання та будівництва нерухомості в містах.
 • Право будівництва підприємств, отримання від них доходу.
 • Право морської та сухопутної торгівлі.
 • Звільнення від сплати податків.
 • ІІІ. Судові пільги: Право суду над знаттю передавалося рівним по статусу, тобто дворянам.
  Російське дворянське зібрання: історія створення, учасники, цілі та завдання

  Самоврядування

  У 1766 р. представникам знаті дозволили створювати організації з виборним головою, повітові дворянські зібрання. З 1785 р. стало можливим формування губернських органів самоврядування з власними фінансами та службовцями. Знати отримала можливість брати участь в політичному житті, складати проекти указів і законів для розгляду губернатором, столичними установами, імператрицею.


  В об'єднання увійшли дворяни, що володіють маєтками в губернії. Головою обирався ватажок, попередньо схвалений губернатором. Скликались Дворянські збори один раз на три роки. Право голосу надавалося членам знатних родин, які досягли 25 років, які мають офіцерський чин. В обов'язки ставилося:
 • обрання присяжних в станові суди;
 • обрання посадових осіб в поліцію;
 • опіка над вдовами і сиротами;
 • складання родовідних книг.
 • Незважаючи на привілеї, дані учасникам російських Дворянських зібрань, грамота наділяла їх рівними правами. Титул і давність роду не мали значення.
  Російське дворянське зібрання: історія створення, учасники, цілі та завдання

  Значення реформи

  Грамота закінчила правове закріплення стану, розпочату Петром I, і дозволила окремим представникам знаті розвити адміністративні здатності, стати рушійною силою суспільства. Видана спільно з «Жалуваної грамотою містам», став основою міського самоврядування. Створений апарат реалізовував політику центру в губерніях до реформ 60-х років XIX століття. Від колишнього відрізнявся спрямованістю діяльності і посиленням ролі дворянства в провінції. Реформа Катерини перенесла центр ваги державним управлінням на місця, в губернії.
  Велика частина дворян сприйняла нововведення Катерини як «вольницю», становище селянства значно погіршилося. Кілька поколінь дворянство вырождалось, ставало нездатним контролювати ситуацію і керувати державою.

  Діяльність організації

  Дворянське зібрання (рік заснування - 1785-й) поширювало освіту і культуру в усі шари суспільства царської Росії. Представники знаті відкривали на свої гроші школи для селян, відправляли здібних учнів продовжувати освіту у вищих навчальних закладах. Меценатство, піклування, відкриття безкоштовних лікарень і притулків стало пріоритетом у роботі Російського дворянського зібрання. Суспільство позитивно проявив себе у справі становлення державності. Депутати входили в політичні партії, у 1906-1907 рр. брали участь у роботі першої Державної Думи (1906-1907 рр). Будівлі дворянського зібрання стали центром губернської життя. В них проводилися благодійні конкурси, музичні і танцювальні вечори; ставилися спектаклі. Будинок Санкт-Петербурзького об'єднання став головним майданчиком імператорської Росії для проведення концертів і балів. Збереглися в провінціях будинку дворянських зібрань є пам'ятками архітектури, об'єктами культурної спадщини регіонального та федерального рівня.
  Російське дворянське зібрання: історія створення, учасники, цілі та завдання

  Роль дворянства в суспільному житті

  Незважаючи на звільнення від військової служби, багато дворяни надходили в армію з метою служити Вітчизні. Видатні полководці, герої Вітчизняної війни 1812 р. Суворов, Кутузов, Багратіон, Барклай де Толлі, Рєпнін, Румянцев-Задунайський, Єрмолов, Раєвський, Милорадович відбувалися з цього нечисленного прошарку. На полях битв вони билися нарівні з рядовими, «не жаліючи живота свого». На відкриттях представників дворянства Вернадського, Мечникова, Зелінського, Бекетова, Чебишева, Тімірязєва, Пржевальського, Семенова-Тянь-Шаньского, Скліфосовського ґрунтується російська наука. Вітчизняна історія немислима без праць Татіщева та Карамзіна. Російська музика отримала світову популярність завдяки вихідцям із знаті Салтиковим-Щедріним, Мусоргському, Рахманінова, Чайковського, Глинці, Римського-Корсакова. З-під пера дворян Державіна, Блоку, Фета, Баратинським, Тютчева, Салтикова-Щедріна, Гоголя, Тургенєва, Некрасова, Грибоєдова, Пушкіна, Достоєвського, Толстого вийшли твори, що увійшли до скарбниці світової літератури. Розвиток культури не можна уявити без участі дворян, на свої гроші вони будували і містили театри, музеї і бібліотеки. Широко займалися благодійністю та меценатством сім'ї Строганових, Наришкіних, Демидових, Румянцевих, Голіциних, Шереметєвих.

  Російське дворянське зібрання: історія створення, учасники, цілі та завдання

  Реформа 1826 року

  Такі зміни, що стосуються ролі дворянства в житті суспільства, впроваджував Микола I після повстання декабристів 1825 р. Сформована для розслідування секретна Комісія прийшла до висновку, що опозиційні настрої викликані розмиванням стану вихідцями з буржуазії. Щоб очистити дворянство від «безрідних», Комітет видав «Указ про почесних громадян» (1832 р.). Новий стан склали:
 • видатні вчені і діячі культури;
 • священики з вищою освітою;
 • купці і гільдії, які займаються благодійністю;
 • діти особистих дворян (не отримали титул від батьків);
 • Стану отримало привілеї, але право поповнювати дворянство було втрачено. Увійти в ряди знаті стало можливим тільки за особливі заслуги перед Росією чи імператором. Підвищення статусу Російського дворянського зібрання, його ролі у самоврядуванні стало другим завданням уряду. Підняття майнового цензу скоротило число кандидатур. Виборчий голос діставався дворянам з власністю не менше 3 тисяч десятин землі і 100 кріпосних селян. На Губернських зборах раніше вирішувалися важливі суспільні питання, розроблялися проекти прохань в центральні органи влади. Однак Микола I заборонив обговорення питань державного устрою. Губернатор відкривав засідання, приймав присягу, стверджував порядку і виборних осіб. Діяльність Зборів протікала під контролем влади; виборні особи, по суті, стали призначеними.
  Російське дворянське зібрання: історія створення, учасники, цілі та завдання

  Зміна Земського самоврядування

  Скасування кріпацтва в 1861 р. вплинула на всі сторони життя російського суспільства. Звільнення селян вимагало перебудови адміністративної системи. Раніше кріпаками управляли поміщики, тепер виникла необхідність інтегрувати їх у загальну державну систему. Повітове самоврядування, очолюване Російським дворянським зібранням, не могло впоратися із завданням. На початку 1864 р. Олександр II підписав «Положення про земських установах». Вперше органи самоврядування формувалися представниками всіх станів. Загальні інтереси встали на місце станових. Для управління господарськими справами формувалися повітові і губернські Земські збори. До складу виборних Земських зборів увійшли землевласники, середня і велика буржуазія, сільські жителі. Головував на засіданнях місцевий предводитель дворянства.

  Після революції

  У дореволюційній Росії, яка переживала соціально-економічні перетворення, дворянство зберігало привілеї і відігравало важливу роль у житті країни, хоча поступово втрачала позиції. Більшовики, які прийшли до влади в 1917 р., оголосили знати поза законом. З прошарком зникла частина духовного і культурного життя країни. Дворяни, які намагаються повернути колишній режим, гинули на фронтах Громадянської війни. Тих, хто не встиг покинути межі Росії, сприймали як контрреволюціонерів і класових ворогів. Майно, згідно з декретом Ради народних комісарів, вилучалося. Перед колись привілейованим суспільною верствою постала задача виживання. Знайти пристойну роботу, потрапити в адміністративну або господарську сфери стало неможливо, доводилося розпродавати залишки майна. Поступово ставлення пом'якшало, «колишні» розчинилися в радянському суспільстві. Які іммігрували на Захід, Китай, Латинську Америку з працею добували кошти на прожиток, знімали жалюгідне житло, вмирали від хвороб. У важких умовах на перший план виходили нагальні проблеми, завдання зберегти культурну спадщини була забута. Знову заявило про себе стан в епоху падіння комуністичного режиму і демократизації суспільства (1985-1991 рр). З'явилася можливість відкрито заявляти про належність до титулованому роду і пишатися діяннями предків.

  Відродження традицій

  Союз нащадків російського дворянства «Російське дворянське зібрання» був створений у 1991 р. Відновлення зв'язку поколінь, відродження культурних і моральних цінностей проголошені цілями громадської організації. Керує об'єднанням загальноросійський з'їзд, він збирається один раз на три роки. Між засіданнями функції виконує Малий рада. Керівний центр Дворянського зібрання — Москва. Товариство налічує 70 філій в регіонах РФ (Губернських зборів), країнах СНД і далекого зарубіжжя. В об'єднання входить близько 10 тисяч нащадків дворян.
  Російське дворянське зібрання: історія створення, учасники, цілі та завдання
  Друкований орган Російського дворянського зібрання— газета «Дворянський вісник».

  Взаємодія

  Товариство підтримує контакти з вищими урядовими установами, генеалогічними і геральдичними організаціями, Московською патріархією, Собором руської церкви, міжнародними дворянськими товариствами. Роботу будує спільно з рухом «За віру і Вітчизну», Товариством нащадків учасників Вітчизняної війни 1812 р., Купецьким суспільством, Імператорським православним Палестинським товариством.

  Діяльність

  Російське дворянське зібрання проводить культурні, історичні, просвітницькі заходи. Публікує книги, статті, наукові роботи, організовує виставки. Зрідка проводяться бали Дворянського зібрання, дорослі та дитячі. Не забута благодійна діяльність, яка стала візитною карткою російського дворянства. Об'єднання протегує глава Імператорського дому княгиня Романова.
  Російське дворянське зібрання: історія створення, учасники, цілі та завдання
  Учасники дворянського зібрання Росії — нащадки родів, що здобули звання до революції 1917 р. Підтвердження титулу, за законами РФ, не наділяє представникам роду правами чи привілеями. Основними завданнями члени товариства бачать збереження російського культурного фонду і формування громадської свідомості на основі моральних і духовних цінностей.